- ÇÖZÜM : Oracle e-Business Suite

- SEKTÖR : Üretim ve Hizmet

"Günümüz ihtiyaçlarına uygun, verimliliğimizi artıran, insan hatasını minimize etmek üzere entegre çalışma anlayışını kazandıran, üretim kalitesini yükselten, zaman ve işgücü tasarrufu sağlayan bir teknoloji altyapısına geçildi."

Ahmet Hamdemirci 
Tekfen İnşaat Kurumsal İş Uygulamaları Şefi

Tekfen İnşaat ERP Projesi


Tekfen İnşaat, kurumsal kaynaklarını daha etkin kullanabilmek için hayata geçirdiği Oracle ERP projesini İnnova danışmanlığında başarıyla tamamladı.

Tekfen İnşaat, 2005 yılından bu yana Oracle’ın kurumsal kaynak planlama çözümlerini kullanıyor. Tüm projelerin, detaylarına varıncaya kadar farklı tasarımlara ve üretim süreçlerine sahip olduğu işletmede seri üretim sayılamayacak üretim süreçleri mevcut…

 

Projelerin sayısının artması, süreç yönetimi için köklü bir çözüm ihtiyacını ortaya çıkardı. Daha önce satın alma, envanter, muhasebe ve insan kaynakları modüllerini kullanan Tekfen İnşaat, Ceyhan Çelik fabrikasında mühendislikten başlayıp; işin planlanması, üretimi, paketlenmesi ve sevkiyatı gibi noktaları departmanlar arasında manuel olarak işleyen süreçlere sahipti. Departmanlar arasındaki koordinasyonun manuel yapılıyor olması, süreçlerin hızlandırılmasının önünde bir engel teşkil ediyordu. Tekfen İnşaat üretim süreçlerindeki parça sayısının fazla olması nedeniyle daha geniş kapsamlı bir çözüme ihtiyaç duyuyordu.

 

Diğer taraftan, proje bazlı çalışan Tekfen İnşaat’ın teslimatlarının yüzde 90’ı yurtdışına olduğu için, maliyet süreçlerinin izlenerek detaylı olarak maliyet analizleri yapılması gerekiyordu. Tüm bu ihtiyaçlara cevap verecek bir çözüm arayışı sonucunda İnnova ile Oracle ERP çözümü hayata geçti. Tekfen İnşaat, İnnova danışmanlığında başlattığı kurumsal kaynak planlaması projesiyle kurumsal kaynaklarını daha etkin kullanıyor.

 

 

Tekfen İnşaat ERP Projesi

Ceyhan Çelik Fabrikası'nda  hatalar minimize edilirken, maliyet takibinde yeni bir boyuta geçildi

 

Ceyhan Çelik Fabrikası’nda İnnova desteği ile Oracle E-Business Suite platformunu hayata geçiren Tekfen İnşaat, üretim süreçlerinde verimlilik, yönetim kolaylığı, anlık takip, kalite ve sağlıklı bir maliyet belirleme/teklif oluşturma beklentilerine karşılık bulmayı hedefledi.

Ahmet HAMDEMİRCİ (Proje Lideri, Tekfen İnşaat): Tekfen İnşaat’a ait Ceyhan Çelik Fabrikası’nda tüm üretim süreçleri proje yönetim mantığıyla yürütülüyor. Seri olmayan bir üretim söz konusu ve her üretim birbirinden çok farklı özelliklere sahip olduğu için her biri ayrı bir proje olarak isimlendiriliyor. Mühendislikten başlayıp işin planlanması, üretimin takibi, paketleme ve sevkiyatın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Proje sayısı arttıkça, yönetim zorlaştı. Departmanlar arasında çok yoğun bir iletişim trafiği ve takibi hiç kolay olmayan, hataya açık manuel işlemler söz konusuydu. Bunların önüne geçilmesi, bu doğrultuda ciddi bir kurumsal kaynak planlama ve süreç takibi altyapısının kurulması ve çok sayıdaki projeyi güncel olarak tutabilecek, analiz edilmesine izin verecek bir veri ambarının oluşturulması gerekiyordu. Böyle bir yapı, geçmiş proje deneyimlerinden ders alınması ve geleceğin daha iyi planlanabilmesi anlamına gelecekti.

