Proje Portföy Yönetimi

İnnova'nın proje yönetimindeki güçlü ortağı HP ürünleriyle sunduğu Proje ve Portföy Yönetimi çözümüyle tüm proje ve operasyon süreçlerinizi tek merkezden yönetebilirsiniz.

İnnova’nın sunduğu katma değerli çözüm İnnova Proje&Portföy Yönetimi, tüm proje ve operasyon süreçlerini tek merkezden yönetebilen ve karar alma aşamalarında ilgili birimlere en iyi şekilde destek olmayı hedefleyen bir çözüm sunar.

Doğru projeye doğru yatırım

Artan rekabetin ortaya koyduğu yeni koşullar, iş zekâsı çözümlerinin önemini de artırıyor. Kurumlar, sayısı artmakta olan ve içeriği zenginleşerek karmaşık bir hal alan projelerin yönetiminde ise geleneksel yöntemlerden sıyrılarak profesyonel yönetim çözümlerini tercih ediyor. Günümüzde birçok kurum, kendi bünyesinde bir proje ve portföy yönetim sistemi kurarak, kaynaklarını ‘doğru projeler için doğru şekilde’ kullanmayı hedefliyor. Projenin mevcut kurum kaynaklarıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği, projeye ayrılacak kaynağın diğer projeleri olumsuz etkileyip etkilemeyeceği ve projenin sonucunda kuruma sağlanacak faydanın seviyesi, kurumların her zaman üzerinde durduğu konular. Kurumlar doğru veriye dayanarak verdikleri kararlar doğrultusunda başladıkları bir projenin mümkün olan en kısa sürede başarıya ulaşması için en iyi yönetim çözümlerini arıyor.

Güçlü çözüm ortağı

İnnova, Proje&Portföy Yönetimi Çözümü ile kurumların iç ve dış projelerindeki değerlendirme ve raporlamalar için ayırması gereken kaynakları azaltır ve onlara proje yönetim sürecinin her safhasında destek olur. Profesyonel yaklaşımı ve bilgi birikimiyle sunduğu yönetim çözümünü entegrasyon konusundaki tecrübesiyle bir araya getiren İnnova, bu çözümü iş süreçlerinde ‘proje’nin bulunduğu her türlü kuruma sunabilir.

İnnova’nın en önemli iş ortakları arasında bulunan HP’nin, Project & Portfolio Management ürününün kullanıldığı İnnova Proje&Portföy Yönetimi çözümü, müşterilerinin, gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri daha açık bir şekilde görebilmelerini ve onların karar alma süreçlerini kısaltmayı hedefler.

Bu çözüm altında şu başlıklar yer alır:

  • Proje Yönetimi
  • Portföy Yönetimi
  • Talep Yönetimi
  • Risk ve Değişiklik Yönetimi
  • Kaynak ve zaman yönetimi

Proje yönetim ofisleri başta olmak üzere; BT ofisleri, kurumsal yönetim ofisleri, inşaat ofisleri ve kendi projesini yönetmekle sorumlu tüm birimlere yönelik olarak geliştirilen bu çözümle kurumlar, daha kısa sürede, getirisi en yüksek projelere kaynak yatırımı yapabilir ve yönetim sürecini en ince ayrıntısına kadar takip ederek sürece hızlı müdahaleler yapabilir.

Sürecin tamamına hakim olun

İnnova’nın kurum içi ve kurum dışı referanslarından hareketle oluşturduğu İnnova Proje&Portföy Yönetimi, içeriğindeki bileşenlerle uçtan uca bir proje yönetim çözümü sunar. Kurum içerisindeki proje yönetim ofislerine destek olan çözüm, proje analizinden raporlamaya kadar tüm süreçleri yönetir.

Talep yönetimi: Getirisi en yüksek projelere yönelebilmek için yeni proje taleplerinin tek bir çatı altında toplanıp değerlendirilmesi ve karar alınması gerekir. Her bir proje talebini, ihtiyacı olan yatırım maliyeti ve kaynak kullanım ihtiyaçları temelinde, mevcut projeleri de dikkate alarak değerlendirebilen İnnova Proje&Portföy Yönetimi, doğru kararın alınmasına yardımcı olur.

Proje yönetimi: Özellikle birden fazla birimin dahil olduğu kurumsal projelerde, projenin takip edilmesi gittikçe zorlaşır. Proje maliyetlerinin takip edilmesi; kaynak kullanımının optimize edilmesi, kritik süreçlerin takibi ancak merkezi bir proje yönetim ortamı ile mümkündür. İnnova Proje&Portföy Yönetimi, belirli bir program dahilinde birbirine bağımlı olarak yönetilen projelerin genel durumlarının izlenmesini sağlar. Böylece oluşması muhtemel bir gecikmenin etkisi öngörülebilir.

Portföy Yönetimi: Yeni projelere başlayabilmek için mevcut projelerin durumunun bilinmesi büyük bir ihtiyaçtır. Eğer mevcut projelerde bir kaynak sıkıntısı yaşanıyorsa, yeni proje taleplerini kabul etmemek atılacak en doğru adım olabilir. Mevcut projelerde yatırım kârlılığını hesaplayabilen İnnova Proje&Portföy Yönetimi, bu anlamda ortaya çıkabilecek sapmaları saptayarak proje durdurma kararının hemen alınabilmesini sağlar.

Kaynak ve zaman yönetimi: İnnova Proje&Portföy Yönetimi çözümü ile, kurum içi veya kurum dışı kaynakların, tamamlanmamış projelerdeki kullanımının veya operasyonel anlamdaki kullanımının izlenmesi mümkündür. Böylece etkin kullanılmayan kaynakların yararlı hale getirilmesi ve kaynak darboğazlarının tespit edilmesi sağlanır.

Risk ve Değişiklik Yönetimi: Projelerin sağlığını etkileyen en büyük riskler, projenin sürecinde oluşan değişikliklerdir. Günümüzde başarılı bir proje gerçekleştirmek için değişiklik ve risk yönetiminin ayrı bir süreç olarak takip edilmesi gerekir. İnnova Proje&Portföy Yönetimi çözümü bu yardımcı süreçlerin yönetimi için uygun altyapıyı oluşturur.

İş süreçlerinde esnek otomasyon: İnnova Proje&Portföy Yönetimi’ndeki Project & Portfolio Management Center, çözümün içerisindeki güçlü iş akışı motoru üzerine inşa edilmiş olan önemli bir modüldür. Bu modül sayesinde proje ve portföy yönetimi süreçleri tamamıyla sayısal ve otomatik hale getirilir. Bu özellikler, çözümün, proje sürecini esnek bir şekilde yönetmeye ve başarıyla tamamlamaya yardımcı olur.

contact
Bize Ulaşın
Şirketinize ve ihtiyacınıza en uygun ürün ve çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formumuzu doldurun.
Sözleşmeyi, KVKK aydınlatma metnini ve iletişim formu sürecine ilişkin aydınlatma metnini okudum kabul ediyorum. İnnova’nın sunacağı fırsat ve avantajlardan haberdar olmak amacıyla, paylaştığım iletişim bilgilerinin (e-mail adresi ve telefon) pazarlama iletişimi amaçlı kullanılmasına onay veriyorum.(*)
Bize Ulaşın