- ÇÖZÜM : Oracle E-Business Suite

- SEKTÖR : Üretim ve Hizmet

Canon Europe ERP Projesi


Oracle ERP projesinde İnnova'yı tercih eden Canon Europe; tedarik, finans ve BT süreçlerinde tasarruf ve verim sağladı.

Yaklaşık 50 yıldır Avrupa’daki kullanıcılara görüntüleme teknolojileri alanında hizmet sunan Canon Europe; Fotoğraf makineleri, yazıcılar, tarayıcılar ve dürbünlerin bulunduğu ürün gamına sahip. Kurumsal alanda her ölçekteki özel işletmelere ve devlet kurumlarına kadar uzanan geniş bir müşteri portföyüne baskı ve doküman çözümleri de sunuyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da (EMEA) 11 binden fazla çalışanı bulunan Canon Europe, küresel satış gelirinin yaklaşık üçte birini de yine bu bölgeden elde ediyor.

 

Canon Europe 2004 yılında, EMEA bölgesindeki 16 ülkeye yayılmış operasyonlarını yönetmek ve kaynaklarını daha etkin kullanmak için Oracle E-Business Suite kullanmaya karar vermişti. Bu amaçla İnnova ile çalışmayı tercih eden şirket, ERP projesi kapsamında söz konusu 16 ülke için ortak bir BT altyapısı ve standart iş süreçleri tasarlamayı hedefledi.

Canon Europe ERP Projesi

Tedarik, finans ve BT süreçleri iyileşti

Amaç; Tedarik zinciri yönetimi, finans, CRM gibi süreçlerin Oracle ERP üzerinde yönetilmesini sağlamaktı. Oldukça karmaşık tedarik zinciri yönetimi süreçlerine ve buna bağlı olarak karmaşık finansal süreçlere sahip olan Canon Europe, tüm bu süreçlerin tek bir merkezden kolayca izlenebilmesini ve yönetilebilmesini sağladı.

 

2008 yılında tamamlanan ERP projesinin hayata geçmesiyle birlikte Canon Europe, başlangıçta hedeflediği standart süreç yönetimi ve görünürlük altyapısına kavuşmuştu. Bölgedeki BT harcamalarını önemli şekilde azaltan firma, standart hale gelen süreçler sayesinde hizmet kalitesini artırmayı ve müşteri taleplerini daha etkin yönetebilecek duruma gelmeyi de başardı.

Hedef
  • Tedarik, finans ve BT süreçlerini etkin yönetecek bir kaynak planlama sistemi.
Çözüm
  • Oracle E-Business Suite
Sonuç
  • Karmaşık süreçlerin yönetimi kolaylaştı.
  • BT operasyonlarında hedeflenen verim ve tasarruf elde edildi.
  • Standartlaşmış bir süreç yönetim altyapısı ortaya çıktı.