Büyük veri yapay zeka çözümlerinin rekabet avantajları
27.07.2021
Sosyal Medya

Büyük veri yapay zeka çözümlerinin rekabet avantajları

Yapay zeka çözümleri Büyük Veri ile bir araya geldiğinde, işinizi geleceğe hazır hale getirme ve dolayısıyla rekabette ciddi bir avantaj sağlama potansiyeli sunuyor.

Yapay zeka hem günlük hayatın hem de iş yaşamının geleceğini en güçlü dönüştürme potansiyeline sahip teknolojilerden birisi olarak uzun yıllardır konuşuluyor; artıları ve eksileri tartışılıyor.

Yapay zekanın getirdiği en büyük fayda, kuşkusuz pratik uygulamada insan hatası, verimsizlik ve diğer sistematik hataları büyük ölçüde ortadan kaldırıyor olması. Diğer yandan sohbet robotları da deneyimlediğimiz ve daha gelişmiş versiyonları ile tanışmak üzere olduğumuz yapay zeka asistanları ile günlük rutin işlerimizden bazılarını üstlenerek hayatımızı kolaylaştırıyor. Yapay zekanın başrolü üstlendiği dijital ekosistem kapsamında yer alan makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi anahtar teknolojilerde kaydedilen ilerleme, bu alanda daha somut faydaların ortaya konulmasını sağlayacak.

Her geçen gün kullanım alanını genişleten yapay zeka ile ilgili iş dünyasının yatırımları da giderek artıyor. Bununla birlikte, yapay zekayı verimli kullanabilmek için büyük veride ustalaşmak önemli bir rol oynuyor. Bu noktada öncelikle yapay zekanın büyük veri ile ilişkisini iyi kavramak gerek. Öncesinde ise bilgilerimizi tazelememizde fayda var.

Yapay zeka nedir?

Yapay zekanının tanımını, dijital verileri kullanarak tahminlerde ya da önerilerde bulunan, ürün, hizmet ve operasyonları geliştirmemize yardımcı olmak için algoritmaları kullanan bir dizi teknolojik araç olarak yapmak mümkün. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, yapay zeka işle ya da başka bir konu ile ilgili bazı konularda bizim yerimize karar vermek için geniş veri kümeleri toplayabilen ya da bizim karar vermemiz için öneri ve yorumlar geliştiren bir teknoloji.

Yapay zekanın yakıtı: Büyük Veri

Büyük veri, yapay zekanın bir anlamda yakıtı olarak görülebilir. Hem yapay zekayı daha güçlü hale gelmesi için eğitir hem de içgörü oluşturmak için nihayetinde yapay zeka sistemleri tarafından kullanılır. Yapay zeka sistemleri ne kadar çok veriye dokunabilirse, başarı potansiyellerio kadar büyük olur.

Bir kavram olarak yapay zeka 50 yıldan fazla bir süredir var olsa da bu sürenin çoğu için yapılandırılmış veri sıkıntısı ve hesaplama sınırlamaları, bu teknolojinin büyümesinin önündeki engeller oldu. Örneğin, iyi bir konuşma tanıma teknolojisi, yaklaşık 150 bin saatlik (10 yıl) ses verisiyle eğitilmeye ihtiyaç duyuyor. Yüz tanıma uygulamaları ise yaklaşık 15 milyon farklı görüntüyle eğitilir. Yapay zeka modellerinin eğitim sürelerini aylardan dakikalar mertebesine indiren GPU (Graphic Processing Unit) teknolojisi, yapay zekadan daha çabuk verim alınmasını ve daha gelişmiş yapay zeka modellerinin geliştirilmesini sağlıyor.

Dünyadaki verilerinin %90'ı 2015’ten bu yana üretilen verilerden oluşuyor. Son yıllarda veri üretimindeki bu olağanüstü artışın en önemli nedeni, nesnelerin internetinin daha fazla benimsenmesine ve derin öğrenmedeki gelişmelere bağlanıyor. Ayrıca dijital dönüşüm akımının yaygınlaşması ve pandemiyle zirve yapması, toplanılan veri miktarının daha da artmasına hizmet etti. Video kaydeden, kalp atış hızını ölçen veya teslimatları takip eden daha fazla internete bağlı cihazla, dünyanın günlük temposu daha iyi kayıt altına alınabiliyor. Bu veri oluşturma hızı, yapay zekaların daha iyi eğitilmesi için gereken yakıtı sağlıyor.

