e-Tebligat işlemleri hızlandırırken verileri koruyor
16.10.2020
Sosyal Medya

e-Tebligat işlemleri hızlandırırken verileri koruyor

Resmi bilgilendirmelerin elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan e-Tebligat nedir, nasıl görüntülenir, e-Tebligatın zorunlu olduğu haller gibi soruları yanıtlıyoruz.

 

e-Tebligat nedir?

Elektronik tebligat uygulamasının kısa adı olan e-Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile belirlenen hükümlere göre, resmi kurum evraklarının tebliğ işlemlerinin dijital ortamda gerçekleştirilmesidir. Bu sistem ile vergi dairesine gitmeden başvuru, bildirim ve dilekçeler elektronik ortamda verilebiliyor. Benzer biçimde resmi kurumların bireylere ya da kurumlara yapacağı tebligatlar da elektronik olarak iletilebiliyor.

 

e-Tebligat kimler içindir?

e-Tebligat; gerçek kişiler, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller tarafından kullanılabiliyor. Ancak e-Tebligat kullanması zorunlu olan bazı kazanç sahipleri de var. Bunlar:

  • Ticari, zirai ve mesleki kazancı olanlar
  • Kurumlar Vergisi mükellefleri

Bunun yanında, vergiye tabi olmayan çiftçiler ve yukarıdakilerin haricinde vergisel yükümlükleri bulunanlar da gönüllülük esasına göre e-Tebligat başvurusu yapabiliyor.

 

e-Tebligat başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru hem fiziksel hem dijital olarak yapılabiliyor. Doldurulacak e-Tebligat talep formuyla, vergi dairesine başvuru yapabileceğiniz gibi, işlemi GİB İnternet Vergi Dairesi üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Başvuruyu yaptıktan sonra, verilen telefon numarası ve e-posta adresine bilgilendirme yapılır.

 

e-Tebligat nasıl görüntülenir?

Elektronik tebligatları e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasından e-Tebligat görüntüleme seçeneğini kullanabilirsiniz.

 

Zorunlu olduğu halde e-Tebligat sistemine kaydolmamanın cezası var

Yukarıdaki şartlara uyan mükellefler kendileri için zorunlu olduğu halde e-Tebligat başvurusu yapmazlarsa, usulsüzlük cezası alırlar. Bu cezalar aşağıdaki şekildedir:

  • Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için 1.300 TL
  • İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve basit usulde kazanç sahipleri için 660 TL
  • Diğer kişiler için 330 TL

 

e-Tebligat hakkında bilinmesi gerekenler

İlgili kanunun 107/A maddesine göre e-Tebligat ile iletilen evraklar mükellefin e-posta adresine ulaştıktan 5 gün sonra, alıcı bunu açsa da açmasa da tebligat yapılmış sayılır.

 

Mükellefler, herhangi bir bilgi değişimini sisteme ya da vergi dairesine bildirmekle yükümlüdür.

 

GİB e-Tebligat kayıtları, işlem tarihi ve zaman bilgisi ile arşivlenir ve 30 yıl boyunca sistemde saklanır.

Öne Çıkan Yazılar
Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Nedir? Nasıl Çalışır?
Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Nedir? Nasıl Çalışır?
Robotik süreç otomasyonu (Robotic Process Automation - RPA) nedir? Nasıl çalışır? Bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağımız...
14.03.2019
Dijital Dönüşüm
Gelecekte tarım nasıl olacak?
Gelecekte tarım nasıl olacak?
Tarım sektörünün önemi küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ve değişkenlik gösteren pazar şartlarının etkisiyle giderek...
28.08.2020
Dijital Dönüşüm
Geleceğin akıllı şehir konsepti nasıl bir yaşam vadediyor?
Geleceğin akıllı şehir konsepti nasıl bir yaşam vadediyor?
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren gelişen teknolojilerle yenilikçilik kavramlarını bir araya getiriliyor ve yeni bir...
17.04.2020
Dijital Dönüşüm
Endüstri 4.0 ile Gelen Yeni Üretim Çağı - Akıllı Fabrikalar
Endüstri 4.0 İle Gelen Yeni Üretim Çağı - Akıllı Fabrikalar
Makinelerin kendi aralarında konuştuğu, üretimi insanların değil makinelerin organize ettiği Akıllı Fabrikalar ile üretimin...
13.07.2016
Dijital Dönüşüm
Küreselleşme 4.0 nedir, önceki evreleri nelerdir?
Küreselleşme 4.0 nedir, önceki evreleri nelerdir?
Dijitalleşmenin tüm alanlarda hızını artırdığı günümüzde, endüstrinin yeni formu olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 kavramı...
28.07.2020
Dijital Dönüşüm
Kurumsal Hafıza Nedir, Nasıl Çalışır?
Kurumsal Hafıza Nedir, Nasıl Çalışır?
Kağıttan ekrana doğru hızla dijitalleşen belgeler ve iş süreçleri geleceğin kurumlarını şekillendiriyor. Belge ve süreç yönetimi...
29.02.2016
Dijital Dönüşüm