- ÇÖZÜM : Microsoft SharePoint Portal

- SEKTÖR : Finans 

“Bu projede tüm ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi bizim için faydalı olacak ilave özellikler de elde etmiş olduk.”

Leyla Sardağ 
TEB Yazılım Geliştirme Yöneticisi

TEB Ortak Akıl Platformu


TEB çalışanları kendilerine ait tek bir şifreyi kullanarak portala girdiklerinde tek bir masaüstünden iş süreçlerine, fonksiyonlarına ve uygulama talimatlarına grafiksel bir arayüzle kolayca erişebiliyor.

 

TEB’in BNP Paribas ile birleşmesinin ardından yaşadığı hızlı büyümesinden doğan ihtiyaçlara paralel olarak, kullanıcılara bilgi sunmak amaçlı mevcut portalin yenilenmesi, iş süreçlerini ve bilgileri bir araya getiren, verimli bir çalışma ortamı oluşturan ve kurumun ortak aklını destekleyen bir platform oluşturulması ihtiyacı doğdu. 5 ay süren projenin sonunda; TEB’deki tüm kullanıcılara ortak bir masaüstü sunuldu ve tüm iş süreçlerine, belgelerine ve uygulamalarına rahatça erişebilecekleri verimli bir çalışma platformu sağlandı.

 

MOSS 2007 dış verilere entegre edildi ve güçlü arama özellikleri sayesinde farklı kaynaklardaki bilgilere kolay erişim sağlandı. Oluşturulan kütüphaneler ve ‘Yardım Destek Sitesi’ ile destek maliyetlerinden tasarruf sağlandı. 

 

TEB’deki tüm kullanıcılara ortak bir masaüstü sunuldu ve tüm iş süreçlerine, belgelerine ve uygulamalarına rahatça erişebilecekleri verimli bir çalışma platformu sağlandı. MOSS 2007’nin dış verilere entegre edilebilmesi ve güçlü arama özellikleri sayesinde farklı kaynaklardaki bilgilere kolay erişim sağlandı. Oluşturulan kütüphaneler ve ‘Yardım Destek Sitesi’ ile destek maliyetlerinden tasarruf sağlandı.

 

TEB Ortak Akıl Platformu

TEB Ortak Akıl Platformu

TEB çalışanları kendilerine ait tek bir şifreyi kullanarak portale girdiklerinde tek bir masaüstünden iş süreçlerine, fonksiyonlarına ve uygulama talimatlarına grafiksel bir arayüzle kolayca erişebiliyor. 

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 6000’in üzerinde personele sahip olmakla beraber hızla büyüyor. TEB’de Yazılım Geliştirme Yönetici olarak görev yapan Leyla Sardağ, 2000 yılından beri TEB bünyesindeki kullanıcılara bilgi verme amaçlı olarak bir portal barındırdıklarını ancak özellikle BNP Paribas ile ortaklık sonrasında banka büyüyüp kullanıcı sayısı artarken, bu alanda yeni ihtiyaçların doğduğunu belirtiyor: “Bankamızda yeni işe başlayan personelin ihtiyaç duyduğu bilgiler için tek adres, tek kapı olmasını, farklı adreslerde bilgi araştırmak zorunda kalmamalarını istiyorduk. Ayrıca bu yeni portal iş verimliliğini artıracak bir platform olmalıydı; yeni açılan ve büyüyen şubeler, vermek istedikleri mesajları farklı araçlar kullanmak yerine bu ortamda sunabilmeli ve içeriğin yayınlanmasında gerekli denetim mekanizmaları devreye sokulabilmeli, gerektiğinde yetkilendirme de yapılabilmeliydi.“ TEB yeni oluşturulacak kurumsal portali öncelikle İnsan Kaynakları yönetiminde kullanmayı planlarken, personelin sorumlulukları ve iş süreçleri hakkında bilgi alabilecekleği bir portal hedefliyordu. Leyla Sardağ, kullanıcıya döviz kurları, şirket duyuruları gibi bilgileri vermekle kalmayan iş süreçlerini esas alan ve ortak aklı destekleyen bir platform oluşturmak istediklerini vurguluyor. Ayrıca mevcut kullanıcı şifrelerinin de kullanılabilmesi isteniyordu.

