- ÇÖZÜM : Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi

- SEKTÖR : Finans

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Uygulama Geliştirme Yaşam Döngüsü Yönetimi


Sigortacılık sektörünün bel kemiğini oluşturan veritabanıyla SBM, kendi yazılım geliştirme ekosistemini İnnova danışmanlığıyla bir üst basamağa taşıdı.

2003 yılında, sigortacılık faaliyetlerinin daha kapsamlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve sektör genelinde bir birliğin sağlanabilmesi adına ilgili branşlardaki verileri tek bir merkezde toplama hedefiyle Türkiye Sigorta Birliği (TSB) nezdinde kurulan SBM, 2013 yılının başından itibaren sektörü daha iyi anlayan, iletişimi artıran ve güçlendiren, daha kolay erişilebilir, daha şeffaf, sektör ile aynı dili konuşan, sektördeki büyüme ve karlılığa destekçi, sigorta sektörünün veri merkezi, bilgi güvenliğinde çok hassas, kesintisiz servisler sunan, iş sürekliliğini sağlayan, sigorta sistemine güveni artıran, suiistimalleri engelleyen, sigortalının ve devletin haklarını koruyan ve vatandaşlara fayda üreten değişim ve dönüşüm hamlelerini başlattı.

 

SBM’nin iş süreçlerinin çok önemli bir parçasını ise yazılım geliştirme süreci oluşturuyor. Yazılım geliştirme sürecinin yönetimini merkezi hale getirecek, takip edilmesini kolaylaştıracak ve sonuçta ortaya çıkan ürünlerin kalitesini artıracak yeni bir yapıya ihtiyaç duyan SBM, bu alanda başarısını kanıtlamış HP ürünlerini tercih etti. Ürünlerin tüm kurulum, uyarlama ve eğitim süreçlerinde ise İnnova yer aldı.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Uygulama Geliştirme Yaşam Döngüsü Yönetimi

Süreçleriyle benzersiz bir kurum

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), gerek kurumsal varlığı, gerekse sahip olduğu iş süreçleri bakımından Türkiye’de ve bölgede benzeri olmayan bir kurum… Kurumun bu özelliğine dikkat çeken Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yazılım Geliştirme ve İş Zekası Direktörü Nevzat Koldemir, “Türkiye’de ve yakın bölgemizde bizimle aynı veya benzer iş süreçlerine sahip herhangi bir kurum olmadığı için hazır bir paket uygulama kullanma şansımız yok. Yazılımlarımızı kendi ekiplerimizle içeride geliştiriyoruz.” dedi.

 

Bugüne kadar, yazılımların analizden devreye alınma aşamasına kadar tüm süreçleri uçtan uca izleyebilmek için entegre olmayan farklı şirketlerin yazılımlarını kullandıklarını dile getiren Koldemir şunları söyledi: “Bu durum ölçümleme gibi büyük bir sorunu beraberinde getiriyordu. Bir yazılımın uçtan uca tek elden yönetilmesi mümkün olmadığı gibi, süreçlerin raporlanması da çok zordu. Bir sorunla karşılaştığımızda kaynağı en kısa yoldan tespit edebilmek, anında müdahale edebilmek ve sürecin verimini artırmak için yeni bir yapıya ihtiyaç duyuyorduk.”

 

Sektörün en iyileri buluştu

Uygulama Geliştirme Yaşam Döngüsü Projesi için, uzun yıllar bu alana yatırım yapmış ve sektörün büyük bölümünde kullanılan HP ürün ailesini tercih ettiklerini belirten Koldemir, “Her açıdan HP’nin doğru seçim olduğuna karar verdik. Projede HP Project and Portfolio Management (PPM), Application Lifecycle Management (ALM) ve Test Automation (UFT, Performance Center) ürünlerini kullandık. HP’nin katkısıyla, güvenilir iş ortağı olarak projeye dahil edilen İnnova ise tüm uyarlama ve kurulum süreçlerinde yanımızda oldu. Süreçlerin hem teknik, hem de operasyonel anlamda yeniden ele alınmasında, SBM, HP ve İnnova ekipleri en yüksek performansı sergiledi” dedi.

