Dijital dönüşümde yönetişim kavramı
31.08.2020
Sosyal Medya

Dijital dönüşümde yönetişim kavramı

Dijital dönüşüm işletmelerin büyüme beklentilerini karşılayıp kârlılıklarına ve rekabetçi güçlerine katkı sağlayarak üretkenlik ve verimlilikte değer artışına olanak tanıyor. Teknolojik dönüşümle başlayan dijital dönüşümün sürdürülebilir bir yönetişim modeliyle desteklenmesi de çok önemli. Bu yazımızda dijital dönüşümde yönetişim kavramına açıklık getiriyoruz.

 

Dijital dönüşümün işletmelerin büyüme yolculuğuna katkısı yaygın kabul görmüş bir düşünce. Dijital dönüşüm yeni nesil teknolojileri takip etmenin ve kullanmanın yanı sıra yönetişim mekanizmalarını doğru kurabilmeyi gerektiriyor.

 

Yönetişim kavramı nedir?

Yönetişim kavramının tanımı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Devlet Planlama Teşkilatı, Dünya Bankası gibi kurumlar tarafından pek çok farklı şekilde yapılabiliyor. TDK, yönetişim kavramını hem resmî hem özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımı şeklinde ifade ediyor. Bu tanım doğrultusunda özel işletmeler açısından yönetişimi hâkimiyet üzerine değil uzlaşı üzerine kurulu olan ve sürekli etkileşime dayanan bir süreç olarak ifade edebiliriz.

 

İşletmelerde yönetişim sürecinde otoritenin nasıl kullanıldığı, kararların nasıl alındığı ve kararlara katılımın nasıl olduğu konusunda hassasiyet göstermek gerekiyor. Dijital dönüşümde yönetişim; esneklik, demokratiklik, çoğulculuk, açıklık, hesap verebilirlik, yerellik, performans ve toplam kalite unsurlarını bütün olarak düşünmeye ve dijitalin gücünden yararlanmaya yönlendiriyor.

 

 

Dijital dönüşümde yönetişim nasıl olmalı?

Avrupa Komisyonu’nun belirlediği iyi yönetişim ilkeleri; açıklık, katılım, hesap verebilirlik, etkinlik ve uyum olarak sıralanıyor. Bu ilkeler göz önünde bulundurulduğunda yönetişim şeffaflığı, katılımı ve hesap verebilir olmayı gerektiriyor. Bu bağlamda dijital dönüşüm yöneticisi dijital dönüşüm yolculuğunda şu adımları izleyerek iyi yönetişim yapabiliyor:

  • Dijital dönüşüm stratejileri oluşturmak: Öncelikleri, vizyon ve misyonu, iş takvimini, kaynakları, ölçme ve değerlendirme araçlarını ve bütçe kaynaklarını göz önünde bulundurmak daha sağlam bir yol haritası oluşturmak anlamına geliyor. Sektörün durumunu ve rakipleri gözlemlemek ve finansal açıdan gerekli teknolojilere sahip olma durumunu ölçmek önem taşıyor.
  • Çalışanları sürece dâhil etmek: Dijital dönüşümün gerçekleşebilmesinde şirket kültürü etkili oluyor. Yenilikçi bir örgüt kültürünü oluşturmak için çalışanların farklı projelerin içinde olmasına olanak sağlayarak inovatif düşünmeye teşvik edici bir çalışma ortamı sunmak gerekiyor. Güçlü bir dijital kültür oluşturabilmede çalışanların dijital okur-yazarlık, siber güvenlik becerilerinin olması ve dijital teknoloji konusunda bilgili olması da katkı sağlıyor.
  • Süreçleri dijital ortama aktarmak: Dijital dönüşüm tüm birimleri kapsayan bir süreci ifade ediyor. Dolayısıyla iş süreçlerinin tümünün dijital ortama entegre edilmesi, önemli dokümanların öncelikli olarak dijital ortama aktarılması sürecin sağlam bir temele oturtulmasını sağlıyor.

İşletmeler durum tespiti yapamadığında, stratejiyi iyi kurgulayamadığında, yeterli yatırımı yapmadığında, farklı bakış açılarına sahip olmayan ve multidisipliner çalışma yöntemini benimseyemeyen çalışanlarla yola çıktığında ve istikrarlı şekilde dijital dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirmediğinde süreç başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Bu durumda dijital projeleri durdurma veya sonlandırma kararını alabilmek de en az süreci başlatmak kadar önem taşıyor.

 

İnnova dijital pazarlama çözümleri

Hedef kitlenize ulaşmak, doğru bilgileri toplamak, analiz etmek ve anlamlı bilgiye dönüştürmek için, İnnova uzmanlığı ve deneyiminin bir araya gelmesinden oluşan İnnova Dijital Pazarlama Çözümleri'nden yararlanabilirsiniz.

 

Hızlı değişen dünyada süreklilik sağlayabilmek için karar verme yapılarını ve pazarlama altyapılarını kolayca yönetebilmek gerekiyor. Bu noktada alandaki uzmanlığı ve deneyimiyle İnnova yanınızda oluyor.