Sıkça rastlanan büyük veri zorlukları nelerdir ve nasıl aşılırlar?
7.09.2021
Sosyal Medya

Sıkça rastlanan büyük veri zorlukları nelerdir ve nasıl aşılırlar?

Big Data ya da dilimize geçtiği şekilde Büyük Veri terimi, geleneksel veri işleme prosedürlerinin ve araçlarının işleyemeyeceği kadar büyük hacimlerdeki verileri ifade eder. Büyük veri inisiyatiflerini kurumlarda uygulamak ise bir dizi beceriyi ve en iyi uygulamaların kullanılmasını gerektirir.

Büyük veri o kadar hacimlidir ki, bir insanın bilgisayar veya veri işleme uygulaması olmadan ondan bir anlam çıkarması imkansızdır. Ancak ve ancak büyük veriyi etkin bir şekilde yakalayabilen, depolayabilen, analiz edebilen ve anlamlı bilgilere çevirebilen doğru veri işleme uygulamalarıyla bunların rekabet avantajı yüklü sırlarına erişilebilir.

İşletmeler büyük veriden birçok farklı şekillerde faydalanabilir. Bu da onu petrol gibi önemli bir kaynak haline getirir. Ancak petrolün aksine büyük veriyi bulmak zor değildir. Büyük veri aslında her yanımızdadır. Özellikle işletmelerde herhangi bir faaliyetin tüm yönlerini içerir. Satış tarihi, satış tutarı, envanter, ödeme yöntemi, ödeme tutarı, müşteri bilgileri ve bir işleme dahil olan diğer tüm ilgili bilgiler hakkındaki bilgiler oradadır.

Pek çok uygulama ve sistem aslında veri yakalama kabiliyetine sahiptir ancak kuruluşlar genellikle neyin değerli olduğunu anlamakta ve bu içgörüleri etkili bir şekilde işleri lehine kullanmakta zorlanıyor. Büyük veri günümüz rekabet ortamında öylesine önemlidir ki, siber suçluların da başlıca hedeflerinden birisine dönüşmüş durumda.

Geniş bir bakış açısıyla, kurumların bilmesi gereken en büyük veri zorluklarını ve bunların nasıl ele alınarak aşılabileceğine dair bazı ipuçlarını sizler için derledik:

1. Gizlilik ihlali

Gizlilik ihlali, verilerin erişimi olmayan taraflara kasıtlı veya yanlışlıkla ifşa edilmesidir. Bir işletme zayıf güvenlik önlemleri aldığında gizlilik ihlalleri meydana gelebilir. Siber korsanlar eylemden hala birincil derecede sorumlu olsa da gizliliği koruyan daha etkili araçlar, protokoller ve bilgi güvenliği politikaları bu ihlalleri önleyebilir. Gizlilik ihlaliyle mücadele etmek için koruma amaçlı bir yazılım, giriş noktası güvenliği ve veri depolama sisteminiz için güvenli bağlantılar kullanın.

2. Anonimite algısı

Kamuya açık anonimleştirilmiş veri kümelerinde bireyleri yeniden tanımlamak artık mümkün. Bir bilgisayar, internet bağlantısı ve genel veri kümeleri ile artık anonimleştirilmiş olduğu varsayılan bir veriyi yeniden tanımlayabilirsiniz. Süreç kolay değil ama yine de mümkün olduğu düşüncesi kimlik hırsızlığı için riskler yaratıyor. Daha fazla insan bunu nasıl yapacağını öğrenirse, çevrimiçi ortamda özel bir varlık tutmak imkansız hale gelebilir. Verilerin şifrelenmesi bu noktada etkili bir yaklaşım olabilir.

3. Analitik doğruluk

Araştırmalarda yanlış hesaplamalar, istisnalar ve nispeten göz ardı edilebilir miktarda hataya neden olabilecek diğer faktörleri tanımlayan “boşluk” isimli bir sapma payı vardır. Büyük veri analizi, özellikle çok büyük miktarlarda veriyle çalışılması nedeniyle hatalara gebe olabilir. En doğru sonuçları almak için yüksek doğruluk sunan güvenilir bir veri analizi aracı kullanılması önemlidir.

4. E-keşif sorunları

E-keşif, yasal bir işlemde kanıt olarak kullanılmak üzere elektronik verilerin aranmasını ifade eder. Mahkeme ve hükümet, kritik kanıtların aranmasına yardımcı olmak için bir bilgisayar korsanlığı faaliyeti şeklinde e-keşif emri verebilir. Elektronik delillerin aranması ve toplanması çok daha kolaydır. Ancak, çok sayıda veri olduğu ve yasal kısıtlamalara uymak zor olduğu için elektronik kanıt aramak artık daha zordur. Ayrıca, e-keşif artık her zamankinden daha pahalıdır.

5. Patent ve telif hakkı gelecekte önemsiz olabilir

Patent ve telif hakkı gelecekte önemsiz hale gelebilir çünkü dijital bir varlığın benzersiz olup olmadığını veya telif hakkını ihlal edip etmediğini doğrulamak günbegün zorlaşıyor. Kontrol edilmesi gereken çok fazla parametre var.

6. Yorumlama etik bir soruna dönüşebilir

Büyük verileri analiz etmenin en büyük amacı, en iyi kararların veri ışığında alınmasına yardımcı olmaktır. Ancak insanlar veya çevre üzerindeki etkisine duyarlı olmadan yalnızca elektronik verilere güvenmek etik sorunlar yaratabilir. Büyük verinin bizi komuta etmek için değil, bize yardım etmek için burada olduğunu unutmamalıyız. Kararlarımız, yalnızca bir elektronik tablodaki sayılara değil, bu kararların ilgili çevreleri nasıl etkileyeceğine de dayanmalıdır.

Sonuç olarak, büyük verilerden yararlanabilmek gerçek bir yeniliktir. İlgili her şeyi yorumlayarak işinizin tüm yönlerini değerlendirebilirsiniz. Büyük veri gerçekten de ondan faydalanmayı öğrenmeniz gereken değerli bir kaynaktır. Ancak bunu yaparken beraberinde gelen zorluk ve riskleri her zaman göz önünde bulundurmalısınız. Büyük veri, ancak ve ancak onu nasıl doğru şekilde kullanacağınızı bilirseniz işiniz için dramatik rekabet avantajları sağlayabilir.