Sağlık hizmetlerinde veri yönetimi nasıl yapılıyor?
23.04.2020
Sosyal Medya

Sağlık hizmetlerinde veri yönetimi nasıl yapılıyor?

Teknolojik gelişmeler pek çok alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de önemli değişimler ve ilerlemeler kaydedilmesini sağladı. Genel anlamda insanların sağlık hizmetlerinden beklentisi de bu gelişime paralel olarak değişti. 

 

Sağlık kuruluşlarının beklentiyi karşılayıp daha iyi tedavi sunmaları veri odaklı yaklaşım benimsemelerini gerektiriyor. Sağlık hizmetlerinde büyük veri madenciliği sayesinde hasta-doktor ilişkisinde proaktif müdahale mümkün olabiliyor. Bilgi temeline dayanan bir sektör olan sağlık sektöründe işlemlerin her aşamasında bilgiye gereksinim duyulması sağlık hizmetlerinde veri yönetimi için önem verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

 

Kuruluşlar sağlık hizmetlerinde veri yönetimi sayesinde çalışma sisteminden hastalık kontrolüne pek çok konuda değer temelli görev yapabiliyor. Big datanın sağlık sektöründe kullanımı sayesinde sağlanabilecek faydalar şöyle:

  • Tıbbi hataların önlenmesini sağlayabilecek raporlama sistemi oluşturulması
  • Alet ve malzemelerin uygun şekilde kullanımı
  • Gerçek maliyet ve sonuçların daha iyi anlaşılması
  • Performansın sıkı bir şekilde takip edilebilmesi
  • İşe uygun niteliklere sahip olan kişilerin işe alınması
  • Organizasyonel dizayn
  • İş akışlarını düzenleyebilmek
  • Pahalı malzemelerin yanlışlıkla tekrar alınmasının önüne geçmek

Sağlıkta big data kullanımıyla değer temelli sağlık hizmetlerinin üretimi, kıt kaynakların doğru kullanılması ve uzun dönemde değer yaratmak mümkün olduğundan kurumlara büyük veri analizi yapmalarına olanak tanıyacak teknolojilere yatırım yapmaları öneriliyor.

 

 

Veri yönetimi nasıl yapılır?

Sağlık hizmeti verileri dünya çapında muazzam miktarlarda büyüyor. Bu büyümeyle birlikte şu soru gündeme geliyor: Sağlık hizmetlerinde veri yönetimi nasıl yapılıyor? Hasta bilgilerinin verimli bir şekilde depolanması ve aktarılması doğru veri yönetim sistemlerinin uygulanmasını gerektiriyor. Sağlık hizmetlerinde etkili veri yönetimi yapmak için şu iki yöntem kullanılabilir:

 

Teknolojiyi kullanın 

Elektronik sağlık kayıtları, sağlık hizmeti müşteri ilişkileri yönetimi ve gelir döngüsü yönetimi gibi araçlarla bilgi akışını yönetmeye olanak tanıyor. Kağıt formları, veri görüntüleme, transkripsiyonlar, hemşire notları ve uzaktan izleme sistemleri gibi kaynaklardan toplanan verilerin potansiyelini ortaya çıkarmak için EHR yazılımları kullanılabilir. Bu yazılımların yanı sıra hastane demirbaşlarının, ilaçların kontrolünü sağlamak için RFID teknolojisinden yararlanılabilir. Hastane bilgi sistemi yazılımları, mobil uygulamalar, tele tıp uygulamaları hastane fonksiyonlarının koordine ve etkili bir şekilde işleyebilmesini sağlayacaktır.

 

Hassas verileri koruyun

Sınırlı BT altyapısı ile sektör, artan veri girişinin yönetimine dayanacak doğru çözümlere sahip olmalı. Otomatik güvenlik çözümleri, siber güvenliğe çevik bir yaklaşımı desteklemeye yardımcı oluyor. Sağlık kuruluşlarında kablosuz ağların güvenliğini sağlamak, taşınabilir cihazları şifrelemek ve personeli veri ihlali oluşturan unsurlar konusunda eğitmek büyük önem taşıyor. Sağlık kurumlarının Covid-19 ile mücadele sürecinde kişisel verileri işleme konusunda şu iki noktaya dikkat etmesi gerekiyor: 

  • Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin gerekli, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması gerekiyor.
  • Veri işleme konusunda alınan kararların başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere halk sağlığıyla ilgilenen kuruluşların veya diğer ilgili kurum ve kuruluşların rehberliği ve talimatları ile uyumlu olması gerekiyor.

Tıp uzmanlarının harekete geçmesine izin vererek kritik bilgiler sağlayabilen veriler hasta memnuniyetini artıracaktır. 

 

 

İnnova Sağlık Çözümleri

Sağlık sektörü, dünyada bilgi teknolojileri şirketlerinin rekabetçi konumlarını sürdürebilmeleri açısından yatırım yaptıkları stratejik bir alan olarak öne çıkıyor. İnnova çatısı altında bulunan Sağlık Çözümleri iş kolu, sağlık sektöründeki projelerin daha verimli biçimde sürdürülmesi, sağlık sektöründe yeni ve daha büyük projelere aday olabilmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. 

 

İnnova ekibinin gerçekleştirdiği sayısız projede tümüyle veya kısmen yer alan Altyapı Çözümleri, sağlık alanında da önemli başarılara imza atmış durumda. Sağlık Bakanlığı tarafından ülke çapında kullanılan Merkezi Hasta Randevu Sistemi'nin (MHRS) ilk fazını oluşturan Merkezi Randevu Yönetim Sistemi, doktorların ve hastaların kaybettikleri zamanı azaltmayı, hizmet kalitesini yükseltirken kaynakların mantıklı bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. 

 

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki, 2’nci ve 3’üncü basamak hastanelerde kullanılmakta olan sistem, Türkiye’nin en büyük ve en başarılı kamu projelerinden biri olmasının yanı sıra, uluslararası alanda da eşine az rastlanır bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Vatandaşların, diledikleri devlet hastanesinden veya sağlık kuruluşundan randevu almak için 182 nolu telefon numarasını çevirmeleri yeterli oluyor.