Endüstriyel IoT dünyada nasıl kullanılıyor?
16.02.2022
Sosyal Medya

Endüstriyel IoT dünyada nasıl kullanılıyor?

Endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) giderek daha fazla benimseniyor. Kablosuz bağlantı teknolojilerini endüstriyel senaryolara uygulayan IIoT, sensörlerin yardımıyla kuruluşlara işleri ve daha önce bilgi sahibi olmadıkları detaylar hakkında veri ve kontrol kabiliyetleri kazandırıyor. Veri odaklı şekillenen Dördüncü Sanayi Devrimi’nin mihenk taşlarından gelişmiş veri toplama ve işleme kabiliyetleri, IIoT tarafından sağlanıyor.

IIoT’nin iki yüzü

Bağlantıyı ve görünürlüğü iyileştiren endüstriyel IoT, şirketlere operasyonları hakkında daha fazla gerçek zamanlı içgörü sunuyor. Bu sayede işin gelişime açık yönleri saptanabiliyor ve iyileştirme kararları veri ışığında alınabiliyor. IIoT’nin sağladığı bağlanabilirlik, operasyonun uzaktan yönetilebilmesini sağlayarak verimliliği artırıyor. IIoT sensörlü makineler birbirleriyle iletişim kurarak, otomasyona bağlanan sistemlere esneklik kazandırıyor. Makineler, değişen koşulları saptamak ve bunlara adapte olmak için IIoT’nin sunduğu gerçek zamanlı verilerden faydalanabiliyor. Ancak IIoT sistemindeki her bir sensör ve bağlantılı makinenin, yeni bir potansiyel saldırı yüzeyi olduğunu unutmamalı. IIoT’nin avantajlarından güvenle faydalanmak için siber güvenlik standartlarına uyumlu bir koruma stratejisi uygulamak gerekiyor.

IIoT’nin popüler kullanım senaryoları

Endüstriyel nesnelerin interneti günümüzde dünyanın dört bir yanından farklı sektör ve ölçekten organizasyonlar tarafından kullanılıyor. Bu teknolojinin en popüler kullanım şekillerine yakından bakalım:

Öngörücü bakım

Tahmine dayalı bakım olarak da bilinen öngörücü bakım, IIoT’nin en popüler kullanım senaryolarının başında geliyor. Kuruluşlar, bir makinenin ne zaman bakıma ihtiyacı olacağını tahmin etmek ve ilgili uzmanları uyarmak için kablosuz IIoT sensör verilerini kullanıyor. Bu IIoT kullanım senaryosu, maliyetli arızalar ile gereksiz onarımları önlüyor ve makine çalışma sürelerini iyileştiriyor.

Tahmine dayalı bakım bazı endüstri kuruluşlarının arıza sürelerini azaltarak 25 milyon dolara varan tasarrufları mümkün kıldı. Üreticiler ve inşaat firmaları gibi pahalı makinelerle çalışan herhangi bir şirket, IIoT'nin bu kabiliyeti sayesinde önemli tasarruflar elde edebilir. Ancak tahmine dayalı bakımın bahsi geçen bu faydaları sağlaması için sistemin yeterli veriye sahip olması gerekiyor.

Konum takibi

Gerçek zamanlı kesin konum verileri, kafa karışıklığını ortadan kaldırıyor. Şirketler GPS sistemleri, RFID etiketleri ve diğer kablosuz teknolojilerle konum takibi yaparak varlıklarının her an nerede olduğunu görebiliyor. Lojistik şirketleri, gönderileri takip etmek ve engeller ortaya çıktığında sürücüleri yeniden yönlendirmek için genellikle konum servislerini kullanıyor. Depolar ve üretim merkezleri ise çalışanlara malzemelerin nerede olduğunu göstermek için konum tabanlı IIoT teknolojilerinden faydalanıyor.

İşgücü analitiği

IIoT cihazları aynı zamanda iş akışı verileriyle operasyonları iyileştirme kabiliyetine de sahip. Analitik motorları, verimsizlikleri saptamak ve operasyonları iyileştirmek için veriler üzerinde çalıştırılabilir. Öte yandan, konum verisi analizi gibi yöntemler depo operasyonundaki verimsizlikleri açığa çıkarabilir. Tahmine dayalı bakıma benzer şekilde, bu IIoT uygulamalarının da etkili olması için güvenilir büyük veri havuzlarına ihtiyaç duyuluyor. Bu sistemlerin altın değerinde içgörüler sunması için önce geniş IoT ağlarında uygulanmaları ve uzun zaman veri toplaması gerekiyor.

