2022’nin en popüler 5 dijital dönüşüm trendi
9.05.2022
Sosyal Medya

2022’nin en popüler 5 dijital dönüşüm trendi

Pandemi sürecinin oluşturduğu kriz ortamı sona ermeye başlamışken CIO’lar dijital dönüşüm stratejilerini yeniden değerlendirmeye başladılar. 2020 yılının ilk çeyreğinden bu yana şirketlerin bütün BT stratejisinin ve iş süreçlerinin organize edilmesi konusunda tek belirleyici etken pandemi oldu. Geldiğimiz noktada birçok CIO, son iki yılda hızla hayata geçirmek zorunda kaldıkları teknoloji stratejilerini tekrardan düşünmek ve dijital dönüşüm için yol haritalarını yeniden çizmek adına çalışmalara başladı. Kriz modundan çıkmaya başlayan şirketler için geleceklerini şekillendirecek dijital dönüşüm trendleri arasından en önemli 5 tanesini bu yazımızda ele aldık.

  1. Hibrit çalışma modeline tam uyum

Şirketler, uzaktan çalışma dönemine geçişle birlikte çalışanlarının ihtiyaç duyduğu donanımlar, internet altyapısı ve güvenlik önlemleri üzerine çalıştılar. İleri görüşlü bazı BT departmanları iş akışlarını önceden uzaktan çalışmaya uygun bir şekilde tasarladıkları için yaşanan geçiş sürecinden çok fazla etkilenmediler. Diğerleri ise iş akışının kesintisiz devam edebilmesini sağlamak amacıyla kullandıkları uygulamaları uzaktan çalışmaya uygun hale gelecek şekilde modernize etme ve verilerini bulut servislerine taşıma işlemlerini hızlıca hayata geçirdiler.

2022 yılına geldiğimizde şirketlerin artık hibrit çalışma modelinin kalıcı bir şekilde hayatımıza girdiğini kabul ettiklerini görüyoruz. Kalifiye eleman için rekabet eden işletmeler arasında şirket kültürü, esnek çalışma olanakları, özle hayat/iş hayatı dengesini sağlayacak teknolojilerin kullanımı gibi konular belirleyici olacak. Hibrit çalışma modeline geçen şirketler, ekiplerin ortak çalışabilmesini sağlayacak araçlara, eğitim servislerine ve performans yönetimi yazılımlarına daha fazla ihtiyaç duyacak.    

CIO’ların artık kimin nerede, ne zaman ve nasıl çalıştığına ilişkin ayrıntılara kafa yormaktan vazgeçmesi gerekiyor. Performans hedeflerini belirlerken; iş çıktılarını temel alan, çalışanların iş birliği yapma ve öğrenme yeteneklerine odaklanmış düzenlemeler yapmak önem kazanıyor.

  1. Bilgi paylaşım metotlarını geliştirme

Hibrit çalışma modeline geçiş sadece bir başlangıçtı. Fiziksel olarak ofislerde sık sık bir araya gelemeyen çalışanların kendi aralarında nasıl bilgi paylaşımında bulunacakları üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Kurumsal bilgi birikimini elde tutabilmek, işe giriş çıkışların hızlandığı günümüzde daha da önem kazandı. CIO’lar, içerik yönetim sistemlerine, kurum içi portallara ve doküman paylaşım araçlarına ek olarak akıllı kurumsal arama teknolojilerine de yatırım yapmaya başladılar. Bir iş için gerekli bilgilere ulaşmak için doğal dil sorgulama, ilgili içerikleri bulma ve içerik öneri motorları gibi yeni akıllı arama teknolojilere yapılan yatırımlar son dönemde dikkat çekiyor. Kötü kurgulanmış kurum içi belge arama deneyimlerini iyileştirmek ve hantallaşmış veri entegrasyonlarını modernize etmek bu yılın trendleri olarak görülüyor.

  1. Müşteri veri platformlarını kullanarak gelirleri artırma

Şirketler, son iki yılda karşılaştıkları tedarik zinciri risklerine ve değişen müşteri ihtiyaçlarına ne derecede ayak uydurabildiklerini değerlendirmeye başladılar. Perakendeciler mağazadan satışları ne kadar destekleyebildiklerini, hastaneler uzaktan vermeye çalıştıkları sağlık hizmetlerinde ne kadar başarılı olabildiklerini, finans kuruluşları ise son derece değişken bir seyir izleyen piyasa ortamında pazarlama için neler yapabildiklerini değerlendirmeye başladılar.

Müşteri bilgilerinin merkezileştirilmesi ve bunların doğrudan ya da dolaylı etkileşimleri her zaman önemli olmuştur. Pandemi sürecinde ise müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak fırsatlar da değiştikçe müşteri verileri en büyük öncelik haline geldi. Müşteri Veri Platformları (CDP); müşteri verilerinin merkezileştirilmesi, makine öğrenimi yoluyla müşteri davranışlarının tahmini ve pazarlama araçlarına entegre olabilmeleri nedeniyle giderek daha fazla kullanılmaya başlandı.

  1. Çoklu bulut servisleri için AIOps kullanma

Teknoloji şirketleri, çoklu bulut mimarilerinin ve hibrit bulut sistemlerinin giderek artan büyüklüğünü ve karmaşıklığını göz önünde bulundurmak zorundalar. Pek çok CIO, artan veri hacmi ile baş edebilmek için mevcut BT altyapılarına yeni dijital dönüşüm yatırımları yapıyor. Bu sayede BT operasyonlarının hızını artırmayı amaçlıyorlar.

Bir şirketin BT altyapısında meydana gelebilecek aksaklıkların maliyeti eskiye nazaran çok daha fazla. Bu nedenle çok miktarda verinin analiz edilerek anlamlı hale getirilmesini sağlayan akıllı altyapı izleme sistemlerini kullanmak artık bir zorunluluk haline geldi. AIOps, BT ekiplerinin daha akıllı ve hızlı kararlar alması için verilerle desteklenmiş içgörüler sunarak bu ihtiyaca tam olarak yanıt veriyor.

  1. Çevik Yönetim Platformları, DevOps ve ITSM’e yatırım yapma

Önümüzdeki dönemde daha iyi BT operasyonlarını hayata geçirebilmek için Bilgi-İşlem departmanınızı şimdiden hazırlamalısınız. Birçok şirket iş akışını desteklemek için çevik yönetim araçlarına, ITSM platformlarına ve DevOps otomasyon teknolojilerine yatırım yaptı. Bu araçların birbiri ile uyumlu çalışacak şekilde optimize edilmemiş olması, birlikte çalışması gereken ekipleri zaman zaman olumsuz yönde etkiledi. Bu uyumsuzlukları ortadan kaldıracak çalışmalar yapmak, dijital dönüşümün en önemli konularından bir tanesi haline geldi.

Modern platformlar, ITSM ve çevik iş akışlarını destekler ve DevOps araçlarıyla entegrasyonları sağlar. Önümüzdeki beş yıl içinde önemli teknolojik ilerlemelere şahitlik edeceğiz. Daha fazla kuruluşun, IoT ve gerçek zamanlı veri işlemeyi uç noktalara dağıttığını ve bu verilerden yapay zeka destekli deneyimler geliştirdiğini göreceğiz.

Kurumsal akıllı belge arama, Müşteri Veri Platformları, AIOps ve çevik iş birliği platformlarına yapılan yatırımlar, inovasyon ve dönüşümün önünü açacak.