- ÇÖZÜM : Oracle Hyperion Planning

- SEKTÖR : Üretim ve Hizmet

"Yenilenen bütçe planlama altyapımız sayesinde bu bütçelemeyi daha hızlı ve daha uzun vadeyi kapsayacak biçimde gerçekleştirebiliyoruz. Bu da şirketimize uzun vadeli bir bakış açısı getiriyor."

Feyyaz Ünal 
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Batıçim Bütçe Planlama Projesi


Batı Anadolu Grubu, Oracle Hyperion Planning projesiyle; daha hızlı, daha isabetli ve daha uzun vadeli bütçe planları yapabiliyor.

Tamamı yerli sermayeyle kurulan Batı Anadolu Grubu, bünyesinde bulunan Batıçim ve Batısöke, Batıenerji gibi şirketlerle çimentodan hazır betona, elektrik enerjisi üretiminden lojistiğe kadar farklı alanlarda hizmet veriyor. Bütçe süreçlerini hızlandırmak ve kapsamını genişleterek, daha güvenilir hale getirmek isteyen Batı Anadolu Grubu, İnnova danışmanlığında "Oracle Hyperion Planning" (bütçe planlama) projesini başlattı. Bütçe raporlarının daha detaylı ve gerçekçi hale getirildiği proje sayesinde daha önce 4-5 ayı bulan bütçeleme süreçleri 2-3 aya düşürüldü. Projeyle birlikte uzun vadeli bütçeleme yapabilir hale gelen grup; insana bağlı hataların en aza indirildiği bütçe süreçlerini daha etkin kullanabiliyor.

 

Oracle E-Business Suite çözümünün 2009 yılında kurulumuyla Batı Anadolu Grubu'nun ERP altyapısının yenilenmesi, Hyperion Planning projesi için de bir temel oluşturdu. Kurum içinde bütçe süreci katılımcılarının yenilenen altyapıya adapte olmasıyla birlikte, Hyperion projesi kurgulandı.

 

Grup genelinde konsolide bir bütçe oluşturmanın hedeflendiği projenin 2011 yılında gerçekleştirilmesiyle birlikte, bütçe süreçlerinde hızlanma, detaylandırılma ve katılım çokluğu sağlandı. Enerji sektöründe büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştiren Batı Anadolu Grubu, proje sonrasında uzun vadeli bütçelendirme çalışmaları yapabiliyor. Hyperion öncesinde çalışmaların Excel üzerinde yürütülmesinin, insana bağlı hatalara fazlasıyla açık olduğunu belirten Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Feyyaz Ünal, önceki yapıda bir standart yakalayarak konsolidasyon yapmanın da mümkün olmadığını belirtti.

Batıçim Bütçe Planlama Projesi

Esnek bir bütçeleme çözümü

Kurumsal kaynak planlamanın en önemli bileşenlerinden biri olan bütçe planlamanın kuruma fayda sağlaması için, farklı kırılımlarla işlem yapabilen, kullanıcı dostu ve üzerinde kolayca değişiklik yapılabilir nitelikte olması gerekiyor. Oracle E-Business Suite ile oluşturulan ve sonrasında Hyperion ile kurgulanan bütçe planlamaları; Batı Anadolu Grubu için, satış tonajı, satış fiyatı, ürün kırılımı ve paketleme kırılımını barındıran daha detaylı bütçeler oluşturmak, standartları oturtup konsolidasyon yapmak ve farklı kâr merkezli bakış açılarıyla bütçeyi yorumlamak anlamına geliyor. Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Feyyaz Ünal, "ERP çalışmasında oluşturduğumuz güven ve karşılıklı anlayış, İnnova'yı bu projede öncelikli tercihimiz haline getirdi. Henüz yeni bir ürün olmasına karşın Hyperion ile yaptıkları çalışmalar; sahip oldukları yetkinlik, bilinç ve tecrübe konusunda bize gerekli ipuçlarını verdi" dedi. Proje sonrasında teknolojik olarak daha güvenilir bir bütçe altyapısıyla, daha kolay müdahale edilebilir bütçeler hazırladıklarını ifade eden Ünal şunları söyledi: "Önceki Excel bütçe ortamında herhangi bir değişiklik veya versiyonlama gerçekleştirmek için sıfırdan yeni dosyalar oluşturmak gerekiyordu. Ancak Hyperion sayesinde kolayca bütçe versiyonları oluşturabiliyor ve daha gerçekçi bütçe gerçekleşen analizler yapabiliyoruz."

