Enerji 4.0 - Nesnelerin Şebekesi
25.01.2017
Sosyal Medya

Enerji 4.0 - Nesnelerin Şebekesi

21. yüzyıl şehirlerdeki nüfusun, kırsal nüfusun çok daha üstüne çıktığı bir dönemi işaret ediyor. Birleşmiş Milletler’in araştırmalarına göre 2045 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun 6 milyarı şehirlerde yaşayacak. Bu, önümüzdeki yaklaşık 30 yıllık dönemde kentlerdeki nüfusun 2,5 milyar artması anlamına geliyor.
 

Bu artış trendi, beraberinde sağlık, ulaşım ve enerji gibi kentsel ihtiyaçları karşılamak için büyük ölçekte yatırımlar yapılması gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu üçlüden enerji, yalnızca şehirlerdeki kullanımı değil; sanayi bölgeleri gibi şehir dışı alanlardaki yönetimin de dijital dünyanın sağladığı kolaylıklarla yenilenmesi demek. İşte bu noktada, karşımıza örnekleri dünyanın çeşitli bölgelerinde görülmeye başlanan Smart Grid, yani Akıllı Şebeke uygulamaları çıkıyor.
 

Günümüzde enerji sektöründe faaliyet gösteren üretici ve dağıtıcı firmalar, sayaçların okunması, kayıp – kaçakların belirlenmesi, bozuk veya sorunlu sayaçların tespiti gibi işlemler için yıllardır saha ekiplerinden faydalanıyor. Bu durum, beraberinde ek operasyonel maliyetleri de ortaya çıkarıyor. Örneğin kayıp – kaçakların geç tespiti veya tespit edilememesi kârlılığın düşmesine doğrudan etki ederken, arıza durumlarının geç tespiti, öngörülemeyen enerji kesintileri gibi durumlar, müşteri konforu ve memnuniyetini olumsuz etkiliyor.
 

Üretim ihtiyacının öngörülememesi ise, eksik veya fazla yatırımlara neden olmakta. Akıllı Şebeke dönüşümü ve beraberinde kullanılacak IoT (Nesnelerin İnterneti) platformu ile etki alanı genişleyen Akıllı Şebekelerin tüm bu ek maliyetlerin ve memnuniyetsizlik kaynaklarının önüne geçmesi mümkün.
 

Dünyada kullanımda olan uzaktan sayaç okuma teknolojileri, elektrik üretim tesislerinde bulunan SCADA otomasyon çözümleri, dağıtım şebekelerinde bulunan röleler, konut ve işyeri ile fabrikalardaki akıllı sayaçlar gibi pek çok bileşen Akıllı Şebeke’nin bir parçası. Bununla birlikte Akıllı Şebeke, bu bileşenlerin tek tek yapabildiklerinden çok daha geniş bir alanı kapsamayı hedefliyor. Gelişen teknolojiler ile şebekelerin üretim, iletim ve dağıtım aşamalarının tamamına yerleştirilecek uç birimler kullanılarak şebekenin uçtan uca dijitalleşmesini sağlamayı mümkün hale getiriyor. Toplanan verilerin işlenmesi ile birlikte, üretim ve tüketim miktarları ve zamanlamaları için optimizasyon sağlanırken; doğal kaynakların kullanımında da tasarruf edilebiliyor. Merkezi olarak yönetilebilen şebeke, mikro ölçekte anlık kontrol olanağı da sunduğundan bölgesel kontrol mekanizmalarının kullanımına olanak tanıyor.
 