 

Tüm süreçler tek elden…

Proje kapsamında SBM’deki tüm birimlerin iş süreçlerinin çıkarıldığını ve bunların 9 grupta birleştirildiğini dile getiren Koldemir, süreçlerin büyük bir kısmının devreye alındığını ve diğerlerinin de hızla devreye alınmaya devam ettiğini hatırlattı. “SBM olarak gerçekleştirdiğimiz Uygulama Geliştirme Yaşam Döngüsü Projesi sayesinde ölçümleme yetisine sahip olduk” diyen Koldemir şu kazanımlara dikkat çekti: “Artık, süreçleri başından sonuna kadar tek noktadan takip edebiliyor, anlık raporlar alabiliyor ve süreci aksatan sorunları anında tespit edebiliyoruz. Yönetim seviyesinde raporlama için tek bir yazılıma ve arayüze başvurmamız yeterli oluyor.”

 

Kullanıcı direnci, bu tarz projelerin hayata geçmesinin önündeki önemli sorunlardan birisidir. Bu konuda proje ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiğini söyleyen Koldemir, yıllarca farklı ürünlerle oturtulmuş pek çok sürecin yeni arayüzlerine aktarılmasının önemli bir çaba ve dönüşüm gerektirdiğini belirtti ve şunları aktardı: “Dinamik şirket yapımız ve modern süreçlerin gerekliliğine olan inancımız, bu kısmın da kolayca aşılmasını sağladı. Üst yönetim de dahil olmak üzere tüm şirketin katkısıyla geçişi başarılı bir şekilde tamamladık.”

 

Özellikleriyle EMEA’daki ilk proje...

HP’nin, Continuous Delivery Automation (CDA) adlı yeni ürününe de ciddi yatırım yaptığına dikkat çeken Koldemir, projenin bir başka dikkat çekici özelliğini şu sözlerle vurguluyor: “Proje kapsamında kod yönetimi ve versiyonlama alanlarında kullandığımız GIT, Jenkins gibi open source ürünler de HP ürünleriyle entegre edildi. HP, Continuous Delivery Automation (CDA) ve Operations Orchestration (OO) ürünleri bir uygulamanın devreye alınmasındaki tüm süreçleri otomatik hale getiriyor. Uygulamanın kaynak kod yönetimi ürününden alınıp paketlenmesi, versiyonlanması, otomatize test script’lerinin çalıştırılması, başarılı olursa canlıya alınması, bu süreçte yaşanan bir problem olursa eski versiyona geri döndürülmesi vb. süreçlerin tamamı CDA tarafından yönetiliyor. SBM olarak gerçekleştirdiğimiz bu proje; CDA, ALM ve PPM’in birlikte çalıştığı EMEA bölgesindeki ilk proje olma özelliğini taşıyor.”

 

Bu projeyle, HP'nin uygulama devreye alma alanındaki yeni ürünü CDA ve ALM ürünlerinin entegrasyonuyla bir ilke imza atıldı

 

Yeni Kurumsal Portal

SBM, uygulama geliştirme süreçlerinin yanı sıra kurumsal web sayfasını da portale dönüştürüyor. Paralel bir süreç olarak yine İnnova danışmanlığında yürütülen portal projesi sayesinde SBM, yeni getirilecek olan forum ve blog özellikleriyle sektör paydaşlarına bilgi alış verişinde bulunabilecekleri bir platform sunuyor. Dokümanların ve internet sitesinin içerik yönetiminin tek elden hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlayan projede altyapı olarak Microsoft Sharepoint Server 2013 kullanıldı.

Hedef
  • SBM’nin uygulama geliştirme yaşam döngüsünü merkezileştiren bir yönetim sistemi oluşturmak.
Çözüm
  • İnnova Uygulama Geliştirme Hizmetleri
  • HP PPM, HP ALM, HP CDA, HP TEST AUTOMATION TOOLS
Sonuç
  • EMEA bölgesinde, HP’nin CDA, PPM ve ALM ürünlerini birleştiren ilk proje hayata geçirildi.
  • SBM’nin süreçlerde ölçümleme yapabilmesi mümkün hale geldi.
  • Uygulama geliştirme süreçleri, farklı yazılımlar yerine entegre tek bir yazılım ailesiyle yönetilmeye başlandı.
  • Anlık raporlama, yönetim düzeyinde üst seviye raporlama kabiliyetleri kazanıldı.
  • Süreçlerin kolay takip edilebilmesi sağlandı.
Uygulama Geliştirme Yaşam Döngüsü
Bu Hizmet Hakkında Bilgi Almak İstiyorum