Ağ arızalarının işinize gerçek maliyeti nasıl hesaplanır?
24.05.2021
Sosyal Medya

Ağ arızalarının işinize gerçek maliyeti nasıl hesaplanır?

Sıkı takip edilmeyen ve iyi yönetilmeyen ağlar kurumunuza büyük maliyetler çıkarabilir. Blog yazımızda, hem ağ kesintilerinin ve arızalarının işinize çıkarabileceği potansiyel maliyetleri nasıl hesaplayabileceğinizi hem de ağ sorunlarını asgariye indirmenin yöntemlerini masaya yatırıyoruz.

Beklenmedik ağ arızaları, ağ kalitesinin düşmesine veya kesintiye uğramasına sebep olabilir. Üstelik, bu aksaklığın kurumlara maliyeti beklenenden çok daha yüksek olabilir. 1000’den fazla çalışanı olan 400 ABD’li şirketle yapılan bir araştırma, ağ aksaklıklarının yüzde 60’ının BT ekibinden önce ağı kullanan çalışanlar ve müşteriler tarafından keşfedildiğini gözler önüne seriyor. Ağ sorunlarının yüzde 14’ü raporlanmazken, katılımcıların yüzde 90’ı ağların iş süreçleri için kritik olduğunda hemfikir.

Planlı ve beklenmedik ağ kesintilerinin farkları

Ağ kalitesinin düşmesine sebep olan aksaklıklar ile ağın durmasına sebep olan kesintiler birbirlerinden farklı iki sorundur. Aksaklıklar, BT ekibi tarafından fark edilmedikleri takdirde kesintileri meydana getirebilir. Ancak aksamalar da kurumlara en az kesintiler kadar maliyetli olabilir. Araştırmaya katılanlar, aksaklıkların ağlarında karşılaştıkları en büyük üçüncü sorun olduğunu belirtirken, ağ kesintileri ve güvenlik ihlalleri listenin ilk iki sırasında yer alıyor.

Ağ aksaklıkları sık rastlanan sorunlardır. Katılımcıların büyük çoğunluğu ağlarının son iki yılda 5 ile 9 aksaklık yaşadığını, geriye kalanlar ise aynı süre içerisinde 10’dan fazla aksaklıkla ağ kalitelerinin düştüğünü söyledi. 3 ile 10 saat arasında sürme eğilimi gösteren ağ aksaklıkları, kurumlara büyük maliyetler, rekabet dezavantajı ve itibar kaybı şeklinde dönebilir.

Kurumların BT ortamları karmaşıklaştıkça ve ağlar iş süreçleri için daha önemli hal aldıkça, BT ekiplerinin ağ yönetiminde karşılaştıkları zorluklar da artıyor. Günümüz ağları bir hayli gelişmiş ve karmaşık yapılar. Bu nedenle geleneksel yöntemlerle bir ağın ya da bir ağ üzerinden sunulan hizmetin doğru çalışıp çalışmadığını belirlemek bir hayli zor. Bu sorunları yalnızca söz konusu hizmeti kullanırken performans düşüşünü fark eden kullanıcılar manuel olarak yakalayabilir.

Eğer ağınızda beklenmedik aksaklıklar yaşıyorsanız, ağın çöküp çökmediğini anlamak için aşağıdaki beş soruyu yanıtlayabilirsiniz:

  1. Tüm ağ ekipmanları olması gerektiği gibi çalışıyor mu?
  2. Yazılım ve ağ yapılandırmaları güncel mi? Sorun kaçırdığınız bir güncellemeden mi kaynaklanıyor? Ağ ekipmanlarınızla birlikte uygulamalarınız da çalışıyor mu? Uygulamalara kesintisiz erişim sağlanabiliyor mu?
  3. Herhangi bir ağ ekipmanı mı arızalandı?
  4. Sunucu kapasite veya yük devretme sorunları mı yaşıyor?
  5. Aksaklık veya kesinti SaaS sağlayıcınızdan mı kaynaklanıyor?

Bu sorular ağ kesintilerinin kapsamını belirleyebilir. BT ekibi sorunun kaynağını belirledikten sonra, diğer maliyetlerin yanı sıra kesinti yaşayan müşterileri azaltmak, donanım veya hizmetleri değiştirmek için gereken kurtarma maliyetlerini de hesaplayabilir.

