Depo yönetimi hakkındaki tüm püf noktalar
27.07.2022
Sosyal Medya

Depo yönetimi hakkındaki tüm püf noktalar

Depo yönetimi, özellikle e-ticaret firmaları gibi dinamik ve yoğun lojistik süreçlere sahip işletmelerde ürünlerin müşterilere zamanında ulaştırılabilmesi için kritik bir role sahiptir. Günümüzün yoğun rekabet ortamında öne çıkabilmek için en önemli kriterlerden bir tanesi siparişlerin teslimat süresidir. Müşterilerin bu beklentisine karşılık verebilmek ancak sağlıklı ve hızlı çalışan bir depo yönetim sistemi ile mümkündür. Ayrıca belirli saklama koşulları gerektiren ürünlerin kalitesinin korunabilmesi de depo yönetiminin önemini artırmaktadır. Bu yazımızda depo yönetiminin işleyişi üzerinde duracağız.   

Depo yönetimi nedir?

Depo yönetimi, üretim ve satış işlemlerinin sorunsuz işleyebilmesi için sahip olunan ürünlerin listelenmesi, konumlarının belirlenmesi ve gelen siparişlere göre organize edilmesi gibi süreçlerin tamamını kapsar. Depo yönetiminin verimli olabilmesi için operasyonel süreçlerin hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.

Depo yönetimi nasıl yapılır?

Her sektör için farklı depo yönetim teknikleri bulunmakla beraber en genel hatlarıyla depo yönetiminin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Ürünleri uygun koşullarda saklamak

Ürünlerin sıcaklık, nem gibi ortam koşullarına bağlı olarak zarar görmesini engellemek için her bir ürün grubu en uygun saklama ortamında konumlandırılmalıdır. Ürün kalitesinin düşmesini engellemek için ortam koşullarını anlık olarak takip eden sensörler gibi akıllı çözümler kullanılabilir.

  • Siparişlerin en hızlı şekilde hazırlanmasını sağlamak

Belirli dönemlerde bazı ürünlerin sipariş sayısı artarken bazılarınınki de azalır. Mevsimsel olarak değişim gösteren bu döngüye göre ürünlerin depo içi konumlandırmasında düzenlemeler yaparak siparişlerin daha hızlı hazırlanması sağlanabilir.

  • İş gücü ve zamandan tasarruf etmek

Sipariş akışını analiz ederek depo düzeninde iyileştirmeler yapmak, depo çalışanlarının daha az efor sarf ederek ve daha az vakit harcayarak daha fazla siparişi hazır hale getirmesini sağlar. Hızlı sipariş döngüsüne sahip ürünleri kolay ulaşılabilir yerlerde bulundurmak depo çalışanlarının iş yükünü azaltır.

  • Depo alanını verimli bir şekilde kullanmak

Geçmiş stok miktarlarını ve depoya giriş yapacak yeni ürünleri de göz önünde bulundurarak ürün dizilimini planlamak, depo alanının en verimli şekilde kullanılabilmesini sağlar.

  • Stok durumunu kontrol etmek

Depoya giriş ve çıkış yapan her ürünü kayıt altına almak stok yönetiminin hatasız işlemesi için kritik bir öneme sahiptir. Stok akışının analizinden elde edilen sonuçlar, satın alma ve pazarlama ekiplerinin daha sağlıklı planlama yapmasına da yardımcı olur.

Depo yönetimi işleyişi nasıldır?

Her bir ürün grubunun uygun koşullarda saklanması depo yönetimi işleyişinin ana maddelerinden bir tanesidir. Özellikle gıda ürünlerinin muhafazası için uygun şartların sağlanması ve ürün kaybının minimumda tutulması, depo yönetimi işleyişinde önceliklendirilmelidir.

İşleyişteki bir sonraki adım ürünlerin kategorilere ayrılması, özel ürün kodları verilmesi ve envantere kaydedilmesidir. Bu işlemin olabildiğince detaylı yapılması tüm sürecin daha hızlı işlemesini sağlar.

Son aşamada ise stok idaresi gelir. Depoya giriş yapmış ürünler, giriş yapacak ürünler, kullanılamaz durumdaki ürünler ve çıkış yapmış ürünlerin eksiksiz bir kaydının tutulması depo yönetimi için hayati öneme sahiptir.

Depo yönetimi karar aşamaları neleri kapsar?

Depo alanını en verimli şekilde kullanabilmek için nasıl tasarlanması gerektiği ve sipariş edilen ürünlerin hasarsız bir şekilde en kısa sürede nasıl gönderime hazır hale getirileceği, depo yönetiminin karar aşamalarını oluşturur. Sorunsuz bir şekilde işleyen depo yönetimi için şirketinize ve satışını yaptığınız ürünlere göre özelleştirilmiş bir depo yönetim sistemi kullanmak en uygun çözüm olacaktır.

Depo yönetimi sistemi modülleri nelerdir?

Depo yönetim sistemleri (Warehouse Management Systems - WMS) modüler bir yapıya sahiptir. Her bir modül şirketlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirilebilir. Bu modüller üretim, mal girişi, sayım, paketleme ve sevkiyat gibi farklı süreçlerin yönetimini sağlar. Depo yönetim sistemi modülleri genel olarak aşağıdaki fonksiyonları yerine getirir;

Sipariş Yönetimi: Siparişlerin içindeki ürünlerin hazırlanmasını ve gönderim öncesi kalite kontrol işlemlerini kapsar.

Stok Yönetimi: Depoya giriş ve çıkış yapan bütün ürünlerin kayıt işlemleri yönetilir.

Depo Alanının Yönetimi: Rafların doluluk durumunu ve boş alanları gösterir.

Personel Yönetimi: Depo çalışanlarının görev çizelgelerinin oluşturulmasını ve takibini yerine getirir.

Ürün Yönetimi: Ürünlerin kategorilere ayrılması ve numaralandırılması işlemleri yönetilir.

Depo yönetiminde kullanılan yeni teknolojiler nelerdir?

Depo yönetim sistemleri, büyüyen ticaret hacimleri sonucu sipariş akışının hızlanması ile birlikte sağlıklı bir işleyiş sunabilmek için yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinden yararlanmaya başlamıştır. Ürünlerin uygun ortam koşullarında saklanmasından depo alanının yerleşim planlamasına kadar tüm süreçte IoT teknolojisinin sunduğu avantajlarla anlık olarak kontrol sağlamak mümkündür. Böylece tedarik zinciri süreçleri açısından kritik roldeki depo yönetiminin hatasız bir şekilde işlemesi sağlanmış olur.

E-Ticaret firmaları için depo yönetiminin önemi nedir?

Siparişlerin hasarsız ve olabildiğince erken teslim edilmesi, e-ticaret firmalarının müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarabilmesi ve dolayısıyla rekabette öne geçebilmesi için son derece önemlidir. Son yıllarda hızla büyüyen e-ticaret sektöründe ürün sayısının ve çeşitliliğinin giderek artması ile birlikte sipariş yoğunluğu da göz önüne alındığında en son teknolojiye sahip depo yönetim sistemlerini kullanmak artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Siparişlerde yaşanabilecek aksaklıklar ve insan kaynaklı hatalar, özellikle sosyal medyada marka imajına zarar verdiği için sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunabilmenin önemi de artmıştır. Satış ve pazarlama ekiplerinin depo yönetim sisteminden gelen bilgilerle yapacağı veri analitiği çalışmaları, satış potansiyeli yüksek ürünleri bulmayı ve en iyi zaman aralığında satışa çıkarabilmeyi de destekler.