- ÇÖZÜM : IOCC

- SEKTÖR : Üretim ve Hizmet

Türk Hava Yolları Entegre Operasyon Kontrol Merkezi (IOCC)


Türk Hava Yolları, İnnova’nın geliştirdiği altyapıyla Operasyon Kontrol Merkezi’nde ‘kağıtsız ofis’ dönemine geçti.

 

Artan yolcu ve uçak sayısı, her gün eklenen yeni rotalar ve havalimanları nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THY) entegre bir yönetim merkezi oluşturması ve operasyonel yönetim birimlerinin tek merkezden, merkezi bir onay ve raporlama sistemiyle takip edebilmesi zorunluluk haline geldi. THY Entegre Operasyon Kontrol Merkezi-Integrated Operations Control Center’ın (IOCC) kullanacağı OpSys uygulamasının geliştirilmesine yönelik proje bu nedenle başladı.

 

İnnova tarafından kurulan tüm merkez personeli tarafından kolaylıkla kullanılabilen bir web tabanlı portal sistemi OpSys, e-posta ve kâğıtlı onay sistemlerinin yerini alarak tüm birimlere çok daha seri hareket edebilme imkânı tanırken, ekipler arası iletişimi akıcı hale getirerek verimlilik artışı sağladı.

 

Vardiya yönetimiyle birlikte, bildirimler, talepler ve onay mekanizmalarının tek noktadan yönetilebilmesi sağlandığı için kâğıt üzerinden yürütülen neredeyse tüm süreçler dijital ortama taşınmış oldu.

 

Son olarak, İnnova tarafından OpSys 2.0 adı altında yapılan revizyonlar ile bu sisteme ilaveler getirildi: Mevcut fonksiyonlar zenginleştirilerek optimize edildi ve böylelikle IOCC personelinin daha etkin çalışmasına olanak sağlandı.

 

Türk Hava Yolları Entegre Operasyon Kontrol Merkezi (IOCC)
Türk Hava Yolları

IOCC ile THY’nin hedefi, dünyanın en iyi 3 operasyon merkezinden birine sahip olmak

 

En Yoğun Dönemde Devrede

 

Entegre Operasyon Kontrol Merkezi’nin (IOCC) yeni altyapısı, THY ve İnnova proje ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde 140 gün gibi rekor bir sürede başarıyla tamamlandı. İnnova bu projede, diğer tüm özel yazılım geliştirme projelerinde olduğu gibi THY’ye; analiz, çözüm tasarımı, kod geliştirme, test, teknik danışmanlık ve proje yönetimi hizmetlerini sundu. 140 günlük süreç sonunda Entegre Operasyon Kontrol Merkezi (IOCC) bünyesinde kullanılacak OpSys portalı, THY’nin günlük uçuş sayısının 1.350’lere ulaştığı yaz dönemine yetişti. Devreye alınan sistem ile operasyon kontrol merkezini oluşturan tüm birimler çok daha kolay haberleşebilir hale geldi, operasyonel süreçlerdeki verim arttı.

 

İstasyon / Ünite Talep Yönetimi

Tüm istasyonlar, yapılması gereken değişiklikleri bu ekranlardan giriş yapıyor. Bu ekranlara girilen talepler operasyon kontrol merkezine düşüyor ve değerlendiriliyor. Gerekli görülen talepler için gerekli aksiyonlar alınıyor.


 

Vardiya Notu Yönetimi

Bir önceki vardiyadan bir sonrakine aktarılan notlar, Vardiya Notu Yönetimi özelliği ile dijital ortama taşınarak hata riski asgari düzeye indirildi.


 

Sefere Açma - Kapama İşlemleri

Sefere Açma/Kapama özelliği sayesinde uçakların sefere çıkma ve çıkmama durumları otomatik olarak takip ediliyor. Örneğin, sistem onarımı/bakımı tamamlanan bir uçağın zaman kaybetmeden sefere alınmasını ve bilet satışlarının başlamasını sağlayabiliyor.


 

Meydan Otorizasyonu

Meydan otorizasyon talepleri ve bu taleplerle ilişkili formların oluşturulması ve onaylanması süreçleri Meydan Otorizasyonu uygulaması üzerinden yürütülüyor.

HEDEF

THY’nin kritik iş birimlerinin koordinasyon ve verimini artıracak, yönetim ve raporlama başta olmak üzere tüm süreçleri dijital ortama taşıyacak Entegre Operasyon Kontrol Merkezi’nin (IOCC) oluşturulması.

ÇÖZÜM

İnnova Uygulama Geliştirme Hizmetleri

SONUÇ
  • IOCC’nin tüm süreçleri hız kazandı.
  • Operasyonel verim ve birimler arası koordinasyon hızlandı.
  • Anlık müdahaleler kolaylaştı.
  • Kâğıt üzerindeki tüm süreçler dijital ortama taşındı.
  • Vardiya süreçleri merkezden yönetilir hale geldi.
  • IOCC’nin yönetim ve raporlama kabiliyetleri gelişti.
Özel Uygulama Geliştirme Hizmetleri
Bu Hizmet Hakkında Bilgi Almak İstiyorum