Bir Buluttan Daha İyisi, Birden Fazla Bulut
28.07.2016
Sosyal Medya

Bir Buluttan Daha İyisi, Birden Fazla Bulut

Kurumlarda bulut kullanımı yaygınlaştıkça, buluta olan bakış açısı daha verimli çözümlere ulaşmak için evrim geçiriyor. Günümüz şirketleri artık farklı amaçları için bir değil, birden fazla bulut servis sağlayıcısını aynı anda tercih ederek çözüm üretiyor.


İş dünyasının çağdaş rekabet hızına uyum sağlama ihtiyacı, bilgi teknolojileri hizmetlerini servis olarak kullanma (IT as a Service) tercihinin giderek artmasına sebep oldu. Çünkü yeni dünyanın rekabet koşullarında yönetimi ve ölçeklendirilmesi zor yerleşik altyapılara yatırım yapmak ideal bir seçenek olmaktan çıktı. Bunun yerine ihtiyaç halinde anında genişleyebilen, ihtiyaç duyulmadığında ise kullandıkça öde modeliyle maliyet avantajı sağlayan yapıların sunduğu tasarruf ve verimlilik öne çıkıyor. Bu ihtiyaca uygun yapıların ana eksenini de bulut bilişim hizmetleri oluşturuyor.

 

Hemen kullanıma hazır çözümler

Bugün herhangi bir şirketin bilgi sistemleri altyapısında ihtiyaç duyduğu hemen her hizmeti bulut bilişim sağlayıcılarından hizmet olarak alabilirsiniz. Depolama alanına mı ihtiyacınız var? Ne kadar lazımsa hemen hazır. Ay sonu geldi, finans altyapınız birkaç günlüğüne ek işlem gücüne mi ihtiyaç duyuyor? İstediğiniz kadar sunucu emrinize amade. Yeni kurguladığınız uygulama için test altyapısına mı ihtiyacınız var? Dilediğiniz konfigürasyona sahip sanal sunucunuz birkaç dakika içinde elinizin altında. Hani gerçekten de dedikleri gibi bugün dünya devlerine kafa tutacak bir şirket kurmak isteseniz bir masa, bir telefon, bir bilgisayar ve hızlı bir internet bağlantısıyla işe doğrudan başlayabilirsiniz.
 

İhtiyaçlar bu yönde şekillendikçe bulut özelinde çözüm sunan şirketlerin sayısı da giderek artıyor. Kim ne yapıyor hızlıca bir göz atmak isterseniz şu liste size yardımcı olabilir. Tabii her ne kadar bulut servis sağlayıcıları size aksini söylese de, ortada bu kadar seçenek olunca tüm ihtiyaçlar için aynı yerden servis almak da çok mantıklı görünmüyor.

Bu yazıyı yazarken üzerimde giydiğim takım elbise, kullandığım bilgisayar, işletim sistemi, internet tarayıcısı ve yazıyı size ulaştırdığım telekom altyapısı gibi hizmet ve ürünlerin hepsi kendi alanında uzmanlaşmış, farklı markalar tarafından sunuluyor. Kısacası herkesin iyi yaptığı bir iş var.
 

Bulutta 270 milyar dolara koşuyoruz

RightScale adlı bulut araştırma şirketinin verileri de bu eğilimi destekler nitelikte. Şirketin 2015 Yılı Bulut Durum Raporu (2015 State of the Cloud Report) başlığıyla yayınladığı araştırmaya göre araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 82’si çoklu buluta yönelme eğiliminde. Buna birden fazla servis sağlayıcıyla çalışmanın yanı sıra, özel ve karma bulutun genel bulutla birlikte kullanımı da dahil. Bu hızla 2020 yılında bulut etrafındaki ekosistemin 270 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bugünün parasıyla yarım elma eder. Fena para değil.
 

Diyeceğim o ki, konu artık “şirketler çok sayıda bulut hizmet sağlayıcısını bir arada kullanacak mı” noktasından çıktı. Şimdi bu sürecin hangi hızda gerçekleşeceğini tartışıyoruz. Bunu da şirketlerin çağa uyum sağlama becerisi, vizyonu, ihtiyaçları ve karar süreçleri belirleyecek. Ama şurası kesin: Çoklu bulut stratejisini bir an önce şirket yapısının bir parçası haline getirme konusunda erken davranan yol alacak. Böylece çalışanlarınızın verimliliğinden hizmetlerinizin olgunluğuna, iş ortaklarınızla uyumunuzdan yeni bir ürünü pazara sunma hızınıza kadar pek çok avantaj kazanabilirsiniz.
 

Konuyla ilgili bir diğer ilginç rapor da “Maximizing Cloud Impact: A New Paradigm for Connecting Clouds within the Enterprise” başlığını taşıyor. Bu raporun yönetici özeti kısmında yazanlardan bazı ilginç kısımları size kısaca özetleyeyim:

“Kurumlar hedeflerine ulaşmak için dijital yaklaşımları daha çok içselleştirmeli ve çoklu bulut çözümlerini değer zincirinin bir parçası haline getirmelidir. Bu da kullanıcıları, servisleri, kapasiteyi ve en önemlisi de bağlantıyı bir araya getiren bir yaklaşımla mümkün olabilir. En agresif bulut bilişim stratejisini bile sağlam bir bağlantı platformu olmaksınız hayata geçiremezsiniz.”
 

“Şirketler bulut servislerini kullanma noktasında farklı olgunluk seviyelerine ulaştıkça karşılaştıkları sorunlar da değişir. Genellikle de ilk olarak bulutla ilgili daha fazla bilgi edinme ihtiyacı ve buluta ne koyacağız sorusu öne çıkar. Kurumla bulut iç içe geçtikçe gelişmiş bulut hizmetlerinin kullanımı ve çoklu bulutun güvenliği konuları gündeme gelir. Bu yetenekleri sağlam bir bağlanabilirlik altyapısıyla başta yapacağınız bir plan çerçevesinde buluşturabilirseniz, buluttan en iyi verimi alabilirsiniz.”

İnnova olarak bu konudaki engin bilgi ve tecrübemizle her an yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim.

 

Kaynak: Bu yazı Intelligent CIO ve Rightscale araştırmalarından hareketle derlenmiştir.