Akıllı şehirlere neden ihtiyacımız var?
6.07.2021
Sosyal Medya

Akıllı şehirlere neden ihtiyacımız var?

Şehir yönetimlerinin vatandaşlarına daha etkili hizmet vermek için her geçen gün daha fazla önem vermeye başladığı akıllı şehir çözümleri, sürdürülebilir bir kent yaşamı için devrimsel bir rol üstleniyor.

Artan kentleşme nedeniyle daha güvenli, daha verimli, daha yeşil ve daha yaşanabilir şehirlere ihtiyacımızın arttığı günümüzde, dünyanın dört bir yanından daha fazla akıllı şehir örnekleriyle karşılaşmaya başladık. Yaşam kalitesini artırmak için veriyi ve dijital teknolojileri kullanan akıllı şehirler, aydınlatmadan trafiğe atık yönetiminden hava kalitesinin takibine kadar çok geniş bir yelpazede şehir yaşamı kalitesini artırma kabiliyetine sahip.

Akıllı şehir stratejileri öncelikli hale geliyor

Akıllı şehir tanımı hala gelişmekte olan bir terim olsa da hayatımıza katacakları ile ilgili hepimizin hemfikir olduğu bazı artıları söz konusu. Akıllı şehir sistemleri hizmet seviyelerini, vatandaşların refahını, sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için kritik bir öneme sahip. Doğru uygulanan akıllı şehir teknolojileri, şehirleri daha etkili ve verimli hale getirebilir. Bu ilerleme, önümüzdeki yıllar içinde kentsel nüfusta öngörülen hızlı büyüme göz önüne alındığında çok büyük bir gereksinim. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan güncel bir rapora göre 2050 yılına kadar dünya nüfusunun %68'i kentsel alanlarda yaşayacak. Bu durum şehirlerin evrensel, toplumsal ve ekonomik zorluklarla daha fazla karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.

Özellikle COVID-19 salgını sonrası tüm dünya kentlerinin sürdürülebilir kalkınma için yeni yapılanmalara ihtiyaç duymasıyla akıllı şehir stratejileri ülkeler için öncelikli hale geldi. Akıllı şehir yaklaşımı ile kentsel sorunları hafifletmek, tüm dünyanın ortak derdi iklim, enerji, çevre krizleri ve gelecekteki salgınlarla mücadele edebilmek için teknoloji odaklı bazı adımlar atmak mümkün.

Bugün yanıtlayacağımız soru ise akıllı şehir teknolojilerinin günlük hayatta hangi alanlarda iyileştirici gücünden nasıl daha fazla faydalanabileceğimiz olacak.

Akıllı şehir çözümleri için ideal uygulama alanları

Akıllı Aydınlatma

Enerji maliyetlerinin yüksekliği, aydınlatma sistemlerinin önemini daha da artırıyor. Akıllı Aydınlatma sistemleri sayesinde gereksiz tüketimlerin önüne geçilirken, aydınlatma seviyeleri günışığına göre otomatik ayarlanır böylece enerji tasarrufu sağlanmış olur.

Sayaç Okuma

Akıllı şehir sistemleri yerel yönetimlere ait elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının takibini kolaylaştırır. Merkezden tüm sayaçlara ait verilere erişilebilirken, herhangi bir arıza durumunda hangi sayacın sorunlu olduğu da kolayca tespit edilebilir. Ayrıca ödemesi yapılmayan sayaçlardaki hizmetin durdurulması veya devam ettirilmesi merkezden yönetilir.

Akıllı Kavşak

Şehirlerin en büyük problemlerinden biri trafiktir. Akıllı Kavşak sistemleri ile sinyalizasyon anlık trafik yoğunluğuna göre ayarlanır optimum trafik akışı ile  sürücülerin yolculuk süresi kısalırken aynı zamanda yakıt tasarrufu sağlanır. Bununla birlikte doğaya salınan karbon emisyonlarında  azalma sağlanır. Bunun yanında ambulans ve itfaiye gibi araçların da öncelikli geçiş ile olay noktasına ulaşmasına yardımcı olur.

Akıllı Durak ve Akıllı Otobüs

Akıllı durak ve ulaşım sistemleri, şehir içi ulaşımda kullanılan araçların durağa varış süreleri, arıza ya da iptal durumlarının yolcular tarafından öğrenilmesini sağlar. Bilgilendirme ekranları yerleştirilen duraklar, otobüsler ya da diğer ulaşım araçlarıyla sürekli etkileşim halindedir.

Akıllı Otopark

Şehirlerin en önemli ihtiyaçlarından otoparkları da akıllandıran sistemler, şehir merkezlerinde sıkça yaşanan ve hatta şehir yaşamını şekillendiren otopark bulamama sorununu gidermeye yardımcı olur. Araç sahipleri, henüz varış noktasına ulaşmadan bölgedeki otoparkların hangilerinin müsait olduğunu öğrenebilir. Bu sayede trafikteki araç sayısı azaltılabilir; aynı zamanda otopark arama için harcanan zaman kaybı da ortadan kaldırılır.

