- ÇÖZÜM : HP Business Service Management

- SEKTÖR : Telekomünikasyon

AVEA Yönetim Sistemleri Projesi


AVEA'nın iş yönetim sistemleri, HP Yazılım ailesi ürünleriyle yenilendi. İnnova danışmanlığındaki proje sayesinde AVEA'nın iş verimi arttı.

HP Yazılım’ın zengin çözümleri ile AVEA’da iş servislerinin yönetimi ve otomasyon başlıklarında uçtan uca kapsamlı yatırımlar kurgulandı. Bu yapının üzerine yenilikler konumlandırılmaya devam ediliyor.

 

Bu yatırımlarla AVEA sadece ölçülebilir kurumsal fayda elde etmekle kalmadı. HP Yazılım çözümleri ile sadece Türkiye için değil, küresel bazda bir başarı hikayesi ortaya koydu.

 

BSM olarak iki inisiyatifleri olduğunu söyleyen AVEA Yönetim Sistemleri Müdürü Onur Şirin, bunların ilkinin iş servislerinin yönetimi, diğerinin ise otomasyon olduğu bilgisini veriyor. Bunlar iki farklı, ama bazı noktalarda birbirine dokunan başlıklar.

 

İnnova, bu alandaki uzmanlığıyla AVEA'nın yönetim sistemleri projesinin hayata geçmesinde rol oynadı. HP Yazılım ailesinden HP Business Service Management (BSM) çözümünün uyarlanması AVEA, HP ve İnnova ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde başarıyla tamamlandı.

AVEA Yönetim Sistemleri Projesi

HP’nin Business Service Management (BSM) çözümünü İnnova desteği ile kurguladıklarını söyleyen Onur Şirin, “Konu BSM olduğunda projenin sonu yok” hatırlatmasını yapıyor. AVEA’da sürekli değişen ve gelişen bir yapı karşısında, sürekli geliştirilip büyüyen bir yatırım gerçeği var. 2014 başında BSM yapısını genişletmek üzere kollar sıvandı. Çalışmada, 16,5 milyon AVEA abonesine daha yakın olma hedefi de öne çıktı. Böylece, örneğin AVEA’nın akıllı mobil cihaz uygulamalarında bir konfigürasyon sayesinde uygulamaların performanslarını, erişilebilirliğini izlemek, son kullanıcı deneyimini daha da yakından gözlemlemek mümkün oldu. Onur Şirin, ekliyor: “HP Discover Barselona etkinliğinde BSM odaklı çalışmamızı bir sunumla paylaştık ve özellikle yabancı katılımcıların ilgisi ile karşılaştık.”

 

‘Otomasyon’ başlığındaki yatırımlar ile sistemlerde, veri tabanlarında, uygulamalarda, ağ ve veri depolamada, kısacası katman bağımsız ve bütünleşik olarak insan eforu ile yapılan tüm işleri sistemlere otomatik olarak yaptırabilmek mümkün hale geldi. “Bunu bir orkestrasyon aracı olarak tanımlıyoruz” benzetmesini yapan Şirin, şöyle devam ediyor:

 

Tek noktadan sağlanan otomasyon

“Dünyada otomasyonu tek biz yapmıyoruz. Ama bizi farklı kılan nokta otomasyon çeşitliliğimiz. Tüm süreçlerde birbiri ile bağlantılı bir otomasyon var. Bu bütünsel otomasyonla, ilgili sistem yöneticilerinin iş yükü hafiflerken, olası sorunları çözme hızları artıyor. Tüm bu katmanlardaki otomasyon işleri, düzenli raporlama ortamımızda da fayda sağlıyor. 2014 Mart’ında kurumsal bir kararla IT ve network operasyon ekiplerinin tümü birleştirildi ve yeni bir organizasyon yaratıldı. Bu, küresel bazda da yeni ve cesur bir yaklaşım. Yapının asıl faydası operasyon ekibine oldu. Aylık ortalama 4 bin 200 adam/saatlik bir efor tasarrufu elde ettik ve operasyonel süreçlerde muazzam bir gelişim kaydettik. Yatırımımızı devam ettirdikçe, bu rakam artacak. Sonuçta optimize edilebilecek dev bir kaynak söz konusu. Yönetim Sistemleri ekibinde önemli bilgi birikimi oluştu. Her türlü birimde bu otomasyona başlayabilecek durumdayız.”