 

TEB, 2006 yılının yaz aylarında yeni kurumsal portalin ihtiyaçları için İnsan Kaynakları departmanında çalışmalar başlatırken, Ekim ayında ise kullanılacak platform alternatifleri değerlendirilmeye başlandı. Leyla Sardağ bu süreç içerisinde, Microsoft SharePoint ortamının TEB’in gerek mevcut gerek geleceğe yönelik ihtiyaçlarını karşılayacağını gördüklerini söylüyor: “Daha önce başka projelerde çalıştığımız İnnova, Microsoft SharePoint uygulamaları alanında da geniş deneyime sahip bir firma olduğu için, bu projede de İnnova ile birlikte çalışma kararı aldık.“

 

Pilot çalışma İnsan Kaynakları’nda

Yeni portalin pilot çalışması olarak İnsan Kaynakları departmanı ile çalışmalara başlayan TEB, bir pilot proje geliştirdi. Kasım 2006 sonunda çalışmalara başlayan İnnova, 2007 Ocak ayında kurulumu gerçekleştirdikten sonra, İK departmanı için tasarladığı platformu Şubat 2007’de içerik girişi için teslim ederken, aynı ay içerisinde kullanıcı eğitimlerini de tamamladı. Leyla Sardağ: ”İnsan Kaynaklarında telefon ve e-posta gibi araçlarla istenen bilgileri bu portale yönlendirerek e-posta trafiğinde ciddi bir azalma sağladık. Ayrıca kullanıcılar bu portalde kişisel bilgilerini kontrol ederek hatalı ve eksik bilgileri düzeltme imkanı buldular. Çeşitli formları bu platform üzerinden kullanarak iş akışlarını yürütebileceklerini fark ettiler.

 

"TEB bünyesindeki her departman farklı projelere ve/veya ürünlere sahip olduğu için bu görevler çerçevesinde farklı ihtiyaçlara cevap vermek üzere alt portaller oluşturuldu. Örneğin yeni işe başlayan personelin adaptasyonundan sorumlu olan İnsan Kaynakları departmanı için 7 alt portal tasarlandı. Bunların arasında personelin sorumluluk ve görevlerini, ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeleri bir kontrol listesi halinde bildiren bir alt portal, personelin eğitim kaynaklarına ulaşmasını sağlayan bir eğitim alt portali, inovasyonu teşvik eden ‘Kıvılcım’ adlı bir alt portal ve sağlık hizmetleri ile bilgilere erişebilen bir alt portal bulunuyor. Ayrıca 20 civarındaki iş akışı formunun da bu sistemle entegrasyonu sağlandı.

 

Herkesin kendi sitesi var

TEB İş Süreçleri Yönetimi Uzman Yardımcısı Metehan Ayfer ise şunları söylüyor: “Biz eski portalimizi karışık olduğu ve kullanım kolaylığı sağlamadığı için değiştirme kararı aldık. Burada da bankamızın departmanlarının tüm fonksiyonlarını tek tek iş süreçlerine indirmeyi hedefledik. Bir kullanıcı yeni portalde kendi sorumluluğunda olan bankacılık iş süreçlerine tek bir tıkla ayrıştırılmış olarak görebileceği gibi kullandığı projeksiyon cihazı bozulduğunda, telefonla farklı yerleri aramasına gerek kalmadan bu cihazı nasıl tamir ettireceğini bile en kolay şekilde bulabilmeli ve gerekli aksiyonu alabilmeliydi. Hedefimizi gerçekleştirmek için süreçlerimizi bir süreç modelleme aracı ile modelledik ve süreç modelleme aracının ilişkisel veritabanı ile portalin entegrasyonunu sağladık. Bunun yanında her kullanıcının sosyal bağlılığı güçlendirecek ‘Benim Sitem’ adlı siteler oluşturabilmesini sağladık.

 

Kullanıcılar bu sitelerde arkadaş grupları oluşturabilecek, arkadaşlarının doğum günlerini kutlayabilecek kişisel resimlerini ve yazılarını paylaşabilecek.“ İnsan Kaynakları departmanı için yürütülen bu proje tamamlandığında, başka departmanlar için örnek bir platform elde edilmiş oldu. Leyla Sardağ, pilot uygulaması tamamlanmış bir ürünün olmasının, bankadaki tüm departmanlara tanıtım yapılmasında büyük kolaylık sağladığını söylüyor.

 

40 farklı alt portal

Bu çerçevede farklı departmanlarla toplantı yapılarak içeriğin nasıl gönderileceği belirlendi ve ilgili departmanlara analizlerini yapmaları için belirli bir süre tanındı. İnnova bu içerik analizleri doğrultusunda farklı departmanlar için 40’ın üzerinde alt portal tasarladı ve içerik girişi için banka personeline eğitim verdi. Ayrıca bankanın halkla ilişkiler ajansıyla birlikte, TEB’in kurumsal kimliğine uygun bir ana sayfa tasarımı gerçekleştirdi.

Portal ve İşbirliği Platformları
Bu Hizmet Hakkında Bilgi Almak İstiyorum