- ÇÖZÜM : Vakıf Yönetim Sistemi

- SEKTÖR : Telekomünikasyon

”TTSSY Vakfı olarak provizyonlu tamamlayıcı sağlık hizmeti alanında bir ilki gerçekleştirdik.”

İlhan Hatiboğlu
Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürü

Türkiye'de Tamamlayıcı Sağlık Hizmeti Sunan Vakıflara Özel İlk Yazılım


Türk Telekom sağlık ve sosyal yardım vakfı, İnnova tarafından hayata geçirilen Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Vakıf Yönetim Sistemi (VYS) Projesi ile artık daha güçlü.

Temellerinin 1953 yılına dayandığını ve 2008 yılında gerçekleştirilen değişimle Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (TTSSYV) olarak faaliyetlerini sürdüklerini belirten TTSSYV Genel Müdürü İlhan Hatiboğlu, “Biz vakıf anlayışıyla, tamamlayıcı sağlık sigortacılığı benzeri bir hizmet sunuyoruz. Bizim sigorta poliçeleri gibi kar amacımız yok. Temel amacımız sosyal fayda... Bu nedenle bizim odaklandığımız nokta üyelerimizin sağlıkları, onların yakınlarının mutluluğu” diyor.

 

Hatiboğlu, vakıf bünyesinde çalışan sayısının 20 kişi olduğunu ve Türk Telekom çalışanları ve aileleriyle birlikte 80 bin kişiye ulaştıklarını kaydediyor. Vakıf bünyesinde yılda 180 bin faturayı ödediklerini ve 600’e yakın sağlık kuruluşu ile anlaşmaları olduğunu söyleyen Hatiboğlu, üyelerine tamamlayıcı sağlık destek hizmetlerinin yanında doğum ve ölüm gibi kötü ve iyi günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını belirtiyor. Böyle büyük bir yapının sadece kâğıt ortamında yürütülmesinin mümkün olmayacağına dikkat çeken Hatiboğlu, 2010 yılına kadar farklı firmaların yazılımlarını kullandıklarını ekledi.

 

Türkiye'de Tamamlayıcı Sağlık Hizmeti Sunan Vakıflara Özel İlk Yazılım

VYS’NİN BİLEŞENLERİ

  • Üyelik modülü
  • Provizyon modülü
  • Portal
  • Çağrı merkezi altyapısı
  • Arşiv modülü
  • Belge Yönetim Sistemi
  • Karar Destek Sistemi
  • Muhasebe modülü
  • Elektronik Ödeme ve Prim Tahsilat Sistemi

 

İnnova ile birlikte sürecin 2010 yılının Haziran ayında başladığını belirten Hatiboğlu, vakıf tarafından sunulan tüm hizmetlerin otomasyona geçirilmesi için İnnova ile tüm süreçleri dijital ortama göre yeniden tanımladıklarını aktardı ve sözlerini şu şekilde devam ettirdi: “Öncelikle bizim en temel işimiz provizyonlu sağlık hizmetinin verilmesi. Yıllık 180 bine ulaşan bir provizyon sisteminin, faturalandırma sisteminin ve ödeme sisteminin tamamıyla bu alana aktarılması gerekiyordu. Ardından bizim sosyal yardımlarımız var: ölüm yardımı, süt yardımı, doğal afet yardımı. Diğer taraftan üyelik sistemimiz var. O da başlı başına büyük bir iş aslında. Aidatların tahsili. Çünkü 30 bin üyemiz var. Bunların yararlanıp yararlanmadıklarının kağıt ortamında takibi imkansız.”

 

“Vakfa özel bir yazılım istedik”

2010 yılında vakıf yönetiminin aldığı kararla vakfa özel bir yazılım olmasını arzuladıklarını söyleyen Hatiboğlu, “Biz bunu bir eksiklik olarak algıladık ve bu sistem ileriye yönelik olarak taşınması için herhangi bir firmanın tekelinde kalmaması için kendimize uydurmayı ve kendimizin özel yazılımı olmasını arzu ettik. Bu anlamda ince ve detaylı bir analiz yaptık. Mümkün olduğu kadar vakıf olarak yaptığımız her işi otomasyona dönüştürme fikri oluştu. 2010 yılının ilk aylarında ve Haziran ayında bu işi ihale edebilir duruma geldik” şeklinde konuştu.

 

İhale sürecinde bu alanda kendini ispat etmiş yazılım firmalarıyla görüştüklerini kaydeden Hatiboğlu, şartnamenin ilgili firmalara iletildiğini ve en uygun teklifin İnnova firmasından geldiğini söyledi.

 

"İnnova ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge sürecinin sonunda vakıf ve tamamlayıcı sağlık hizmeti anlamında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik."

 

“Alanında bir ilki gerçekleştirdik”

Vakıf bünyesinde gerçekleştirilen tüm süreçlerin tanımlanmasının ardından yaklaşık 2-2,5 yıllık bir Ar-Ge faaliyeti gerçekleştirdiklerini ve Vakıf Yönetim Sistemi (VYS) isimli bir sistemin sahibi haline geldiklerini dile getiren Hatiboğlu, “Vakıf ve tamamlayıcı sağlık hizmeti anlamında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik” dedi.

 

Hatiboğlu, daha önce parça parça olan ya da farklı firmaların yazılımları üzerinde işleyen sistemlerini daha modern ve entegre hale getirdiklerini belirtti. VYS ile birlikte provizyon alınıp alınmadığı, bir kişinin müstahak olup olmadığı provizyon alınma esnasında otomatik olarak sorgulanır hale geldiğini kaydeden Hatiboğlu, “Bir telefonla bir dakika içerisinde veyahut da iki üç dakika içerisinde provizyon alınabilir hale geldi.

 

Bütün veriler o anda giriliyor. Provizyondan sonra sistem onu faturaya kadar ödemeye kadar hatta arşive kadar takip ediyor. Bu bizim için hem şeffaf hem de güvenilir bir sistem oldu” şeklinde konuştu.

 

“Baştan aşağı otomasyon sağlandı”

Tamamlayıcı sağlık hizmeti anlamında, alanında ilk olan bir yazılıma sahip olmalarıyla birlikte, İnnova’nın, vakfın; üyelik modülü, provizyon modülü, portal, çağrı merkezi altyapısı, karar destek sistemi, muhasebe modülü, elektronik ödeme ve prim tahsilat sistemi, arşiv modülü ve belge yönetim sistemini geliştirerek teslim ettiğini söyleyen Hatiboğlu, “Yazılım süreçleri ve projenin geneline eklenen modüllerle baktığımızda ilk olma özelliğine sahip bir proje ortaya kondu. Herkesin özveriyle çalıştığı proje 2012 yılının sonunda başarı ile tamamlandı ve o tarihten bu yana canlı olarak kullanıyoruz” dedi.

 

“Başka firmaların sistemleri üzerinde karar destek sistemi veya analiz yapmak bizim için son derece zordu” diyen Hatiboğlu, yazılım süreçlerinin tamamen vakıf ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanmasıyla önlerini daha iyi görür hale geldiklerini belirtti ve sözlerini şu şekilde devam ettirdi: “Karar destek sistemi olsun, diğer sistemler olsun bugünün gerektirdiği en modern yazılımlarla yazıldı. Yeni yeni meyvelerini almaya başladık. Son derece de mutluyuz.”