5G veri depolamayı nasıl değiştirecek
11.05.2022
Sosyal Medya

5G veri depolamayı nasıl değiştirecek

5G teknolojisinin, kurumsal BT üzerinde büyük bir etkisi olacak. 5G ağların yaygınlaşması, kurumsal depolama alanı ihtiyacında önemli bir artışa neden olacak. Aynı zamanda verilerin depolanması işleminin son kullanıcılara daha yakın konumlarda yapılması gerekecek. 5G ile birlikte kullanıcıların hem gönderdiği hem de aldığı veri miktarında büyük ölçekli artışlar yaşanacak. Günlük hayatımızdaki pek çok sürecin dijitalleşmesini sağlayacak olan 5G teknolojisi, sahip olduğu büyük bant genişliği ve coğrafi kapsama alanı kısıtlamaları nedeniyle veri depolama konusunda sınırların yeniden belirlenmesine neden olacak.

Tedarik zincirlerini ve şirketlerin iş süreçlerini anlık olarak çok sıkı bir şekilde takip edebilmeyi mümkün kılacak olan 5G teknolojisi, Endüstri 4.0 kapsamında yer alacak olan akıllı üretim süreçlerinin de temelini oluşturacak. Benzer etkiler perakende, tarım, enerji ve uzaktan sağlık hizmetlerinde de görülecek. Sensörlere veya veri toplamaya dayanan tüm sistemlerde etkin bir şekilde 5G kullanılacak. Yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri, şirketlerin iş süreçleri hakkındaki içgörülerini güçlendirirken elde edilen verilerden anlamlı değerler yaratabilmesini de olanaklı kılacak. Kısaca toparlamak gerekirse 5G’nin depolama alanındaki etkileri, ağın içinde geniş bir alana dağıtılmış durumda olan büyük miktardaki verilerle başa çıkabilme konusunda hissedilecek. Bu yeni durumdan dolayı ağda konumlandırılacak yeni depolama alanları için güvenlik ihtiyaçları da artış gösterecek.

5G neler sunacak?   

Mobil ağ teknolojilerinin en son neslini temsil eden 5G’yi, kablosuz veri iletişimine büyük yenilikler getiren bir standartlar dizisi olarak özetleyebiliriz. 5G teknolojisinde önceki nesil mobil teknolojilere göre çok daha yüksek frekanslara ve çok daha kısa dalga boylarına sahip sinyaller kullanılır. Bu sayede veri iletim kapasitesinde çok büyük artışlar yaşanırken gecikme süreleri düşer. Kullanılan sinyallerin kısa dalga boyları nedeniyle kapsama alanı daraldığı için, sağlıklı bir iletişim sağlayabilmek ancak çok sayıda ağ düğümünün kullanılması ile mümkün olur.

5G ağlarda 1 ms’nin altında bir gecikme süresi ile 20 Gbps’e kadar hızlara çıkmak mümkündür. 5G'nin milimetre dalga dağıtım mekanizması, yerel veri depolama ve işleme kapasitesi açısından çok daha yüksek bir donanım altyapısı gerektirir. Veriler uçtan merkeze doğru ilerledikçe depolama ve işleme maliyeti azalır. Kesintisiz veri trafiğinin gerekli olduğu belirli kullanım durumları için ağ içine yeni depolama alanları konumlandırmak zorunlu hale gelir.

İşletmeler için 5G

2021 yılını sonu itibarıyla mobil veri trafiğinin sadece %3’ü 5G ağlar üzerinden gerçekleşiyordu. 5G teknolojisinin en dramatik değişikliklere neden olacağı alanlar; perakende sektöründe nesnelerin interneti odaklı çözümler, üretim sektöründeki otomasyon sistemleri ve tüketicilere yönelik içerik dağıtımlarını içeren kurumsal uygulamalar olarak sıralanabilir.   

5G potansiyel olarak inanılmaz mobil veri iletim hızları sunarken veri akışının uçtan merkeze doğru akışında, henüz gerekli ağ düğümlerinin kurulmadığı yerlerde sıkışmalar yaşanabilir. Bu nedenle 5G altyapısına kamu ve özel sektör tarafından yapılacak yatırımların önemi çok büyüktür.   

5G WAN mimarisi ve depolamaya etkileri

5G’nin etkin olduğu bir WAN’da aşağıdaki bileşenlerin bulunması gerekir;

 • Uç noktalar: Bireysel tüketicilere ya da işletmelere yönelik olarak tasarlanmış endüstriyel araçlar ve cihazlardır. Uç noktalarda depolama kapasitesine olan ihtiyaç giderek artacak. 
 • Hücre siteleri ve sokak lokasyonları: Verimi en üst düzeye çıkarmak ve gecikmeyi en aza indirmek için bazı yerel depolama ve işleme konumlarına ihtiyaç duyulacak. Bu konumlar, verilerin ya dağıtım sürecinin ya da toplama işleminin bir parçası olarak tutulduğu yerler olacak. Uç noktalardan merkeze doğru akan veriler için doğrudan bir rota kullanılması, ekonomik açıdan bakıldığında her zaman tercih edilemeyeceği için ilgili hücre sitelerinin doğru bir şekilde planlanması gerekecek. 
 • Kullanıcılara bulundukları konuma göre yerel içerik gönderilmesi ya da araçlardan gelen verilerin toplanması gibi senaryolar için bu hücre sitelerine ihtiyaç olacak. Dolayısıyla çevre koşullarına dayanıklı ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış çok sayıda yeni depolama konumu kurulması gerekecek.
 • Kampüs ya da yerel bulut: Özel 5G ağlarında verilerin düzenlenmesi gereken kampüs düzeyinde siteler kurulacak. Bu daha çok yerel bir bulut veri merkezine benzetilebilir. Ağın merkezinde yer alan bulut, verileri depolama ve işleme için en ekonomik çözümü sunacak.
 • Bulut: Verileri depolamak ve işlemek için en ekonomik yer olacak. Topolojik olarak bakıldığında bugün kullandığımız bulut depolama sistemleri ile hemen hemen aynı yapıya sahip olacak. En büyük değişiklik ise yapılandırılmamış verilerin merkezden uç noktalara gönderilmesi ve uç noktalardan merkeze toplanmasının verimli bir şekilde yürütülebilmesi için depolama kapasitesinde ve performansta yaşanacak.

5G için depolama

Özetlemek gerekirse, 5G ağlarında depolama sistemleri aşağıdakileri içerecek;

 • Hem merkezde hem de uç noktalarda daha fazla kapasite
 • Veri akışında yüksek performans
 • Yapılandırılmamış verilerle başa çıkma yeteneği
 • Verileri depolama ve işleme için çok sayıda yeni lokasyonların kurulumu
 • Verileri depolama ve işleme için yerel bulut merkezleri
 • Depolama cihazlarının çevresel etkilere dayanıklılığını ve güvenliğini artıracak donanımsal değişiklikler