Doğru uygulanmış bir Akıllı Şebeke çözümüyle uç birimler ve sensörler aracılığı ile gerçek zamanlı veri toplanarak, ihtiyaç duyulduğu anda hızlı kararlar verilebilir hale geliyor. Bununla birlikte, operasyonel verimlilik artırılarak, şebekede ortaya çıkabilecek olası sorunlar, henüz gerçekleşmeden belirlenebilir hale geliyor. Bu sayede kesintilerin önüne geçilirken, akıllı cihazların kullanımı artırılabilinirken, sektörün yükselen trendleri arasında yerini alan enerji depolama ihtiyaçları ortaya çıkarılarak doğru yatırım kararları alınabiliyor. Arka planda çalışan dijital altyapı ile abonelik yönetimi kolaylaşırken - elektrikli otomobilinizi şehrin herhangi bir noktasında şarj etmeniz sırasında tutarın evinizdeki / ofisinizdeki aboneliğe yansıtılması gibi – etkin kontrol ile kayıp ve kaçakların önüne de geçilebiliyor.
 

Akıllı Şebeke ile Müşterilerinizi Tanıyın
 

Akıllı Şebeke’ye bağlanacak sayısız sayaç, dağıtım noktası, ekipman ve işgücünün her biri, karşımıza izlenmesi ve analiz edilmesi gerekli birer nesne olarak çıkıyor. Ayrıca bu durum, toplanan verinin büyüklüğü ve değişken yapısı nedeniyle bir Büyük Veri kaynağı yaratıyor. Bu yüksek hacimli veri içinde cihazların yanı sıra tüketicilere ait kullanım profilleri, kullanım miktarları ve pek çok kullanıcı bilgisi de yer alıyor. Bu bilgi ile müşterilerinizi daha iyi tanımak, müşterilerinizin ne zaman ne kadar enerjiye ihtiyacı olacağını tahmin etmek ve üretiminize uygun arz – talep dengesini ayarlamak; maliyetlerinizi düşürmeniz mümkün. Bu bilgiler müşterilerinizi daha iyi tanımanın ötesinde yepyeni iş modellerini ortaya çıkararak Akıllı Şehirler’in temellerinden birini oluşturacak.
 

SkywaveIoT ile Akıllanan Nesnelerin Şebekesi
 

Akıllı Şebeke’nin ayrılmaz bir parçası olan uç birimler, sensörler, röleler ve sayaçlar gibi tüm donanımlar ile iş gücü, uygulamalar ve diğer tüm bileşenler Akıllı Şebeke’nin yeteneklerini ortaya çıkarmak için entegre bir çözüm sunulmasını sağlıyor. Bu çözüm, üreticilere, dağıtım şirketlerine ve tüketicilere çeşitli yenilikçi iş modelleri ile sunulabilecek. Ayrıca, tüm bu bileşenlerin entegre yapısı ve uzaktan yönetilebilmesi ile bileşenlerden gelen verilerin tek bir merkezde toplanabilmesi, toplanan bu verilerin ise raporlama ve analiz çalışmalarının yapılması gibi çok sayıda avantaj ortaya çıkacak. Bununla birlikte, şebeke içinde bugüne kadar bilinen ama atıl durumda bırakılarak kullanılamayan bilgilerin doğuracağı katma değerin ortaya çıkmasına da olanak tanıyacak.
 

Yüzde 100 İnnova uzmanlığı ile geliştirdiğimiz, Avrupa’nın en iyilerinden biri olarak seçilerek ödüllendirilen nesnelerin interneti platformumuz SkywaveIoT, sahip olduğu modüler ve ölçeklenebilir yapısıyla Smart Grid (Akıllı Şebeke) için de ideal bir altyapı sunuyor. SkywaveIoT’ye bağlanacak ister tek ister binlerce sayaçtan alınan yüksek miktardaki veri, tek bir merkezde toplanıp izlenerek analiz edilebiliyor. SkywaveIoT ile Entegre Enerji İzleme ve Yönetim Çözümleri geliştirmek ve ideal bir ‘Akıllı Şebeke’yi hayata geçirmek olanaklı hale geliyor. Platform ile dijital ve mekanik sayaçları uzaktan okuma, tüketim analizlerini gerçekleştirme, şebekeleri akıllandırma ve Enerji 4.0 olarak da tanımlayabileceğimiz ‘Nesnelerin Şebekesi’ dönüşümünü gerçekleştirmek ve geleceğe hazırlanmak bugünden mümkün.