- ÇÖZÜM : İnnova Kurumsal Kaynak Planlama

- SEKTÖR : Üretim ve Hizmet

Oracle E-Business Suite’den önce, yürüttüğümüz projelerin gelirlerini,giderlerini ve buna bağlı olarak ne kadar karlı bir proje olduğunu netbir biçimde ölçemiyorduk. Oracle E-Business Suite’e geçmekteki amacımızprojelerin verimliliğine yönelik değerlendirmeleri kolay bir şekilde yaparakproje yönetimi tarafını daha sağlıklı şekilde izlemekti.

Özlem Demirel 
Türk Loydu Bilgi Teknolojileri Müdürü

Türk Loydu ERP Projesi


Operasyonel ve destek birimlerine ait IT uygulamalarını tek bir çatı  toplayarak kaynaklara daha verimli kullanmayı amaçlayan Türk Loydu, İnnova işbirliğiyle Oracle E-Business Suite uygulamasını hayata geçirdi.

Türk Loydu, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin de katkılarıyla 1962’de kurulan bir Ulusal Belgelendirme ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu. Operasyonel ve destek birimlerine ait IT uygulamalarını tek bir veri tabanı ve tek bir uygulama üzerinde toplayarak, veriye daha hızlı erişip daha hızlı analiz ederek kaynaklarını daha verimli kullanmayı, dolayısıyla müşterilerine verdiği hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan Türk Loydu, İnnova işbirliğiyle Oracle E-Business Suite uygulamasını hayata geçirdi.

 

Türk Loydu, yazılımın implemantasyonunda İnnova ile birlikte çalışmaya karar verdi. Karar sürecinde İnnova’nın daha önceki ERP projelerindeki başarıları etkili oldu. Oracle E-Business Suite’in implementasyonu sonucunda Türk Loydu tarafından hizmet sunulan gemiler için gerçekleştirilen aktivitelerin ve takip edilen bilgilerin saklanması için “Gemi Bilgi Sistemi” geliştirildi. Kaynakların daha verimli şekilde kullanılabilmesi üst yönetimin ihtiyaç duyduğu raporların üretilmesi sağlandı.

 

Türk Loydu ERP Projesi

E-Business Suite ile her şey tek çatı altında

Operasyonel ve destek birimlerine ait IT uygulamalarını tek bir çatı toplayarak kaynakları daha verimli kullanmayı amaçlayan Türk Loydu, İnnova işbirliğiyle Oracle E-Business Suite uygulamasını hayata geçirdi.

 

Türk Loydu, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin de katkılarıyla 1962’de kurulan bir Ulusal Belgelendirme ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu. Ağırlıklı olarak denizcilik sektöründe uygunluk değerlendirme ve denetim alanlarında çalışan Türk Loydu’nda alanlarında yetkin yaklaşık 120 kişilik denetçi ve uzman kadrosu görev alıyor. Çalışanlarının yüzde 80’ini gemi ve yüksek makine mühendislerinin oluşturduğu Türk Loydu’nda gıdadan, otomotive, gemi inşaatından makine imalatına, turizmden, eğitim sektörüne kadar geniş bir yelpazede uygunluk değerlendirme hizmetleri başarıyla yürütülüyor. Endüstriyel alanda da denetim ağırlıklı faaliyetlerini sürdüren şirket, endüstriyel tesislerin ve basınçlı kapların denetimi gibi çeşitli akreditasyonlara sahip.

 

Operasyonel ve destek birimlerine ait IT uygulamalarını tek bir veri tabanı ve tek bir uygulama üzerinde toplayarak, veriye daha hızlı erişip daha hızlı analiz ederek kaynaklarını daha verimli kullanmayı, dolayısıyla müşterilerine verdiği hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan şirket, İnnova işbirliğiyle Oracle E-Business Suite uygulamasını hayata geçirdi.

 

“Kâr marjımızı bilmiyorduk”

Türk Loydu Vakfı Bilgi Teknolojileri Müdürü Özlem Demirel, Oracle E-Business Suite’e yönelik ihtiyacı şu sözlerle anlatıyor: “Türk Loydu doğrudan üretim yapan bir şirket değil, hizmet üretiyoruz ve proje bazlı çalışıyoruz. Mühendislerimiz sahaya, gemiye ya da endüstriyel tesise gidip çeşitli denetimler yapıyorlar. Bu denetimlerin her biri bizim için bir proje. Oracle E-Business Suite’den önce bu projelerin karlılığını, verimliliğini çok net bir şekilde ölçemiyorduk.

