Atıl sunucuların enerji tüketimi nasıl düşürülür?
10.05.2022
Sosyal Medya

Atıl sunucuların enerji tüketimi nasıl düşürülür?

Veri merkezlerinde üzerinde herhangi bir yük olmadığı halde boşta çalışır durumda olan sunucular çok büyük bir enerji sarfiyatına neden oluyor. Uptime Institute tarafından yapılan bir araştırmaya göre veri merkezlerindeki işlevsel olarak ölü sayılabilecek sunucular tarafından tüketilen güç oranı son yıllarda yükselişe geçti. Maliyetleri kontrol altına alabilmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine yaklaşabilmek için şirketlerin atıl durumda duran sunucu sorununa ciddi çözümler bulması gerekiyor.

Daha çok güç harcayan bir sunucu seçmek daha akıllıca olabilir

Yüksek performans sunan çok çekirdekli işlemcilere sahip sunucular, boştayken daha yüksek güç tüketmelerine rağmen, düşük güç tüketen sunuculara kıyasla %200’e kadar performans artışı sağlayabiliyor. Veri merkezi yöneticilerinin güç tüketimini azaltma stratejilerini uygularken doğru bir planlama ile satın alma yapmaları büyük önem taşıyor. Az sayıda yüksek performanslı sunucu satın almak yerine düşük güç tüketen çok sayıda sunucu satın almak aslında tüketilen Watt başına işlenen iş yükü miktarı göz önüne alındığında toplam güç tüketimini artırabiliyor.  

Fazladan satın alınan sunucular

Veri merkezi yöneticileri, boşta bekleyen sunuculardan kaynaklanan güç tüketimini azaltmak için doğru bir planlama yaparak çok önemli bir rol üstlenebilir. Veri merkezlerinde genellikle toplam yükten çok daha fazlasını karşılayabilecek sayıda sunucu satın alma eğilimi vardır. Her ihtimale karşı sistemde bulunsun diye satın alınan bu sunucular boşta bekledikleri süre boyunca çok büyük maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olur. Aslında donanımsal güç yönetimi sayesinde SLO (Service Level Objectives) hedeflerinde herhangi bir sapma yaşamadan bu sorun kolayca çözülebilir.

Veri merkezi otomasyonu ile maliyetler düşüyor

Sunucular arasında iş yükünü dengelemeye yardımcı olacak yazılımlarla veri merkezinde yük dağılımı anlık olarak izlenebilir ve gerektiğinde sunuculara müdahale edilebilir. Büyük veri merkezlerinde kullanılan veri merkezi otomasyonu yazılımları, boşta duran sunucuları otomatik olarak kapatarak atıl sunuculardan kaynaklanan enerji tüketimini düşürür. Bu aynı zamanda belirli bir kullanım süresi olan donanımların ömrünün uzamasını da sağlar.

İhtiyaçtan çok daha fazla sunucu satın alan veri merkezi yöneticilerinin toplam enerji maliyetlerini artırdığı bir gerçektir. Bulut ortamları da dahil olmak üzere veri merkezlerinin ölçeğinin genişletilirken sağlıklı bir planlama yapılması, boşta çalışan sunuculardan kaynaklanan maliyeti düşürmek için kritik bir öneme sahiptir.

Hedeflere ulaşmak doğru planlamadan geçiyor

Kurumlar küresel olarak büyüdükçe ve coğrafi olarak farklı bölgelere yayıldıkça, başlangıçta birlikte çalışması için tasarlanmış olan BT altyapılarının ve iş süreçlerinin yeniden organize edilmesi gerekir. Enerji maliyetlerinin artması, tedarik zincirleri gibi pek çok şeyi doğrudan etkilediği için işletmelerin toplam maliyetlerinde %10’a kadar varabilen bir etkiye neden olabilir. Özellikle bulut servislerindeki sunucuların iyi optimize edilmemiş olması, verimsizlik seviyesini giderek daha yukarılara çeker.

Elektrik tasarrufu sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor

Atıl sunucuların gereksiz enerji tüketimi aynı zamanda sürdürülebilirlik hedefleri açısından da büyük bir öneme sahiptir. Veri merkezlerindeki gereksiz elektrik sarfiyatını engellemek, şirketlerin Greenhouse Gas Protocol (Sera Gazı Protokolü) ile sınıflandırılmış olan Kapsam 3 emisyon hedeflerine ulaşabilmeleri için de önemlidir.

Anlık takip, anlık müdahale

Veri merkezlerinde enerji tasarrufu sağlamak için planlama yaparken sadece sunucu başına güç tüketimi hesaplanarak yola çıkılmamalı, sunucular arasında yük dağılımının doğru bir şekilde paylaştırılması ve boşta bekleyen sunucuların otomatik olarak kapatılmasını sağlayan orkestrasyon yazılımları kullanılmalıdır. Düşük konfigürasyonlu sunuculara kıyasla çalışırken ve boşta beklerken daha fazla güç harcayan çok çekirdekli işlemcilere sahip sunucuları tercih etmenin duruma göre toplam enerji tüketimini düşürebileceği gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle veri merkezinde kaç sunucu bulunduğu ve bu sunucuların üzerinde ne kadar yük olduğu anlık olarak izlenmeli, âtıl durumda bekleyen sunucuların otomatik olarak kapatılması için gerekli yazılım altyapısı kurulmalıdır. Veri merkezi otomasyon yazılımları, hem veri merkezini kullanan müşterilere hem de operasyonu yürüten çalışanlara detaylı raporlar sunarak iş süreçlerinin iyileştirilmesine de yardımcı olur.