Büyük verinin gücünden faydalanarak kurumların kurumlara öngörücü bakım, anomali tespit, tahminleme, müşteri deneyim, karar destek gibi alanlarda destek veren çözümlerin sayısı giderek artıyor. İnnova tarafından geliştirilen ve kurumlara sunulan InnovAI ileri yapay zeka modelleri ise kurumlara rekabet avantajı sağlayan çözümlerle öne çıkıyor.

InnovAI Yapay Zeka ve Büyük Veri Çözümleri

Henüz meydana gelmemiş sorunların önceden tespiti, cihaz ve müşterilerin davranış desenlerinin saptanması ve Büyük Veri ışığında kararlar alınmasını mümkün kılan InnovAI yapay zeka çözümü, iş süreçlerinde ve üretim operasyonlarında aksaklıkları asgariye indirger, maliyetleri azaltır ve müşteri memnuniyetini artırır.

InnovAI tarafından sunulan yapay zeka çözümlerine yakından bakalım:

InnovAI-PdM: Predictive Maintenance (Öngörücü Bakım)

InnovAI-PdM operasyonların sorunsuz ilerlemesi için henüz ortaya çıkmamış sorunların engellenmesini sağlar. Kurumunuzda bulunan herhangi bir cihazın ya da cihaz gruplarının davranışlarını izleyen ve analiz eden çözüm, arızaları gerçekleşmeden tespit eder ve gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlar. Öngörücü bakım sayesinde, sağladığınız hizmet ya da gerçekleştirdiğiniz üretim operasyonlarında yaşanabilecek kesintiler asgari seviyeye indirgenir ve gelir kaybı yaşanmasının önüne geçilir.

InnovAI-AD: Anomaly Detection (Anomali Tespit)

Operasyondaki sıra dışı gelişmelerin fark edilmesi için ileri seviye yapay zeka modellerinden faydalanan InnovAI-AD, çözüm, hizmet veya üretim süreçlerinde kullanılan bir cihazın ya da müşterinin davranışlarındaki değişiklikleri hem anlık hem de tarihsel olarak inceler. Sakıncalı durumların tespitinde sistem yöneticileri uyarılır ve gerçek zamanlı müdahalelerde bulunulması sağlanır.

InnovAI-PM: Predictive Modelling (Tahminleme)

Gelişmiş yapay zekâ modellerini kullanarak, geleceğe yönelik tahminler yapmayı sağlayan InnovAI-PM  ile operasyonda verimliliğin artırılması, finansal karlılığın yükseltilmesi ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde tutulmasına olanak sağlanır

InnovAI-Cx: Customer Experience (Müşteri Deneyimi)

InnovAI-Cx, sahip olduğu ileri düzey yapay zekâ modelleri sayesinde kurumların müşterilerini daha önce mümkün olmayan derinlikte anlamalarını sağlar. Bu sayede, tercihleri ve ihtiyaçları saptanan müşterilerin beklentilerini karşılamak için en doğru çözümlerin önerilmesi mümkün kılınır.

InnovAI-DS: Decision Support (Karar Destek)

InnovAI-DS çözümü, kullandığı gelişmiş yapay zeka modelleri sayesinde kurumların yüksek doğrulukla kararlar almalarına, sundukları servis kalitesinin yükseltilmesine  ve bunlara bağlı olarak müşteri memnuniyeti ile gelirleri artırmalarına olanak tanır.

InnovAI-BigData: Big Data Solutions (Büyük Veri Çözümleri)

Büyük boyutlu yapısal veya yapısal olmayan verileri gerçek zamanlı olarak işleyen yapay zeka destekli  InnovAI-BigData çözümü ile ortaya çıkan anlamlı bilgiler ışığında, kurumlar anlık aksiyon alma, buna bağlı yeni gelir fırsatları yaratma ve maliyetleri düşürme şansı yakalar.