Ahmet HAMDEMİRCİ: Proje sayısının çok fazla artması nedeniyle ciddi bir takibe ihtiyacımız vardı, ayrıca aynı nedenle parça listesi sayısı da çok fazlaydı. Takip için kullanılması gereken insan kaynağı sayısı da çok fazla artmıştı. Proje bazlı çalıştığımız ve sevkiyatların yüzde 90’ını yurtdışına gerçekleştirdiğimiz için sayı arttıkça hata yapma riski de artmaya başlamıştı. Öncelikle oluşabilecek hataları, riskleri minimize etmemiz, harcanan insan kaynağı ve zaman anlamında da verimliliğimizi artırmamız gerekiyordu.

Ahmet HAMDEMİRCİ: İlk önce fabrikamıza ve özellikle çelik üretimine özgü bir yazılım arayışına gittik. Tekfen İnşaat’ta 2005 yılından bu yana, Oracle E-Business Suite’in Satın Alma, Envanter, Muhasebe, Mali İşler ve İnsan Kaynakları modülleri kullanılıyor. Ceyhan Çelik Fabrikası’nda da Satın Alma ve Envanter modülleri Oracle E-Business Suite üzerinden devam ettiği için çelik üretimine özel sektörel bir çözümün entegrasyonunda sıkıntılar yaşanacağını gördük. Çok ciddi bir entegrasyon çalışması gerektirecekti. Ayrıca, teklif sürecinde ciddi maliyet süreçlerinin izlenmesi ve detaylı maliyet analizlerinin yapılmasına ihtiyaç vardı ve bu ihtiyacımız sektörel çözümlerle tam olarak karşılanamıyordu. Böylece, yola Oracle E-Business Suite ile devam etme kararı aldık.

Ahmet HAMDEMİRCİ: Öncelikle günümüz ihtiyaçlarına uygun, verimliliğimizi artıran, insan hatasını minimize etmeye hizmet etmek üzere entegre çalışma anlayışını kazandıran, üretim kalitesini yükselten, zaman ve işgücü tasarrufu sağlayan bir teknoloji altyapısına geçildi. Ayrıca, fabrika bazında birim maliyetin değil, daha detaylı olarak departman bazında maliyetlerin izlenebilmesi, dolayısıyla teklif oluşturma sürecinin gerçek verilere dayanması, sağlıklı ve doğru tekliflerin hazırlanabilmesi mümkün oldu. Bu konu, maliyete ve fiyata çok duyarlı olan üretim sektöründe hayati önem taşıyor. Böyle bir altyapı ile teklif ve maliyet sürecinde ciddi kazanımlar elde edilmesi söz konusu. Bunun sonuçlarını önümüzdeki süre içinde almayı bekliyoruz.

Ahmet HAMDEMİRCİ: Kısa vadede departmanlar arasındaki iletişimi ciddi oranda hızlandırdık. Verinin kaydedilmesi, departmanlar arasında yanlış bilgi aktarımını engelledi. Üretimin iç süreçleri, işin başından sonuna kadar detaylı bazda izlenebilir hale geldi. En önemlisi, kalite süreçlerinde de tam entegrasyon ve tam izlenebilirlik elde edildi.

Ahmet HAMDEMİRCİ: Bu çözümü Oracle üzerinde geliştirmemizin en büyük sebebi Tekfen bünyesinde daha önceden Oracle E-Business Suite kullanılması ve kullanıcı deneyimine verdiğimiz önemdir. Üçüncü parti yazılımların ekstra lisans, sunucu gibi ek maliyetlerinden bizi kurtaran bu karar, aynı zamanda bizi entegrasyon süreçlerinin sıkıntılarından da uzak tuttu.

 

İnnova’yı tercih etmemizdeki en önemli neden ise deneyim ve uzmanlığıdır. Bu konuda özellikle tekstil sektöründeki tecrübesi dikkatimizi çekti, çünkü çelik üretimi de tekstil sektöründekine benzer bir esnek üretim ve üretim takibi anlayışına gereksinim duyuyordu. Sonuç olarak, beklentilerimizi karşılayacağına inandığımız ve deneyimine güvendiğimiz İnnova ile çalışmaya karar verdik.

Ahmet HAMDEMİRCİ: Yaptığımız en büyük özelleştirme, veriyi hızlı girmek adına ekranları kullanıcı ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemekti. Kullanıcı, olabilecek en az veri girişiyle ilerleyebilsin istedik. Böylece, ilerideki hedeflerimize de altyapı oluşturacak bir sistem kurmaya çalıştık. Oracle üretim modülündeki iş emri mantıklarını biraz daha değiştirerek, Oracle’ın standart formlarına ve standart iş akışlarına müdahalede bulunmadan ekstra modül veya uygulama geliştirerek ilerlemeye karar verdik.