 

Bütçeleme kültürü yerleşti

Hyperion entegrasyonu öncesinde kullanıma geçen Oracle E-Business Suite ERP sistemi, Batı Anadolu Grubu içerisinde bütçe süreçlerinin benimsenmesine önayak oldu. Proje sürecinde ciddi bir fayda sağlayan bu altyapı, grubun Hyperion'u tam verimle kullanarak, bütçe süreçlerinin daha güçlü hale getirmesine olanak tanıdı. ERP sisteminin tasarım aşamasından itibaren, Hyperion ve BI bileşenlerinin bir arada düşünülmesi de projeyi kolaylaştıran etkenler arasındaydı. Veri girişlerinin ERP sisteminde işlenmesinin ardından, Hyperion'da hazırlanan bütçeyle karşılaştırılması ve BI aracılığıyla karar alma mekanizmalarına gerçekçi raporlar oluşturulması, Batı Anadolu Grubu'nun Oracle Hyperion Planning projesindeki öncelikli hedefleri arasındaydı. Tüm ürünlerin Oracle tarafından sağlanması da uyumluluk açısından önemli bir avantaj sağladı.

 

Batı Anadolu Grubu'nun, enerji sektöründeki büyümesi ve çimento sektöründe gerçekleştirdiği modernizasyonlar ile birlikte önemli bir değişim geçirdiğini kaydeden Ünal, 5-10 yıl sonrasının nakit projeksiyonunu yapmanın artık daha kritik hale geldiğini şu sözlerle vurguladı: "Enerji sektöründe büyük yatırımlar yaparken, bir yandan da gelecek yıllarda ortaya çıkacak ihtiyaçları belirlemek için sürekli olarak nakit bütçelemesi yapmak gerekiyor. Hyperion Planning bütçe planlama çözümü sayesinde bu bütçelemeyi daha hızlı ve daha uzun vadeyi kapsayacak biçimde gerçekleştirebiliyoruz. Bu da şirketimize uzun vadeli bir bakış açısı getiriyor."

 

İnnova ile daha önceki ERP kurulum projesinde de birlikte çalıştıklarını ifade eden Ünal, bu süreçte oluşan karşılıklı güven ve anlayışın Hyperion Planning projesine taşındığını belirtiyor: "İnnova, Hyperion konusunda Türkiye'deki en yetkin, bilinçli ve tecrübeli şirketlerden biri. ERP projesini de birlikte yaptığımız için, Hyperion entegrasyonunda İnnova ile birlikte daha kolay ilerleyeceğimize inandık. İnnova'nın önceki Hyperion referanslarını değerlendirdiğimizde, aradığımız tecrübenin İnnova'da olduğunu anladık." Projenin yönetiminde baştan sona rol oynayan İnnova İş Çözümleri Yöneticisi Murat Civelek ise projenin konsolidasyon tarafına dikkat çekerek şunları söyledi: "Batı Anadolu Grubu, çok şirketli yapısıyla konsolidasyon aşamasında iyi bir tasarıma ihtiyaç duyuyordu. Proje kapsamında konsolidasyon yapmaya imkan sağlayacak şekilde gerçekleştirdiğimiz bütçe planlaması entegrasyonu; bu projenin önemli sonuçlarından biri oldu."

 

Uzun soluklu iş ortaklığı

Hyperion Planning entegrasyonu, Batı Anadolu Grubu'nun kapsamlı altyapı dönüşüm projesinin ikinci adımını oluşturuyor. İlk olarak 2009 yılında İnnova danışmanlığında hayata geçirilen ERP projesinde, kurum genelinde Oracle E-Business Suite implementasyonu gerçekleştirilmişti. Kurum içi süreçlerdeki ihtiyaçlara yanıt sunan ERP projesinin ardından, bütçe süreçlerine ve raporlamalara özel Hyperion ve BI uygulamalarına geçiş için gerekli kurgulamalar yapıldı.

ERP'ye geçiş aşamasından itibaren Hyperion ve BI uygulamalarının öngörülmesi, Hyperion Planning projesinde önemli bir fayda sağladı. Hyperion öncesinde şirkette süreçlerin benimsenmiş olması, uygulamanın ilk andan itibaren verimli kullanımına olanak tanıdı. Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen veri girişleri ile Hyperion'da bütçe oluşturulması, bütçe planlama süreçlerini önemli ölçüde hızlandırdı. Batı Anadolu Grubu, bu bütçe karşılaştırmalarını iş zekâsı çözümleriyle analiz ederek, karar alma mekanizmalarına, çok daha gerçekçi ve isabetli verilerle destek olmayı planlıyor.

 

Hedef

Bütçelendirme çalışmalarını belirli standartlar çerçevesinde konsolide etmek, daha fazla kişinin dahil olduğu, daha hızlı bir süreç oluşturmak. Daha gerçekçi bütçe analizleri yapabilmek.

Çözüm

Oracle Hyperion Planning

Sonuç
  • Bütçe planlama süreçlerinin 4-5 aydan 2-3 aya inmesi
  • Kurum genelinde güvenilir ve konsolide bir bütçelendirmenin oluşturulması
  • Kırılımların artırılmasıyla beraber daha detaylı bütçe raporlarının hazırlanabilmesi
  • Daha fazla çalışanın bütçe süreçlerine dahil edilmesi
  • Tek merkezden bütçe sürecinin yönetiminin sağlanması