Gelecekte tarım nasıl olacak?
28.08.2020
Sosyal Medya

Gelecekte tarım nasıl olacak?

Tarım sektörünün önemi küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ve değişkenlik gösteren pazar şartlarının etkisiyle giderek artıyor. Tüm dünyanın mücadele ettiği Koronavirüs (Covid-19) salgınının da etkisiyle tarımda sürdürülebilirlik konusu masaya yatırılıyor ve gelecekte tarım nasıl olacak sorusuna yanıt aranıyor.

 

Nüfusun yüzde 17-18’inin istihdam edildiği tarım sektörü verimli arazileri önemli gelir noktalarına dönüştürmek açısından tüm ülkeler için kritik önem taşıyor. Ülke nüfusunun yaşamını sürdürmesini sağlayan tarım, ihracata etkisi, diğer sektörlere hammadde ve sermaye sağlaması ve biyolojik çeşitlilik ile ekolojik dengeye katkıda bulunması nedeniyle tüm ülkelerde vazgeçilmez bir sektör olarak önemini koruyor.

Teknoloji tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de yapıcı değişikliklere neden oluyor. Gelecekte tarım nasıl olacak sorusunun yanıtı teknoloji ve dijital dönüşüm ile şekilleniyor. ERP'den depo yönetimine kadar uzanan kapsamlı çözümlerin yanı sıra drone’lar, çiftlik hayvanları için üretilen tasmalar, sensörler gibi teknolojik ürünler tarım sektörünün tüm paydaşları için avantajlar sunuyor.

 

 

Hassas tarımda drone kullanımı 

Bilişim teknolojilerinin tarıma uygulanması şeklinde ifade edebileceğimiz hassas tarım, drone ile tarım sektörüne katkıda bulunuyor. Milenyum çocuklarının oyuncağı olarak tabir edilen ve ilk amacı savunma sanayisinde kolaylık sağlamak olan drone’lar insanların ulaşamayacağı alanlara erişerek çiftçilerin karşılaştığı sorunlara çözüm oluyor. Arazileri havadan tarayarak uzaktan algılama yapan drone’lar sulama, ilaçlama ve haşere kontrolü için kullanılarak tarımsal faaliyetlerin daha etkin ve kısa zamanda yapılabilmesini sağlıyor.

Akıllı tasmalar ile çiftlik hayvanlarının kontrolü

GPS, RFID ve akıllı tasmaların da tarım sektörünün geleceği olduğu anlaşılıyor. Öyle ki ineğin günlük geviş getirme oranlarını raporlayarak süt verimliliğinin yüzde 15 artırabilmesini sağlayan akıllı tasma gibi otomasyon sistemleri yatırımları hız kazanıyor. Çiftlik hayvanlarına ilişkin hayati bilgilerin izlenebilmesini sağlayan bu sistemler hayvancılık alanında önemli avantajlar sağlama potansiyeliyle sektör paydaşlarının dikkatini çekiyor.

 

Hava ve toprak sensörleri

Elektriksel dirence dayalı olarak toprak nemini ölçen toprak nem sensörü; hava, toprak ve su sıcaklık ölçümlerinde kullanılan toprak sıcaklık sensörü ve yaprağın yüzey nemliliğini sınıflandıran yaprak nemlilik sensörünün kullanımı son dönemlerde yaygınlaşıyor. Sensörler çiftlik, orman ya da su kaynaklarının durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebilmeyi mümkün kılıyor. Nesnelerin interneti teknolojisinden faydalanılan sistemle veriler anlamlı hale getirilebiliyor. Bu sayede işgücünden su ve elektrikten tasarruf etmek mümkün oluyor.

 

Tarımsal mobil uygulamalar

Hava durumunu öğrenmeyi, ürün miktarını hesaplamayı, ilaç miktarını belirlemeyi sağlayan mobil uygulamalar günlük tarımsal işlerde önemli avantajlar sağlıyor ve tarım sektörüne ivme kazandırıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ve özel şirketlerin dijital tarım kapsamında geliştirilen mobil uygulamalar da bulunuyor.

 

Laboratuvar ortamında üretilen et

Kırmızı et üretimi ve ithalatı azalıyor. Kültürlenmiş et olarak da bilinen laboratuvar eti projesi, bu durumun çözümü olarak görülüyor. Dünyada ABD, Hollanda ve İsrail'in öncülük ettiği kültürlenmiş et üretimi Türkiye’deki şirketlerin de ilgi odağında bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre yapay etin, zararlı sera gazlarının atmosfere salınımını ve arazi kullanımını azaltma potansiyeli bulunuyor.  Laboratuvar ortamında üretilen et, otoritelere göre dünyada tarımın geleceği için umut vaat ediyor.

Akıllı tarım otomasyon çözümleri

Doğa olaylarına yönelik erken ikaz sistemleri ve tarım otomasyon sistemleri sayesinde tarımda verimlilik ve ürün kalitesi artıyor, üretim maliyetleri düşürülüyor. Kuyu, pompa ve depo otomasyon sistemleri, zirai don erken uyarı sistemleri, sulama sistemleri otomasyonu, iklim kontrol otomasyonu, bahçe ve sera otomasyonu ve gübreleme otomasyonu gibi otomasyonlar üretim kalitesinde ve verimlilikte etkili oluyor.

 

Ülkemizde helal, iyi tarım, organik tarım ve coğrafi etiket işaretleri yaygınlaşıyor. Bununla birlikte 2050 yılında nüfusun 100 milyonu bulacağını ortaya koyan araştırmalar göz önünde bulundurulduğunda gelecekte tarım nasıl olacak sorusunun daha olumlu yanıtlanabilmesi için tarımsal gıda üretim ihtiyacının karşılanabilmesi önem taşıyor.

 

İnnova SkywaveIoT

Temelinde SkywaveCity, SkywaveStore, SkywaveSense ve SkywaveATM çözümleri bulunan SkywaveIoT, dijital dönüşüm yolculuğunda nesnelerin interneti teknolojileri ile pek çok fayda elde etmeyi sağlıyor. SkywaveIoT platformunu kullanarak IoT uygulamalarını ve cihazlarını merkezi olarak izlemek ve yönetmek mümkün oluyor. IoT temelli uygulamalarla kurumsal sistemler arasında marka, model ya da tedarikçi bağımsız olarak hızlı bir şekilde entegrasyon sağlanabiliyor. 

 

SkywaveIoT ile IoT uygulamaları ya da donanımlar arasında farklı iş modelleri için çapraz senaryolar oluşturulabiliyor. Platformu kullanarak marka, model ve tedarikçi bağımsız, cihaz ve sensörlerden gelen verileri birleştirmek mümkün oluyor. Farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecek uygulama geliştirme özellikleri ile donatılmış olan SkywaveIoT, cihazlar ve veriler için uçtan uca güvenlik sağlıyor.