 

Projenin ne kadar getirisi olduğunu, buna bağlı olarak giderinin ne olduğu ve aradaki kar marjının ne olduğuna dair net elimizde bir veri yoktu. Oracle E-Business Suite’e geçmekteki amacımız, şirket içindeki bu dağınık uygulamaları tek bir tabanda toplamak, projelerin verimliliğine yönelik değerlendirmeleri kolay bir şekilde yaparak proje yönetimi tarafını daha sağlıklı şekilde izlemekti”

 

Kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz

Türk Loydu’ndan 10, İnnova’dan ise 8 kişilik bir ekibin görev aldığı projenin çalışmalarına 2005 yılının Ağustos ayında başlandı. Yoğun bir çalışma döneminin ardından 2006 Ocak ayında proje kullanıma sunuldu. Demirel, projenin uygulanmasında İnnova’yı tercih etmelerinin nedenini şöyle anlatıyor: “Başlangıçta İnnova, Oracle’ın Türk Loydu projesi için önerdiği iş ortağıydı. Projenin uygulama çalışmaları sırasında İnnova’nın Türk Loydu’nda kurulan yapıya katkıları son derece olumlu olduğundan, sonrasında da İnnova ile birlikte çalışmaya devam ettik. Proje süresi çok kısa olduğundan ve mali işler açısından yeni yılda tüm modülleri devreye almayı hedeflediğimizden İnnova tarafındaki arkadaşlar büyük bir fedakarlıkla ve çok yoğun bir şekilde çalışarak projeye katkı sağladılar. Oracle Proje Yönetimi özellikle uygulama anlamında Türkiye’de çok fazla örneği olmayan bir modüldü. Konuyla ilgili olarak İnnova’nın tecrübe ve deneyiminden yararlanmak bizim için önemli bir avantajdı.”

 

İnceledikleri uygulamalar arasında self servis gider modülü, zaman çizelgeleri girişi ve proje verimliliğinin takibi açısından ihtiyaçlarını karşılayan en uygun altyapıyı Oracle E-Business Suite’te bulduklarını söyleyen Demirel, uluslararası yapısı ve satış sonrası destek hizmetinin kalitesi nedeniyle de Oracle’ı tercih ettiklerini belirtiyor.

 

Proje sürecinde ve sonrasında İnnova ekibinin sistemle ilgili fonksiyonel ve teknik konularda birikimlerini paylaşmalarının ve her zaman ulaşılabilir olmalarının kendileri açısından memnun edici olduğunu söyleyen Demirel, aldıkları hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını vurguluyor. “Yaklaşık üç yıldır uygulamayı kullanıyoruz. Bu tarz projelerde baz alınan nokta veri analizi. Özellikle proje yönetimi konusunda içeride bir miktar verinin birikmesi gerekiyor. Dolayısıyla şu anda oldukça iyi bir noktada olduğumuza inanıyorum. İçeride üç yıllık sağlıklı bir veri var. Zor günler geçirdiğimiz şu zamanlarda, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak adına böyle bir altyapıya sahip olmak bizim için gerçekten bir avantaj oldu. Bu noktada ben kendi adıma çok memnunum. Bu günlerde bunun değerini daha iyi anlıyoruz. Projelerin verimliliğini ölçmek, kaynaklarımızı ne kadar verimli kullanıyoruz, hangi alanlara ne kadar kaynak aktarmalıyız şeklinde analizler yapmak üst yönetim açısından da büyük bir avantaj” diyor.

 

ERP ile İnternet portalinin entegrasyonu

Türk Loydu’nun Türkiye coğrafyasında sınırlı kalmayıp dünyanın gidişatına uyum sağlayarak global ortamda da etkili olma hedefi doğrultusunda bilgi teknolojilerinde de aynı doğrultuda hedefin belirlendiğini vurgulayan Demirel, bu hedef doğrultusunda operasyonel birimler için gerekli altyapının oluşturulması gerektiğini söylüyor ve hedeflerine ulaşmak yönünde gerçekleştirilecek çalışmalarda İnnova ile işbirliklerini sürdürmeyi arzu ettiğini belirtiyor. Demirel, “Türk Loydu’nun bölgesel güç olma hedefi ile paralel olarak bizim de bilgi teknolojileri olarak hedefimiz bu süreçte gereken tüm bilgi teknolojileri altyapısını çalışanlarımıza sunarak katma değer yaratmak. Oracle ERP projesi ile beraber başladığımız yine Oracle veri tabanı üzerine kurduğumuz ‘Deniz Project’ modülü ile klasımız altında bulunan gemilerin veritabanını oluşturduk. Müşterilerimize internet sayfamız üzerinden kendi gemilerini, denetim periyotlarını ve denetim sonuçlarını izleme olanağı sağladık. Önümüzdeki dönem projelerimiz doküman ve süreç yönetimi konusunda Microsoft Share Point portal projesi ile çalışanlarımıza ortak bir çalışma alanı ve dokümantasyon anlamında kurumsal hafıza sağlayarak, operasyonel işlerimizin tamamını evrak yönetimi de dahil olmak üzere elektronik ortama aktarmak. Bu amaçla gelen-giden evrak yönetimi ve Türk Loydu Share Point portalini 1 Ocak 2009 itibarıyla devreye aldık. Projenin 1. fazının tamamlanması Mart sonunu bulacak. Sonraki adımımız portal üzerindeki dokümanlarla gereken noktalarda Oracle ERP veri tabanı arasında bir entegrasyon kurmak olacak” diyor.