Kalite kontrol

ABD Çevre Koruma Ajansı gibi kuruluşlar, kaynakların ve ürünlerin kalitesini izlemek için IoT sensörlerinden faydalanıyor. Sensörler, kirleticiler hakkında hızlı ve uygun maliyetli bilgiler sağlıyor. Kalite izleme süreçleri yürüten endüstriyel kuruluşlar da bu kabiliyete sahip olmak için IIoT'yi kullanıyor. Günümüzde kimyasal işleme tesisleri ve ilaç şirketleri gibi operasyonlar, malzeme ve ürün kalitesini uzaktan izlemek için IoT sensörlerinden faydalanıyor. Uzaktan izleme, çalışanlar birkaç işlemi hızlı bir şekilde arka arkaya kontrol edebildiğinde üretkenliği artırıyor. Gerçek zamanlı uyarılar ise uzun süre kontrol edilmediğinde ürünü tehlikeye atabilecek kazaları azaltıyor.

Enerji verimliliği

Endüstriyel IoT’nin sık sık gölgede kalan kullanım örneklerinin başında enerji verimliliği ve optimizasyonu geliyor. Endüstriyel makinelere, HVAC sistemlerine ve yüksek güç tüketen diğer sistemlere IoT bağlantısı kazandırmak, enerji tüketiminin azaltılmasını sağlıyor. IoT sensörleri, enerji tüketimindeki iniş ve çıkışları algılıyor, işlemleri mümkün olduğunca düşük elektrik tüketecek şekilde ayarlayabiliyor. IIoT, enerji tüketimini azaltmada etkili olduğunu kanıtladı ancak bu tasarruflar genellikle marjinal. Enerji optimizasyonu, mekanik yükseltmeler olmadan ilgili masrafları ancak bir noktaya kadar azaltabilir. Büyük miktarda enerji tasarrufu elde etmek için IoT sensörlerinin üzerine ek teknolojiler uygulanmalı.

Fabrikalar siber fiziksel sistemlerle akıllanıyor

İnnova’nın ödüllü nesnelerin interneti platformu Skywave üzerine inşa edilen SkywaveFactory akıllı fabrika çözümü, geleneksel üretim tesislerini siber fiziksel sistemlerle Dördüncü Sanayi Devrimi’ne taşıyor.

Üretim bantlarını ve durumlarını anlık olarak izleyen SkywaveFactory, planlanan üretilecek ve üretilen ürün miktarlarının, günlük üretim planlarının ve hedef üretim sürelerinin takip edilmesini mümkün kılıyor. Makinelerin arıza, atıl durma ve ayarlama gibi üretimde olmayan sürelerini hesaplayan ve raporlayan SkywaveFactory, toplam ekipman etkinliğini görünür hale getirerek kapasite arttırıcı planlama süreçlerini kolaylaştırıyor.

Üretim tesisinin her noktasını izleyen akıllı fabrika çözümü, hem üretim makinelerinin hem de üretilen ürünlerin durumlarını yakından takip ediyor. Kestirimci bakım algoritması, makinelerden topladığı verilere bakıp arızaları daha gerçekleşmeden saptayarak plansız atıl durma ve tamir sürelerini kısaltıyor. Aynı zamanda üretim bantlarındaki ürünleri izleyen SkywaveFactory, kalite kontrol süreçlerini otomasyona bağlıyor ve kalitesiz üretime sebep olabilecek etkenler meydana geldiğinde alarm veriyor.

SkywaveFactory, üretim için tüketilen enerji miktarını gerçek zamanlı olarak izliyor. Anlık enerji tüketimini görünür hale getirmenin yanı sıra gereksiz tüketimi engelliyor ve enerji sarfiyatını optimize ediyor. Öte yandan, ekipmanlara zarar verebilecek ani voltaj düşüşleri ve yükselişleri durumunda ilgili uzmanları uyaran alarmlar veriyor.

Üretim tesisinde bulunan tüm çalışanların konumlarını gerçek zamanlı olarak takip eden SkywaveFactory, çalışan verimliliğini ölçülebilir hale getirirken, çalışanların tehlike altında olduğu durumlarda veya üretim hattı ihlallerinde tüm ekipmanları acilen durdurabiliyor. Çözüm, makineler ve insanların yanı sıra üretimde kullanılan diğer tüm envanter ve varlıkların da gerçek zamanlı yönetilmesini sağlıyor. Örneğin, hammadde, yarı mamul, parçalar, son ürünler için üretim seviyeleri, tesislerin sıcaklık durumları gibi bilgiler tek bir merkezden kontrol edilebiliyor.