Dağıtılmış bulut teknolojisi nedir?
25.02.2022
Sosyal Medya

Dağıtılmış bulut teknolojisi nedir?

Dağıtılmış bulut, genel bulut hizmetlerinin farklı fiziksel konumlara dağıtılmasıdır. Hizmetlerin işletimi, yönetimi, güncellemeleri ve bakımı genel bulut sağlayıcısının sorumluluğundadır. Performans, uyumluluk ve sınır bilişim için optimize edilmiş ve coğrafi olarak dağıtılmış genel bulut hizmetlerinin merkezi olarak yönetilmesini sağlar. Dağıtılmış bulut teknolojisi, genel bulut altyapısının yalnızca bulut sağlayıcısının altyapısında değil, şirket içinde, diğer bulut sağlayıcılarının ve üçüncü tarafların veri merkezlerinde olmak üzere birçok farklı yerde çalıştırılmasına ve tüm altyapının tek bir noktadan yönetilmesine olanak tanır.

Dağıtılmış bulut faydaları nelerdir?

Dağıtılmış bulut (Distributed Cloud) hizmetlerinde uygulamalar performans, uyum ve yedeklilik için gereksinimlerini en iyi karşılayan bulut konumları ve ortamlarının bir karışımında dağıtılır ve çalıştırılır. Dağıtılmış bulut, hibrit ve çoklu bulut ortamlarında karşılaşılabilen operasyon ve yönetim tutarsızlıklarını ortadan kaldırır.

Dağıtılmış bulut, son dönemin en önemli trendlerinden olan ve verilerin oluşturulduğu yerlere yakın sunucular ve uygulamalar ile çalışması üzerine kurulu sınır bilişim için de ideal temeli oluşturuyor. Dağıtılmış bulut ve sınır bilişime duyulan artan ihtiyacın ardında, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka (AI), telekomünikasyon ve büyük veri uygulamaları yatıyor. Her biri büyük miktarda veri toplamak ve işlemek üzerine kurulu bu teknolojiler, dağıtılmış bulut ve sınır bilişim ile gecikmesiz ve yüksek performanslı çalışırken, yönetimleri ise kolaylaşıyor.

Gerçek zamanlı erişim

Dağıtılmış bulut 5G teknolojisinin getireceği yüksek hıza yanıt verecek. Birden fazla bilgisayarın hesaplama gücünü kullanabilen dağıtık bulut platformları, diğer sistemlerden daha hızlı çalışır. İstekleri fiziksel olarak verilere daha yakın hizmetlere taşıyarak daha duyarlı iletişimi sağlar. Dağıtılmış bulutta kritik işleme görevleri son kullanıcılara daha yakın konumlara tahsis edildiğinden hizmetler daha hızlı ve daha duyarlı hale gelir. Verileri merkezi ağ sunucularına geri iletmeye ihtiyaç duyulmaması sayesinde yanıt süresini iyileşir.

Altyapı yönetiminde etkinliğin artırılması

Altyapı fiziksel olarak dağıtılmış olsa da tüm sistem ve üzerinde çalıştırılan uygulamalar ile bileşenler tek bir noktadan yönetilebilir. Bu sayede gerçek zamanlı erişimi mümkün kılan dağıtılmış yapı yönetim zorlukları getirmez. Öte yandan, tüm bulut altyapısı, operasyonları, güvenliği ve güncellemeleri bulut sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilir. Şirketlerin bu süreçler için ekip tahsis etmesi gerekmez ve yetenek kaynaklarını başka bir yerde kullanabilir.

Olası ağ arızalarının azaltılması

Dağıtılmış bulut, istenildiğinde ölçeklenebilir kapasitenin kullanımını mümkün kılar. Uygulamalar ve hizmetler farklı sunucularda çalıştırıldığından, kullanıcıların tüm bulut altyapısını yeniden oluşturmadan kaynak eklemesine veya kaldırmasına olanak tanır. Bu sayede ağın kapasite nedeniyle arızalar ve kesintilerle karşılaşması önlenebilir.

Dağıtılmış bulut nerelerde kullanılabilir?

Dağıtılmış bulut hizmetleri halihazırda birçok niş tarafından benimseniyor. Günümüzde bu altyapı modelinden nasıl faydalanıldığına yakından bakalım:

  • Fintek çözümleri: İşlem sürelerini kısaltmak için düşük gecikme ve hızlı veri işlemeye ihtiyaç duyan finans teknolojileri, dağıtılmış bulut modeli için biçilmiş kaftan oldu. Kritik verilerle çalışan fintek şirketleri, dağıtılmış yapı sayesinde verileri diğer mimarilere kıyasla daha güvenli bir şekilde koruyor ve yerel yasal düzenlemelere daha kolay ayak uyduruyor.
  • IoT, ML ve AI özellikli çözümleri: Nesnelerin interneti, makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamaları gerçek zamanlı verilere ihtiyaç duyuyor. Dağıtılmış bulut teknolojisi sayesinde verilerin ana veri merkezine teslimini ve geri dönüşünü beklemeden, düşük gecikmeyle çalışıyor.
  • Kritik altyapı tesisleri: Fabrikalar ve elektrik santralleri gibi tesisler için güvenlik ve dayanıklılık önemlidir. Bu tesisler, azami kontrol ve arıza risklerini azaltmak için dağıtılmış buluttan faydalanıyor.

Dağıtılmış bulut teknolojisi gelecekte nerede olacak?

Bulut teknolojisi, değişen ve çeşitlenen uygulama ve iş gereksinimlerini karşılamak için evrim geçirmeye devam edecek. Dağıtılmış bulut, bilgi işlemin hayatlarımızı nasıl kapsayacağı ve nasıl daha iyi sonuçlar almamızı sağlayacağının bir fragmanı niteliğinde. Dağıtılmış bulut, akıllı cihazları her şeyin içine ve her yere getiren dijital dönüşüm serüveniyle şekillenen yarının dünyası için ideal mimari olarak öne çıkıyor. Üzerinde çalıştırılan uygulamalara çeviklik kazandıran dağıtılmış bulut, diğer ileri teknolojilerin gelişimini de destekliyor. Dağıtılmış bulut, sınır bilişimde uygulama dağıtımını ve yönetimini çok daha kolay hale getirerek bu trendi ve ona bağlı AI, IoT ve ML teknolojilerini hızlandırıyor.