Büyük Veri Ve Büyüyen İhtiyaçlar
9.05.2013
Sosyal Medya

Büyük Veri Ve Büyüyen İhtiyaçlar

Hızla artan bir donanım ve servis pazarı olarak Büyük Veri (Big Data) giderek artan hacme sahip. IDC projeksiyonları 2016 yılında 6 milyar dolarlık Büyük Veri depolama pazarına sahip olacağımızı ortaya koyuyor. Tüm Büyük Veri (Big Data) pazarı ise 24 milyar dolar gibi muazzam bir büyüklüğe ulaşacak. Büyük Veri depolama pazarının 2011 yılında sadece 379 milyon dolar olduğunu hatırlatacak olursak, kaydedilecek büyüme çok daha net şekilde anlaşılabilir.
 

Büyük Veri’yi (Big Data) sadece analitik araçları ve dağıtım sistemleriyle ilgili düşünmek büyük resmi gözden kaçırmamıza neden olabilir. Verilerin toplanması ve işlenmesi olduğu kadar depolanması ve güvenli şekilde arşivlenmesi de Büyük Veri pazarının giderek artan hacminde önemli yer tutuyor.
 

Veri işleme ve veri depolama kategorik olarak birbirinden farklı iki konu gibi dursa da gerçek tam olarak böyle değil. Giderek artan hacimdeki verilerin istenilen zamanda çağrılabilmesi ve yarına özgü çözümler geliştirebilmesi için yenilikçi teknolojilere ihtiyaç duyuluyor. Senkronizasyon sadece kurum içinde değil tüm bir ekosistemi kapsayacak şekilde yeniden yapılanıyor ve elbette hız ve güvenliğin hızlı ve yan yana koşmaları gerekiyor. Bellek içi teknolojisi (In-Memory Technology) gibi çözümler depolama ve işleme ihtiyaçlarının eşgüdümlü hareket etmesi için gerekli altyapıyı sağlıyor. Bilişim teknolojilerinin çoklu çözüm anlayışıyla hareket etmeleri tekrar eden süreçleri tekilleştirirken elde edilen faydanın katma değerini çarparak artırıyor.
 

Büyük Veri'yi (Big Data) işleyebilmek için, özel olarak dizayn edilmiş ve optimize edilmiş akıllı cihazlara ihtiyaç duyuluyor. Bu pazarda lider markaları Microsoft PDW (Parallel Data WareHouse), SAP HANA ve Oracle Big Data Appliance oluşturuyor.
 

Microsoft PDW (Parallel Data Warehouse) bünyesinde parallel olarak veri işleme yeteneği ile kurumların ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilir ve dikey olarak büyütülebilir kapasite özelliği ile önemli bir özelliği bünyesinde barındırıyor. Microsoft PDW Hadoop sistemlerine ve iş zekâsı sistemlerine hızlı şekilde entegrasyon alt yapısı da bu pazardaki lider özellikler arasında yer alıyor.
 

MS PDW yenilikçi bir yeteneği olan PolyBase ile ilişkisel veritabanları ile Hadoop aynı platfromda sorgulama imkanı sunuyor. Böylece ilişkisel veritabanları ve ilişkisel olmayan veritabanları arasındaki kurulan bu entegrasyon ile T-SQL içinde farklı temeldeki veritabanları sorgulamak mümkün oluyor.
 

Tekrar IDC raporuna dönecek olursak, 2016’da analitik pazarının 70.8 milyar dolar olması bekleniyor. Büyük Verinin oluşturacağı toplam hacim ise sektörlere göre değişebilir olmasına karşın bu rakamın çok daha üzerine çıkacaktır. Büyük Veri, beraberinde büyük fırsatları taşıyor. Büyük fırsatları görmek içinse bilgi teknolojilerinin büyük resmini dikkatlice incelemek gerekiyor.
 

Bu veriler ışığında söyleyebiliriz ki, Büyük Veri’nin her geçen gün karşımıza daha sık çıkacağı kesin. Yapılması gereken bu gelişme karşısında nasıl bir yol çizileceğinin belirlenmesi. Elbette uzun soluklu stratejiler ve efektif çözümlerle. Pazar hacminin artması bu alanda hizmet veren çözüm sağlayıcıların niteliklerini ve vizyonlarını da yeniden gözden geçirmemizi gerektiriyor.

Öne Çıkan Yazılar
Sosyolojik reformun yeni adı: Toplum 5.0
Sosyolojik reformun yeni adı: Toplum 5.0
Teknolojik gelişmeler hayatın tüm alanlarında hızlı ve köklü değişimlere sebep oluyor. Toplumun sosyal ve kültürel yapısı...
5.08.2020
Büyük Veri
Sağlık hizmetlerinde veri yönetimi nasıl yapılıyor?
Sağlık hizmetlerinde veri yönetimi nasıl yapılıyor?
Bilgi temeline dayanan bir sektör olan sağlık sektöründe işlemlerin her aşamasında bilgiye gereksinim duyulması sağlık hizmetlerinde...
23.04.2020
Büyük Veri
Markaların büyük veri analizini kullandığı alanlar
Markaların büyük veri analizini kullandığı alanlar
Büyük veri analizi; yapılacak yatırımlar, büyüme ya da küçülme gibi kritik karar alma süreçlerini kolaylaştırması açısından...
14.05.2020
Büyük Veri
Büyük Veri hangi kaynaklardan elde edilir?
Büyük Veri hangi kaynaklardan elde edilir?
Kurumların stratejik kararlar vermesine yardımcı olan Büyük Veri (Big Data) nedir, türleri, nasıl ve hangi kaynaklardan elde...
1.10.2020
Büyük Veri
Nesnelerin İnterneti, Yapay Zekâ ve Verinin Gücü
Nesnelerin İnterneti, Yapay Zekâ ve Verinin Gücü
Son yıllarda gündemden düşmeyen “Büyük Veri” konusu yapay zekâ uygulamalarının da gelişmesiyle daha önemli bir kavram haline...
20.08.2019
Büyük Veri
Sosyal medya madenciliği ile veriye hükmedin!
Sosyal medya madenciliği ile veriye hükmedin!
Mobil internet kullanımının artışına paralel olarak son yıllarda büyüme gösteren sosyal medya platformları, yaygın iletişim...
20.07.2020
Büyük Veri