Ağ kesintisi maliyeti nasıl hesaplanır?

Ağ kesintilerinin başlıca maliyetleri gelir kaybı, çalışan verimliliğinin düşmesi, kurumsal itibarın zarar görmesi, maddi kayıp ve genel Opex maliyetleri şeklinde sıralanır. Bu maliyetleri ayrı ayrı hesaplamalı ve ardından toplam ağ kesinti süresi maliyetini bulmak için bunları toplamalısınız.

  • Gelir kaybı, kesintilerin kaçınılmaz ve somut bir sonucudur. Bir kurum, hizmetlerinden biri çalışmazsa, müşterilere fatura kesemezse veya hizmet kalitesi (QoS) düşerse veya son kullanıcıları desteklemek için yetersiz kalırsa gelir kaybı yaşayabilir.
  • Üretkenlik düşüşü bir diğer önemli maliyet kalemidir. Çalışanlar video konferans ve birlikte çalışma uygulamaları gibi iş açısından kritik araçlara erişemediğinde üretkenlikleri düşer. Yüksek gecikme veya artan gecikme süreleri de çalışan üretkenliğini olumsuz etkileyebilir.
  • İtibar kaybı, ağ sorunlarının kullanıcılara ve müşterilere yansıdığı senaryolarda meydana gelir. Yetersiz hizmet kalitesi mevcut müşterileri kaybetmenin yanı sıra, itibar kaybı nedeniyle yeni müşterilerin kazanılmasını da zorlaştırabilir.
  • Maddi kayıp ağ arızalarının küçümsenen maliyetlerindendir. Araştırmaya göre bu arızalar kurumlara yıllık 250 ile 700 bin dolar arasında kayıp yaşatıyor. Bu kayıpların ardında ise kuruluşların sorunları proaktif olarak önleyememesi, tespit edememesi veya sorunları zamanında çözememesi yatıyor.
  • Operasyonel maliyet artışı ise kurumun hizmetlerinin müşterilere ulaştırılamadığı durumlarda BT ekiplerinin sorunu çözmek ve hizmeti yeniden kullanılabilir hale getirmek için gerçekleştirdikleri çalışmaların sonucunda ortaya çıkar.

İnnova Network 360 ile tüm ağlarınız elinizin altında

Ağ sorunlarının, arızalarının ve kesintilerinin kurumunuza çıkarabileceği şişkin faturayı gördük. İnnova tarafından geliştirilen yerli ve milli ağ yönetim sistemi Network 360, kullanıcı dostu arayüzlerle sunduğu gelişmiş özellikler sayesinde ağınızın performansını azami düzeye çıkarmanızı sağlıyor. Üstelik, Network 360 küçük ya da büyük tüm ağlar üzerinde tam kontrol sahibi olmak için üst düzey ağ bilgisine sahip olmayı gerektirmiyor. Yine de ihtiyaç duyulması halinde çözümün tüm modüllerinde yardım açıklamaları bulunuyor.

Tüm ağın tek bir noktadan izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan Network 360, ağ cihazlarının durumlarını ve kullanımlarını anlık olarak raporlar. Beklenmedik trafik artışları karşısında yaşanan sorunların anında fark edilmesini ve çözülmesini sağlar. Ağ yöneticileri Network 360 aracılığıyla cihazlara uzaktan konfigürasyonlar tanımlayabilir. Cihazlara özel tanımlanabilen alarm mekanizmaları sayesinde beklenmedik durumlar yaşandığında ilgili ekipler otomatik olarak bilgilendirilir.

İnnova’nın uzman mühendisleri tarafından verilen kapsamlı destek hizmetini de içeren İnnova Network 360 Ağ Yönetim Sistemi, ağınızı ayakta tutan, önceki bölümlerde verdiğimiz ağın çöküp çökmediğini anlamak için yanıtlanması gereken sorulara konu olan veya olmayan tüm ağ ekipmanlarını gerçek zamanlı olarak takip eder. Ağa bağlı yönlendirici, anahtar, erişim noktası, Linux ve Windows sunucuların performansını gerçek zamanlı takip eden Network 360, ağ ekipmanlarının verimini, bellek kullanımını, disk alanını ve ICMP, SNMP veya WMI protokolleriyle algılanabilen tüm verilerini raporlar.