Video Yönetim Sistemi

Akıllı şehir sistemleri kent geneline yerleştirilen kameralarla güvenliği artırabilir. Kameralardan gelen veriler merkezi operasyon birimleri tarafından takip edilebilir ve kolluk kuvvetlerine yardımcı olabilir.

Akıllı Atık Yönetimi

Akıllı şehirler atık konteynerlerinin doluluk oranlarını gerçek zamanlı ölçerek yerel yönetimlerin atık toplama saati ve toplama süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.

Meteoroloji İstasyonu

Lokal olarak yerleştirilen sensörler kar kalınlığı, buzlanma vb. durumlar hakkında bilgi verir. Toplanan bu bilgiler, şehir genelindeki ekranlar aracılığıyla vatandaşlara ve yerel yönetimlere iletilebilir.

Hava Kalitesi

Yerel hava kalitesinin ölçümünü gerektiren tünel, alt geçit, park gibi alanlarda hava kalitesinin ölçümü sağlanabilir.

Şehir Erişim Noktaları

Erişim noktaları, akıllı şehir bileşenlerinden elde edilen verilerin uygun bir sunumla vatandaşlara ve turistlere iletilmesini sağlar. Bina içlerine ya da yoğun noktalara yerleştirilen kiosk ve bilgilendirme ekranlarından aktarılan bilgiler merkezi olarak güncellenebilir ya da lokasyon bazlı olarak farklılaştırılabilir.

Kronik Hasta Takibi

Yaşlı ve bakıma muhtaçların desteklenmesi sosyal yönetim yaklaşımlarının bir gerekliliğidir. Akıllı şehirler vatandaşlar arasında kronik rahatsızlığı bulunanların takibini ve bakımını da kolaylaştırır. Özellikle sağlık sebepleriyle düzenli olarak sağlık işletmelerine gitmesi gereken hastaların ve yaşlı vatandaşların hayat kalitelerinde dramatik iyileştirmeler sağlar.

Akıllı Şehirler için ideal şehir yönetim platformu: SkywaveCity

İnnova SkywaveCity, bir akıllı şehrin ihtiyaç duyduğu tüm bileşenleri tek bir platform üzerinden sunarak yönetim kolaylığı sağlıyor ve şehir sakinlerinin yaşamına değer katıyor. Ulaşımdan aydınlatmaya, bilgi servislerinden iklim analizine, otopark ve atık yönetiminden sulamaya pek çok alanda şehirleri dijitalleştiren SkywaveCity, şehrin dört bir yanındaki binlerce farklı işleve sahip sensörlerden gelen verileri tek merkezde topluyor.

Her bir akıllı şehir, büyüklüğü ve nüfusuna bağlı olarak sayıları binlerle, hatta milyonlarla ifade edilen sensörlere ihtiyaç duyar. Çok sayıda farklı kanaldan gelen verilerin ortak bir değere dönüşmesi ise etkin bir analizle gerçekleşir. SkywaveCity bu noktada başta veri analizi olmak üzere pek çok yeteneğiyle öne çıkıyor.

SkywaveCity'nin öne çıkan yetenekleri

Akıllı dönüşüm yolunda yerel yönetimlerin en büyük yardımcılarından biri olan İnnova, SkywaveCity ile benzersiz avantajları ulaşılabilir hale getiriyor. Entegre bir dijital şehir yönetimi ortamı sunan SkywaveCity, şehirler için güçlü yeteneklerle donatıldı:

Akıllı şehir dönüşümü

SkywaveCity’in sunduğu gelişmiş araçlarla Akıllı Şehir dönüşümünüzü hızlandırabilir, halihazırda kullandıklarınız dahil, tüm Akıllı Şehir uygulamalarınızı tek bir platform altında toplayabilirsiniz.

SkywaveIoT platformu

İnnova'nın ödüllü SkywaveIoT platformu üzerinde inşa edilen SkywaveCity, bu sayede esnek ve ölçeklenebilir bir mimariyle hizmet verir. Bu yapı, yerel yönetimlere yeni hizmetlerini sisteme kolayca dahil etme ve şehrin büyümesiyle doğru orantılı olarak ölçekleyebilme imkanı sunar.

Büyük veri analizi

SkywaveCity, sahip olduğu analitik yetenekleriyle yerel yönetimlere mevcut durumu değerlendirme ve yeni değer yaratma konularında nokta atışı fırsatlar sunar.

Uygulamalar arası etkileşim

Akıllı Şehir platformu kullanarak uygulamalar arasında etkileşim yaratabilir; akıllı şehir dönüşümünün katma değerini artırabilirsiniz. SkywaveCity ile farklı akıllı şehir uygulamaları arasında etkileşim sağlanır ve çapraz senaryolar oluşturulması mümkün kılınır.

Gerçek zamanlı entegrasyon

SkywaveCity yerel yönetimlerin kullandığı diğer kurumsal sistemlerle gerçek zamanlı entegrasyona olanak tanır, operasyon merkezlerinden anlık izleme ve kontrol olanağı sunar.