 

Alarm durumunda otomatik aksiyonlar

AVEA 1. Seviye Operasyonlar Kıdemli Müdürü Özge Atav’a göre, zamanı verimli kullanmak ve daha yaratıcı projeler için otomasyon büyük bir fırsat. Hem de birim bazında değil, şirket bütününde. Özge Atav, bu bütünsel otomasyon ile BT ve operasyon ekiplerinin aynı dili konuşur hale geldiğini, bunun da bütünsel verimliliği sağladığına dikkat çekiyor. Bu bütünsel otomasyonla, ilgili sistem yöneticilerinin iş yükü hafiflerken, olası sorunları çözme hızı artıyor ve paralelde operasyonel süreçlerin kalitesinin artması ile birlikte, kalite standardı da sağlanmış oluyor.

 

AVEA Yönetim Sistemleri Müdürü Onur Şirin yeni sistemin avantajlarını şu şekilde özetliyor: “Otomasyon sayesinde alarm durumunda da otomatik aksiyon aldırabiliyoruz. Yani maksimum 10 dakika içinde otomasyon yapısı sorunu çözüyor ve bilgilendirme yapıyor. Böylece bir sorumlunun 24 saat tetikte olup, olası bir alarm sonrası sorunun kaynağını bulmak ve bunu çözmek için harcadığı efor ortadan kalkıyor. Bu otomasyonla alarm, sadece bir bilgilendirme anlamını taşıyor.”

 

İşbirliği, tüm taraflar için ‘verim’ demek

AVEA tüm bu yapıda halen 25 tane HP Yazılım çözümü kullanıyor. 2015’te ise yeni bir lisans anlaşması ile bu ürün portföyüne 2-3 çözümün daha eklenmesi hedefleniyor. Yani işbirliği, elde edilen verim paralelinde sürekli gelişiyor.

 

HP Türkiye Yazılım İş Ortakları Yöneticisi Eyüp Bay:“AVEA inovasyona çok açık. Bu çalışmada Türkiye’de ilk olmalarının yanında, küresel bazda da ilkler arasındalar. Bu yeni anlaşma ile birçok yeni çözümümüzü konumlandırma kararı aldılar. Bunlardan biri Operations Analytics. Ayrıca mobil test odaklı çözümümüz ve sanal platformların operasyon takibini tek platformdan izleyip problemleri daha hızlı çözmeyi hedefleyen, farklı üreticilerin sanallaştırma platformlarını tek arayüze indirgeyen çözümümüz de yatırım kapsamında...”

 

HP Türkiye Yazılım Grubu Satış Yöneticisi Hakan Bahadır: “HP Yazılım, İnnova ve AVEA arasında verimli sinerji var. AVEA’nın yatırım stratejisinin temeline müşteri memnuniyeti önceliği ile veri merkezini koyması, kapsamlı bir değişimi sağladığı gibi, 1 yıldan kısa zamanda fayda edilmesini de mümkün kıldı. AVEA’daki ekip verimliliği artırıyor ve bir inovasyon merkezi kimliğine bürünüyor. AVEA’da kurumsal hedeflere yönelik yürütülen birçok çalışma, bu teknoloji ve felsefe ekseninde hayata geçiriliyor.”

 

2015 önceliklerinde ilk adım proaktif olmak

 

Özge Atav, 2015 yılında yatırım önceliğini ‘proaktif yapıyı geliştirmek’ olarak gösteriyor. Amaç; daha önleyici ve akıllı otomasyon yapısı kurgulamak. Otomasyonun da desteğiyle altyapısında büyük veriyi kullanan, tahminsel analiz yapabilen araçlara yönelmek de gündemde. “Bu yatırım başlıklarında da HP Yazılım ve İnnova ile çalışıyoruz” bilgisini veren Atav’ın sözlerine Onur Şirin şu eklemeleri yapıyor:

 

“Bu tahminsel analiz yapısı, tüm AVEA çözümlerinde daha yüksek optimum faydayı sağlamak için gerekenleri ortaya koyacak. Otomasyonda olduğu gibi, bu alanda da başarı hikayesi ortaya koyabileceğimize inanıyoruz. Bu yapıyı operasyonel yapı üstünde kurgulamak istiyoruz. Yani bu yapı, teknik ekibin önceliği olacak ve ‘daha teknik bir iş zekâsı çözümü’ olacak. Veriden katma değer yaratmak adına bu çalışma, operasyon biriminin de sahip olduğu veriyi daha iyi tanımasını sağlayacak.”