E-Devlet Yaygınlaşmaya Hazır
13.03.2013
Sosyal Medya

E-Devlet Yaygınlaşmaya Hazır

TÜİK’in verilerine göre, 2011 Nisan - 2012 Mart aylarını kapsayan 12 aylık dönemde, internet kullanan bireylerin kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde internet kullanma oranı %45.1 olarak gerçekleşti. Bu oran önceki yılın aynı döneminde %38.9 idi. Bu rakam bize Türkiye’de e-devlet uygulamalarının geliştiğini işaret ediyor.
 

Kullanım amaçları arasında, kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %42.9 ile ilk sırayı alıyor. Bu oranlar hem e-devlet yapısı için altyapı, yazılım ve hizmet sağlayıcılar açısından, hem de kamu çalışanlarının e-devlet uygulamalarını benimsemesi bakımından dikkate değer...
 

e-Devlet’in yaygınlaşması için interaktif mimari gerekiyor

Madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak, internet kullanıcılarının yarıdan fazlası hâlâ e-devlet uygulamalarını kullanmıyor. Kullananlar da form indirmek, bilgi almak gibi pasif işlemler için bu uygulamaları tercih ediyor. Bunu artırmak ancak kamu görevlilerinin ve vatandaşların bu dönüşümün birer paydaşı olacağı interaktif bir mimariyle mümkün.
 

E-devlet bugün sadece teknolojik bir değişimi dönüşümü tarif etmiyor. Toplumun dönüşümünü özetliyor. Farklı kurumlardan hizmet alan vatandaşlar sahip oldukları kullanım kolaylığına hizmet aldıkları her yerde erişmek istiyorlar.
 

Bu sadece Türkiye ile sınırlı bir gerçek değil. Zamanın ruhu, e-dönüşümü geri dönüşü olmayan bir süreç olarak karşımıza çıkarıyor. Dünya tarihinde ilk kez küresel anlamda tüm devletler e-devlet olgusuna dört elle sarılıyor. İnovasyon ise kamu sektöründe tam anlamı ile düşünce yapısının bir parçası olma yolunda ilerliyor. Bu bir tesadüf değil...
 

Günümüzde kamu yönetimleri, en iyi uygulamaları ve en iyi teknolojileri, hem kurumlarının performanslarını artırma, hem de vatandaşlarına götürdükleri hizmetleri daha iyi ve daha güzele taşımakta kullanıyor. Bu sayede, geçmişte hantallığından sıkça şikayet edilen kamu sektörü, artık daha atak, daha etkin ve taleplere daha hızlı cevap veren bir yapı olarak algılanmaya başladı. Vatandaşın devlet hizmetlerine güvenini pekiştiren bu durum aynı zamanda yönetişimin de kapılarını aralıyor.
 

400’e yakın hizmet parmaklarımızın ucunda

Kamu hizmetlerinin tek noktadan ve farklı kanallardan entegre sunumunu hedefleyen e-Devlet Kapısı 18 Aralık 2008 tarihinde 22 hizmetle faaliyete geçti. e-Devlet Kapısından sunulan hizmet sayısı şu anda 400’e yaklaştı. Hizmet veren kurumların yelpazesinin genişlemesi e-devletin tabana yayılmasına önemli katkılar sağlıyor.
 

Öte yandan, kullanıcı sayısında önemli artışlar gerçekleşti; 2010 yılı sonunda 1,95 milyon, 2011 yılı Mayıs ayı başında 7,14 milyon kayıtlı kullanıcı sayısına ulaşıldı. 2010 yılının ilk altı ayı itibariyle 348.773 olan kullanıcı sayısında bir yıl zarfında gerçekleşen yaklaşık yirmi katlık artışın arkasında sosyal güvenlik işlemleri ve tapu bilgisi sorgulamanın e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmaya başlanması ve Sosyal Güvenlik Kurumunun elektronik hizmetlerini yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden vermesi yatıyor. Bu durum, kullanımı yoğun hizmetlerin e-Devlet Kapısına entegrasyonunun önemini ortaya koyuyor.
 

Peki e-devletten, e-dönüşümden neler bekliyoruz? Kısaca şöyle özetleyebiliriz:

  • Uzun zaman alan işlerin kısa sürede tamamlanmasını...
  • Belge ve bilgilerin bazılarının, artık elektronik ortamda da erişilebilir olduğu için bizden istenmemesini...
  • Mükerrer işlemlerin ortadan kalkmasını...
  • Kurumlar arasındaki koordinasoyunun sistematik hale gelmesini...
  • Ve tabii ki nihayetinde hizmet birim faaliyetlerinin devletin ve vatandaşın lehine düşmesini bekliyoruz...