- ÇÖZÜM :  Lega, PayFlex Collection

- SEKTÖR : Üretim ve Hizmet

İnnova ekibinin konuya ilgisi, programın şirketimize uyarlanması hususunda çabası, PayFlex Collection’ın ödeme işlemlerine ilişkin kanıtlanmış bir ürün olması ve piyasada halihazırda yüksek hacimli takip yürüten şirketlerin İnnova ile çalışması, seçimimizi etkiledi.

Murat Sümer
Otoyol A.Ş. Hukuk Müşaviri

Otoyol A.Ş. Yasal Takip – Tahsilat Sistemi Lisans ve Uyarlama Projesi


İnnova ile Otoyol A.Ş. arasında gerçekleştirilen Yasal Takip ve Tahsilat Sistemi Lisans Uyarlama Sistemi Projesi ile Gebze - İzmir Otoyolu’nda ihlalli geçişlerin idari ve icra takibi yapılıyor, buna bağlı tahsilat süreçleri de kolayca yönetilebiliyor.

 

Otoyol A.Ş. ve İnnova arasında gerçekleştirilen Lega projesi, otoyoldan ihlalli geçiş yapan yani ücret ödemeksizin otoyolu kullanan araç sahiplerine karşı başlatılacak hukuki süreçlerin, yasal takip programı üzerinden yönetilmesi olarak özetlenebilir. İnnova bu projede öncelikle ihtiyacı iyi anlayıp uygun bir çözüm mimarisi oluşturmanın yanı sıra projenin ilgili diğer ayaklarıyla entegrasyon çalışmalarını tamamlayarak, Türkiye'de ve dünyada 35'in üzerinde banka ve finans kuruluşu, 15'in üzerinde telekom operatörü ve çok sayıda aracı kurum tarafından kullanılan PayFlex Collection ve Lega yazılımlarını birbiriyle entegre edip, ihlalli geçişlerin doğru ve optimal bir şekilde tahsil edilmesine imkân veren bir çözüm sundu.

 

PayFlex Collection, bir taraftan hizmet sağlayıcı kurumların faturalı ve ön ödemeli sistemlerine entegre olurken, diğer taraftan da farklı ödeme kanalları ile bağlantı kurarak tahsilat ağının genişletilip, geliştirilebilmesini sağlıyor.

 

Tahsilat odaklı bir uygulama olarak geliştirilen İnnova Yasal Takip Sistemi (Lega) ise müşteri sayıları binlerden, milyonlara kadar uzanan farklı ölçeklerdeki kurumların idari ve yasal takip süreçlerini başarıyla yöneten bir ürün. Kurumun bordrosunda çalışan veya anlaşmalı vekiller, hukuk ve finans birimleri arasında karmaşık ve ağır işleyen icra ve dava süreçlerini sadeleştiren ve hızlandıran Lega, böylelikle hukuk departmanlarının daha etkin ve verimli bir organizasyon yapısına geçmesinin önünü açıyor.

 

Proje sonunda Gebze-İzmir Otoyolu gişelerinden ihlalli geçiş yapan bütün araçlara ilişkin bilgilerin Lega’ya iletildiği, Lega’nın ise bu kayıtların yasal ödeme süreçlerini takip edip ilgili süre tamamlanınca ceza ve faizlerini hesapladığı bir ortam hayata geçirilmiş oldu.

 

Daha sonra bankalarla haberleşip, ilgili ihlalli geçişlerin ödenmesi durumunda PayFlex Collection aracılığıyla Lega’ya bilgilendirme yapıldı. Proje kapsamında mevcut ihlalli geçişlerin ceza/faiz hesaplamalarının güncellendiği, borcun kapandığı durumda sistemden çıkarıldığı ve bu süreçte aynı zamanda SAP ile muhasebesel mahsuplaşmaların gerçekleştirildiği bir çözüm ortaya çıkarıldı.

