Çalışan eğitimlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan çözüm: SAP Enable Now
20.09.2021
Sosyal Medya

Çalışan eğitimlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan çözüm: SAP Enable Now

Training Magazine tarafından yapılan bir araştırmaya göre ABD'deki şirketler çalışanlarına yönelik eğitim ve gelişim programlarına yılda ortalama 4,5 milyar dolar harcıyor. Bunun nedeni çok basit; kurumlar artık yeteneği doğru yönetmek için onu eğitmenin ve geliştirmenin öneminin farkındalar.

Çalışan eğitimi ve gelişimi, genellikle çalışanların iş performanslarını ve kariyer gelişimlerini iyileştirmek için bilgi ve beceriler edinmelerine yardımcı olan programlar tasarlamak anlamına geliyor. Bu süreçler, kurumların motive olmuş, zorluklarla yüzleşmeye hazır ve dijitalin etkisi ile sürekli değişen iş ortamına ayak uydurmak için en yeni teknolojilerle güncellenen yetenekli bir işgücü oluşturmasına yardımcı oluyor.

Eğitim konusunda özellikle yeni nesil çalışanların istekli ve talepkar olduğu bilgisi, bazı araştırma ve danışmanlık şirketlerinin güncel istatistikleriyle destekleniyor:

  • Gallup’a göre Y kuşağının %87'si kariyer gelişiminin kendileri için önemli olduğunu iddia ediyor.
  • go2hr’a göre çalışanların %40'ı iş yerlerinde yetersiz eğitim nedeniyle ilk yıl içinde işten ayrılıyor.
  • The Learning Wave’e göre çalışanların %74'ü tam potansiyellerine ulaşamadıklarını düşünüyor.
  • Clear Company’e göre çalışanların %68'i eğitim ve geliştirmenin en önemli şirket politikası olduğu görüşünde.

Eğitim programları çalışan bağlılığını ve verimliliğini yükseltiyor

Öncelikle çalışanların işe adaptasyonu, sonrasında ise aidiyet ve bağlılıklarını sağlama konusunda çok büyük artılar getiren çalışan eğitimleri, şirketlerin işveren markası olmaları konusunda da önemli bir rol üstleniyor. Çalışan eğitim ve geliştirme programlarına yatırım yapmak, en iyi yetenekleri yetiştirmenize, elde tutmanıza ve çekmenize, işe alma maliyetlerini düşürmenize yardımcı oluyor. Çalışanlarınız, kariyerlerine yatırım yapıldığını hissettiklerinde, şirketinize aidiyetleri de artıyor.

Eğitim programları sunan kurumlar, aynı zamanda başarılı işveren markalarına dönüşüyor. Çalışan eğitim ve gelişim programları sunan şirketler, daha fazla yeteneği kendilerine çekerken, insanların çalışmak istediği şirketler arasında yer alıyorlar.

Amazon'un işe alım yapmadan önce adaylara bir ay boyunca süren eğitim ve liderlik programı sunduğunu biliyor muydunuz? Amazon, isteğe bağlı alanlarda kurs almaları için lojistik merkezlerindeki çalışanlara öğrenim ücretinin %95'ini önceden ödüyor.

SAP Enable Now ile çalışanların yeteneklerini artırın

Günümüzde çalışanların eğitim ve gelişimi özellikle çalışan bağlılığı, motivasyonu ve verimliliğini üst seviyede tutma açısından son derece önemli. Fakat en nihayetinde şirket için ayrı bir planlama gerektiren, aynı zamanda maliyet anlamına da gelen bir iş kalemi olarak görülüyor. Tam bu noktada İnnova’nın sunduğu Kurumsal Bilgi Yönetimi çözümü SAP Enable Now işe adaptasyon ve eğitim süreçlerinde hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etme konusunda hayatı kolaylaştıran bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

SAP Enable Now, sunduğu özellikler sayesinde çalışanlarınızın alması gereken eğitimleri ve izlemesi gereken kılavuzları hazırlamanız için dinamik bir altyapı sunuyor. Bu sayede, kurum içerisindeki tüm paydaşların gerekli yetileri en etkili ve en hızlı şekilde kazanmasına yardımcı oluyor. E-öğrenme materyalleri, karma modüller ve kılavuzlar ile eğitim için zaman ve ek kaynak ayırmaya gerek kalmıyor. SAP Enable Now adaptasyon süreçlerini asgariye indirerek, gecikmeleri ortadan kaldırıyor ve iş akış süreçlerinizi optimize etme olanağı sağlıyor.

Eğitim süreçlerinizde zamandan tasarruf

SAP Enable Now ile şirketler eğitim süreçlerinde zamandan tasarruf edebiliyor. Adaptasyon ve öğrenme süreçlerini kolaylaştıran SAP Enable Now, destek modülleriyle farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor. Yine bu çözüm ile mobil araçları daha etkin kullanarak maliyet tasarrufu sağlamak da mümkün.

Eğitim sonrasında yeterlilik ölçümleri de yapabilirsiniz

Eğitim videoları kaydederek online eğitimler oluşturulabilen, sistem modülleri sayesinde PDF ve MS Office formatlarında dosyalar üretebilen SAP Enable Now ile bu eğitim dokümanlarının verimliliği de ölçülebiliyor. Sistemdeki modüller üzerinden testler üretip hem kullanıcılar hem de dokümanlar için yeterlilik ölçümleri yapmak mümkün.

Web Assistant ile çalışanlarınızın etkinliğini artırmak mümkün

SAP Enable Now Web Assistant, uygulama içi destek çağrılarını destekliyor. Böylece kullanıcının çalışma esnasında yaşayabileceği herhangi bir sorun halinde, doğrudan ve anlık yardım almasını sağlıyor. SAP Enable Now Web Assistant'ın bir parçası olan SAP Enable Now Learning Center ise oluşturulan tüm içerikleri güvenle saklamak için alan sunuyor.