- ÇÖZÜM : Microsoft Sharepoint & BPM

- SEKTÖR : Üretim ve Hizmet

“3 kıtadaki tüm ofislerimizi birbirine bağlamanın yanı sıra, bilgi paylaşımını da sürekli ve sağlıklı bir hale getirmeyi başardık.”

Günay Faruk Özer
Genel Energy Bilgi ve İletişim Sistemleri Departmanı Yöneticisi

Genel Energy Kurumsal Portal Projesi


Üç kıtada faaliyet gösteren Genel Energy için kurumsal iş gücünü ortak bir platformda buluşturan intranet portal projesi verinin ve süreçlerin yönetimini de kolaylaştırdı.

 

Vallares ile 2011 yılındaki birleşmesinden sonra bugünkü ismine kavuşan Genel Energy, İngiltere ve Türkiye’deki merkez ofisleriyle 3 kıtada faaliyet gösteriyor. Kuzey Irak’taki petrol arama ve çıkarma çalışmalarıyla ismini sıkça duyuran Genel Energy, Londra borsasına Türkiye’den kote olan ilk şirket olma özelliğini de taşıyor.

 

Genel Energy, Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Kuzey Irak ve Afrika ofislerinde iç iletişimi sağlamayı amaçlayan bir intranet portal geliştirilmesini hedefledi. Bu sayede şirket, hem bu ofislerindeki tüm çalışanların bilgi paylaşımını kolaylaştıracak, hem de çeşitli petrol kuyularında yapılan çalışmalara ilişkin verilerin toplanarak merkeze aktarılmasını sağlayacaktı.

 

Hem portal çalışmaları, hem de bilgi sistemleri konusunda tecrübeye sahip olan İnnova’nın danışmanlığında başlayan intranet projesi (Microsoft SharePoint), yine İnnova’nın bir diğer uzmanlık alanı olan doküman yönetimi çalışmalarını da kapsayacak şekilde genişledi. Böylece söz konusu proje, Genel Energy’nin hemen hemen tüm bilgi ağı altyapısını ve veriye dayalı iş süreçlerini yenileyen bir hale geldi. Proje kapsamında, istenen form ve süreçlerin, İnnova’nın süreç yönetim çözümü (BPM) ile konfigüre edilerek devreye alınması sağlandı.

Genel Energy Kurumsal Portal Projesi

Paylaşım ve veriyi değerlendirme

Kurumsal portalın ilk hedefinin, şirket içi haberlerin ve önemli duyuruların yurt içi ve yurt dışı ofislerdeki tüm kullanıcılarla eş zamanlı olarak paylaşılabilmesi olduğunu söyleyen Genel Energy Bilgi ve İletişim Sistemleri Departmanı Yöneticisi Günay Faruk Özer, “Bunun yanında MS Office belgeleri halinde tutulan dokümanların daha güvenli ve hızlı paylaşımının sağlanabilmesi ise aradığımız bir başka fonksiyondu” dedi.

 

Bu alandaki tecrübesi, yapılacak çalışmaya gösterdiği profesyonel yaklaşım ve ilgisi nedeniyle İnnova’yı tercih ettiklerini dile getiren Özer, analiz çalışmalarının ardından ihtiyaçların tek tek tespit edildiğini ve 2013 yılında Microsoft SharePoint altyapısı üzerine kurulu bir portal çalışmasının başladığını söyledi. Özer, proje hakkındaki görüşlerini şöyle aktardı: “Biz burada personel ve iş odaklı duyuruları, departmanlar ve konumlarımız ile ilgili bilgileri ve şirket politika ve prosedürleri hakkındaki dokümanları içeren ortak bir alan tasarladık. Türkiye, İngiltere, Kuzey Irak ve Afrika’da bulunan tüm Genel Energy çalışanları bu bilgilere kolayca ulaşmaya başladı.”

 

Bu alandaki tecrübesi, yapılacak çalışmaya gösterdiği profesyonel yaklaşım ve ilgisi nedeniyle İnnova’yı tercih ettiklerini dile getiren Özer, analiz çalışmalarının ardından ihtiyaçların tek tek tespit edildiğini ve 2013 yılında Microsoft SharePoint altyapısı üzerine kurulu bir portal çalışmasının başladığını söyledi. Özer, proje hakkındaki görüşlerini şöyle aktardı: “Biz burada personel ve iş odaklı duyuruları, departmanlar ve konumlarımız ile ilgili bilgileri ve şirket politika ve prosedürleri hakkındaki dokümanları içeren ortak bir alan tasarladık. Türkiye, İngiltere, Kuzey Irak ve Afrika’da bulunan tüm Genel Energy çalışanları bu bilgilere kolayca ulaşmaya başladı.”

 

Doküman yönetimi

“Portal üzerinde ayrıca, daha önceden şirket içindeki süreçlerin takip edilmesi için kullanılan formları, kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tekrar ele aldık ve portal üzerine aktardık” diyen Özer, bu doküman yönetimi sisteminin şu anda portal üzerinde basit olarak tasarlanmış durumda olmasına karşın, gerçekleştirmeyi düşündükleri kapsamlı bir doküman yönetim sistemi projesinin kapısını araladığını da kaydetti.

 

Henüz gelişmekte ve büyümekte olan bir şirket olarak, proje sürecinde şirkete yeni katılan çok sayıda personel olduğuna dikkat çeken Özer, “Organizasyon yapısının değişmekte olduğu bu süreçte, zor da olsa, projenin tasarım ve içerik konusunda olabildiğince verimli bir çalışma yürüttüğümüzü düşünüyorum. Genç bir şirket olarak tüm gücümüzü ortaya koyarak gerçekleştirdiğimiz proje kısa sürede canlıya alındı ve umut ediyorum ki tüm Genel Energy çalışanlarının beğenisini kazanacak” şeklinde konuştu.

Hedef
  • İç iletişimi sağlamak amacı ile intranet portal geliştirilmesi ve kimi kağıt ortamında yürüyen süreçlerin otomatikleştirilmesi
Çözüm
  • Microsoft SharePoint
  • İnnova Süreç Yönetim Sistemi (BPM)
Sonuç
  • 3 kıtada yer alan tüm ofis ve saha çalışanları birbirine bağlandı.
  • Etkileşimli ve dinamik bir portal yapısına kavuştu.
  • Kullanıcı dostu bir arayüz ile bilgi paylaşımı kolay hale geldi.
  • Bilgi ağı altyapısı ve veriye dayalı iş süreçleri yenilendi.
  • Daha önce kağıt ortamında yürüyen süreçler, artık otomatik olarak yapılmaya başlandı.
Portal ve İşbirliği Platformları
Bu Hizmet Hakkında Bilgi Almak İstiyorum