 

Otoyol A.Ş. Yasal Takip –Tahsilat Sistemi Lisans ve Uyarlama Projesi
PayFlex Collection ve LEGA ürünleri ile gerçekleştirilen proje ile Gebze İzmir Otoyolu’nda ihlalli geçişler artık sorun olmaktan çıktı.

“İhlalli geçişler sorun olmaktan çıkıyor”

 

İnnova ile gerçekleştirilen bu proje ile Gebze – İzmir Otoyolu'nun gişelerinde ihlalli geçişlerin artık sorun olmaktan çıktığını belirten Murat Sümer bu konuda şunları söyledi:

 

“Projeye başlangıç aşamasında ihlalli geçişler bakımından piyasada alacak takip yazılımı sunabilecek şirketlerle görüşerek teklifler aldık. İnnova ekibinin konuya ilgisi, programın şirketimize uyarlanması hususunda çabası, PayFlex Collection’ın ödeme işlemlerine ilişkin kanıtlanmış bir ürün olması ve piyasada halihazırda yüksek hacimli takip yürüten şirketlerin İnnova ile çalışması, seçimimizi etkiledi. PayFlex Collection’ın bankadan tahsil edilen alacaklarımız bakımından çok yararı olduğunu düşünüyoruz. Benzer şekilde ihlalli geçişlere ilişkin ücretlerin internet üzerinden ödenebileceği bir sistem olan PayFlex Sanal POS üzerinde İnnova ile çalışmaktayız. Projemizin mahiyeti gereği alacak takibi süreci Lega’yı kullanan diğer şirketlerden oldukça farklılık gösteriyor. Bu itibarla projemizin Türkiye’de özel bir şirket tarafından işletilen ilk otoyol projesi olduğu da göz önüne alındığında, Lega’nın uyarlanması sürecinde pek çok zorluğun üstesinden gelindi. Ayrıca, Lega’nın Karayolları Genel Müdürlüğü ve PTT ile entegre edilmesi sürecinde İnnova’nın entegrasyon ekibinin deneyim ve imkânlarının işimizi büyük ölçüde kolaylaştırdığını söyleyebiliriz.”

 

Entegratör gücümüzü gösterdik

İnnova’nın bir çözüm entegratörü olarak gücünü bu projeyle bir kez daha gösterdiğini belirten İnnova İş Geliştirme Koordinatörü Makbule Shkalla Tuncerli, “Bu projede İnnova’nın iki farklı iş birimi sağlamış oldukları çözümleri, müşterinin ihtiyacına uygun olarak birleştirdi. Projede, Lega ürünümüz hukuki süreçler için kullanılırken, finans süreçlerindeki bankalarla tahsilat arayüzü tarafında ise PayFlex ürün ailemize yer verildi. Bu sayede projede kaçak geçişlerin idari ve icra takibinin kolaylaşması, gelir beklentisinin netleşmesi, tahsilat sürecinin kolaylaşması yoluyla ceza ödemelerinin oranının artması, kaçak geçişlerin geçişi gerçekleştiren şahıs/kurumlara bilgilendirilmesinin kolaylaşması sağlanmış oldu” dedi.

 

PayFlex Collection ve Lega ürünleri ile gerçekleştirilen proje ile Gebze İzmir Otoyolu'nda ihlalli geçişler artık sorun olmaktan çıktı.

 

Üç ayda tamamlandı

 

Otoyol A.Ş. ve İnnova arasında gerçekleştirilen bu projenin üç ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirten Makbule Shkalla Tuncerli, sözlerine şu şekilde son verdi:

 

“Proje onayı Ocak 2016’da alındı, ilk toplantımızı 2 Şubat’ta gerçekleştirdik ve Mayıs ayı sonunda canlıya geçilerek ilk tahsilatlar alınmaya başlandı. İnnova’da yaklaşık 30 kişilik bir teknik ekip proje süresince çalışmaları yürüttü.

PayFlex Tahsilat Çözümleri
Bu Hizmet Hakkında Bilgi Almak İstiyorum