Ahmet HAMDEMİRCİ: Üretim içinde çok fazla noktada sabit bir bant üretimi olmadığı ve farklı noktalarda veri girişi gerektiği için, barkod sisteminde el terminalleri üzerinde yazılımlar geliştirerek direkt online veriyi topladık. Eski yapıda çok fazla manuel bilgi girişi vardı ve bu bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ciddi zaman kaybına sebep oluyordu. Bu konu veri hatalarına da açık bir konuydu. Barkodla online bilgiyi doğrudan alarak, üretimin içerisinde online izlemek için bu tür bir geliştirme süreci de uyguladık.

Ahmet HAMDEMİRCİ: Hedeflenen plana uyarak, yedinci ayda canlı uygulamaya geçtik.

Ahmet HAMDEMİRCİ: Uzun vadede özellikle maliyet konusunda ve teknik süreçte getireceğini düşündüğümüz artıları doğru analiz edip, bu bilgiyi doğru şekilde üst yönetime ulaştırabilirsek, önemli kazanımlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Veri ambarı ile birlikte kurumsal bir hafıza da yaratılacağı, deneyim aktarımı sağlanacağı ve geriye dönük karşılaştırmalar yapılabileceği için, önümüzdeki yıllarda projelere vereceğimiz teklifler ve proje iş yapış süreçlerimizde önemli bir gelişme olacağına inanıyorum.

 

Özgür AZİZOĞLU (Kurumsal İş Uygulamaları Müdürü, Tekfen İnşaat): Daha uzun vadede kurumsal iş uygulamalarını yeni coğrafyalarda da kullanmaya devam ediyor olacağız. 2013 yılı ve daha sonrası için planlarımızı hazırladık. Önümüzdeki dönemde yeni projelerde, çok daha güçlü bir altyapı ve ekiple, danışmanlarımızın desteğini de yanımıza alarak çalışmaya devam ediyor olacağız.

 

Fas’tan Türkmenistan’a kadar çok geniş bir yelpazede bulunuyoruz ve bütün projelerimizde ERP ve Veri Ambarı altyapımızın avantajlarını kullanarak ilerleyeceğiz.

Yavuz Selim KILINÇ (Takım Lideri, İnnova):İnnova bugüne kadar çeşitli sektörlerde başarılı projeler yürüttü ama aslında çelik yapı imalat sektöründe bu kapsamda bir projeyi ilk kez Tekfen için hayata geçirdi. Bu nedenle bizimle çalışmayı tercih etmelerinden, bize güvenmelerinden büyük memnuniyet duyduk. Projenin başarısı bizim için çok önemliydi ve anahtar kullanıcılarının profili ile kendi danışman profilimizin çok iyi örtüşmesini sağlayarak, kendimizi bu projede daha iyi konumlandırdık. Tekfen Ceyhan Fabrikası’nda maliyet konusuyla ilgili bakış açısı, şu ana kadar alışık olduğumuzun biraz dışındaydı. Bu konuda kazandığımız deneyimi ve bize sağladığı katma değeri çok önemsiyoruz.

Yavuz Selim KILINÇ: Oracle E-Business Suite R11 kullanıldı. Kullanılmakta olan Envanter ve Satın Ama modüllerine ek olarak Proje Yönetimi, Proje Maliyeti, Proje Üretimi modülleri devreye alındı. Envanter modülü üzerine bazı düzenlemeler yapıldı, Satın Alma revize edildi ve Kalite Süreçleri sisteme dahil edildi. Proje Bazlı Maliyet ve yasal mevzuata uygun olarak Lokalizasyon Maliyet süreçleri eklendi.

 

Hedef
  • Departmanlar arasındaki veri akışının sistemli hale getirilmesi
  • Teklif süreçlerindeki hazırlık süreçlerinin detaylı verilerle desteklenmesi
  • Üretim süreçlerindeki kalitenin merkezi olarak takip edilebilmesi
Çözüm

Oracle e-Business Suite

Sonuç
  • Teknolojiyi tam olarak, doğru şekilde kullanma imkânı sağlandı.
  • Teknolojiden faydalanırken ek insan kaynağına ihtiyaç duyulmadı.
  • Üretim aşamalarındaki hata riskleri en alt düzeye indirildi.
  • Barkod uygulaması ile insan merkezli süreç, teknoloji merkezli hale geldi.
  • Fabrika bazında maliyetin ötesinde, departman bazında maliyet detayına ulaşabilmek mümkün kılındı.