- ÇÖZÜM : HP SHR ve XS

- SEKTÖR : Telekomünikasyon

"TTNET bu proje sayesinde, yatırımlarına yön verecek bir karar destek sistemine ve ITIL uyumlu BT süreçlerine kavuştu."

Abdullah Kafalıer
TTNET Bilgi Teknolojileri Operasyon Direktörü

TTNET'in Raporlama Süreçleri Hız Kazandı


Gerçek zamanlı raporlama kabiliyetlerini HP'nin SHR ve XS ürünleriyle artıran TTNET, BT stratejilerini doğru veriyle belirlemeye başladı.

 

‘Service Excellence’ programı dahilinde, HP IT Performance Suite (ITPS) ile tüm BT operasyonlarını tek çatı altında toplayan TTNET, HP’nin iki yeni ürünüyle hem BT operasyonlarına, hem de üst yönetim düzeyindeki stratejik karar alma süreçlerine destek olacak yeni bir raporlama projesi gerçekleştirdi.

 

BT operasyonları dahilindeki tüm yönetim araçlarını uçtan uca kapsayan ‘Analitik Operasyon Raporlama Projesi’ dahilinde, HP Service Health Reporter (SHR) ve HP Executive Scorecard (XS) ürünlerinin kurulumu uçtan uca gerçekleştirildi.

 

Raporlama ihtiyacına yönelik arayışlarında, HP’nin Service Health Reporter (SHR) ve Executive Scorecard (XS) ürünleriyle tanıştıklarını dile getiren TTNET Bilgi Teknolojileri Operasyon Direktörü Abdullah Kafalıer, “SHR daha çok operasyonel raporlama ihtiyacına yönelik bir ürün. XS ise daha üst yönetim seviyesinde, stratejik kararların alınmasına destek olan, gösterge paneli tarzı bir raporlama aracı. Geçen sene bu araçlarla ilerlemeye karar verdik” dedi.

 

TTNET'in Raporlama Süreçleri Hız Kazandı

TTNET bu projeyle konsolide ve gerçek zamanlı bir raporlama sistemine kavuştu

 

“Karar alma süreçlerini kısaltıyoruz”

Kafalıer, HP’nin Service Executive Scorecard (XS) ürününün, operasyon ekibinin, bilgileri en özet haliyle sunabilmelerini kolaylaştırdığını şu sözlerle vurguladı: “Bu raporlama çıktıları sayesinde üst yönetimimiz bir bakışta ihtiyacı kolayca belirleyebilecek ve yatırım kararlarını hızla alabilecek.”

 

Uçtan uca raporlama

TTNET Bilgi Teknolojileri Operasyon Bölümü Servis Güvencesi Yöneticisi Okan Karadağ, “Bizim ortamımızda kurulu olan mevcut performans uygulamaları, kendi içlerinde ayrı ayrı raporlama yapan sistemlerdi. Ancak operasyonel yönetimini tam olarak sağlayabilmek için bunları uçtan uca izleyebilmeniz ve raporlayabilmeniz gerekiyor. Verinin de iyi bir şekilde tekilleştirilmesi gerekiyor. Bu ihtiyaca en hızlı yanıtı ise SHR ve XS ürünleriyle aldık” dedi.

 

Gerçek zamanlı raporlama sistemi

 

“İmplementasyon hızı ve servis yönetimi kabiliyetleri nedeniyle seçtiğimiz ürünlerden SHR ile bugüne kadar manuel olarak yapılan işlemler otomatikleşti. XS ile birlikte üst yönetime doğru uzayan uçtan uca raporlama sistemimiz ile her türlü verinin anlık olarak değerlendirebildiği bir yapıya sahibiz” diyen Karadağ’ın ardından TTNET BT Planlama & Vendor Yönetimi Departman Müdürü Veysel Özdemir de, çok fazla özelleştirme olmasına rağmen oldukça kısa bir sürede projeyi tamamladıklarını hatırlatarak, alt taraftaki pek çok uygulama sürecinin de paralel olarak ilerlediğini belirtti.

 

En kritik faktör: İnsan

Kafalıer, bu projelerle beraber şirket içerisinde bazı kullanıcı alışkanlıklarını ve süreçlerini de değiştirmiş olduklarını ifade ederken, insan faktörünün işe dahil olduğu noktaların en zorlu kısımlar olduğunu söyledi ve ekledi: “Bir diğer zorluk ise ürünlerin uygulama çalışmaları sırasında doğan versiyon farklarıydı. HP’nin doğrudan işe dahil olması ve verdiği destek ile bunları da kolayca aştık. Uçtan uca İnnova ve uçtan uca HP ile çalışmanın avantajlarını bu projede yaşadık. Bu projeden beklentimiz, bugün birkaç gün geriden takip edebildiğimiz tüm süreçleri günlük olarak takip edebilmek ve kararların zamanında alınabilmesini sağlayabilmek. Bu raporlama araçları bize daha proaktif bir yaklaşım getiriyor. Bu sayede servis hızımızı ve kalitemizi artırmayı hedefliyoruz.”

 

Hedef

BT’deki yönetim araçlarını tümüyle kapsayan ve BT operasyonlarını topyekûn raporlayan bir raporlama sistemi kurmak. Raporlama sisteminin, üst yönetim düzeyindeki karar alma süreçlerine destek olmasını sağlamak.

Çözüm
  • HP Service Health Reporter (SHR)
  • HP Executive Scorecard (XS)
Sonuç
  • Raporlama sistemi emsallerine göre çok kısa bir sürede hayata geçirildi.
  • BT operasyonlarındaki her türlü veriden anlık raporlar elde edebilme imkânı sağlandı.
  • İnnova’nın bilgi birikimi sayesinde fonksiyonel süreçlere geçiş kolayca gerçekleştirilebildi.
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sisteminin hem operasyonel hem de stratejik olarak raporlanması sağlandı.
  • Üst yönetim kademesi için kapsamlı ama kolay anlaşılır raporlar hızla elde edilmeye başlandı.