İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

Sağlık Sigortacılığı Uygulamaları

Gelişmiş sigorta, provizyon, üyelik, tahsilat ve ödeme işlemleriyle maliyetleri düşüren, hizmet kalitesini artıran çözümler.

Hande Güventürk

İş Geliştirme Uzmanı

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

90 312 201 7288
Hızlı provizyon,
hatasız işlem ve
kaliteli hizmet sunarak
ileri sigortacılığa geçiş...

Sağlık yatırımlarının geri dönüşü, ancak sunulan hizmetle ölçülebilir. Sağlık sigortacılığı, çok geniş bir kitleye sunulan hizmetler bütününü doğrudan etkileyen bir başlık olduğundan doğru teknoloji yatırımlarına ihtiyaç büyük. Beklenti: Teknoloji altyapısının gelişmesiyle; sigorta, provizyon, üyelik, tahsilat ve ödeme sistemlerinin tamamen elektronik ortama aktarılması ve düşen maliyetlerin hizmet tarafında artan kalite ve hıza dönüşmesi...

İnnova’nın sağlık sigortacılığı alanında sunduğu uygulamalar, kurumlar için işlem maliyetlerini aşağı çekerken hizmetin kalitesini önemli ölçüde yükseltmeyi hedefler. Sorunsuz ve hızlı hizmet, çok daha düşük maliyetlerle ortaya konabilir.

Sistem entegrasyonları

İnnova, sunduğu en yeni çözümlerin gelişmiş entegrasyon yeteneklerini kullanarak kurum içerisindeki tüm sistemlerin birbirini besleyen bir yapıya kavuşmasını, sigorta kurumları ile sağlık kuruluşları arasındaki iletişimin güçlenmesini sağlar. Bugüne kadar sınırlı bir teknolojik altyapı üzerinden ilerleyen işler tamamen otomatik, şeffaf, raporlanabilir ve kolay yönetilebilir hale gelir. İnnova’nın Sağlık Sigortacılığı Uygulamaları, SGK tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ne uygundur. Sağlık Uygulama Tebliği’ni detaylı olarak incelemek için tıklayın.

Hizmet kalitesinde riskler

Sağlık kurumları, özel sigorta şirketleri ve kamu sigorta kurumları arasında köprü görevi gören her türlü uygulama, sorunsuz işlemesi gereken karmaşık bir yapının parçasıdır. Bir halka zincirin tamamını riske atabilir… Örneğin, doğru çalışmayan bir üyelik sistemi, sigortalı bilgilerinin sağlıklı bir şekilde tutulmasını, primlerin ve alacakların hesaplanmasını engellerken, provizyon işlemlerindeki hatalar da sağlık hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde verilebilmesinin önünü kapatır. Hataların ayıklanması ve düzeltilmesi için harcanan süre ve kaynak ek bir maliyet olarak kurumun sırtına yüklenir. Hizmet beklentisi içindeki üyeler tarafında birçok kritik sorun ortaya çıkar…

İnnova’nın çözümü

Özellikle kamu tarafında bugüne kadar geliştirdiği çok sayıda çözümün yanı sıra hem sağlık, hem de sigortacılık sektörlerindeki tecrübelerini bir araya getiren İnnova, Sağlık Sigortacılığı Uygulamaları ile tüm bu risklerin en aza indirilmesini hedefler. Ayrıca; hak sahipliği ve provizyon sistemi, arşiv, çağrı merkezi, çevrimdışı tahsilat ve ödeme faaliyetleri, belge yönetimi sistemi ile muhasebe işlemlerinin elektronik ortama taşınmasını ve kurumsal internet portallarıyla entegre halde çalışabilmesini öngören bir sigortacılık sistemi sunar.

NE SUNUYORUZ?

 • Hak Sahipliği
 • Elektronik Provizyon
 • Elektronik Tahsilat ve Ödeme
 • Elektronik Belge Yönetimi & Arşiv
 • Muhasebe ve Personel Yönetimi
 • Raporlama ve Karar Destek

ÖRNEK PROJE

Yaklaşık 70 bin üyesi bulunan Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından kullanılmakta olan sağlık sigortacılığı sistemi, uygulamaların büyük kitlelere yönelik olarak başarıyla geliştirilebildiğini gösterir.

 • Hak Sahipliği: Kurumun sunduğu hizmetlerden yararlanabilecek kişilerin hak kazanması gerekir. Sistem; kimlik, adres, banka ve üyelik süresi bilgilerini tutarak her üyenin durumunu takip eder, tüm tahsilat ve tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

 • Elektronik Provizyon: Kurum bilgilerinin, kural motorlarının, uzmanlık alanının, işlem tür ve hizmet bilgilerinin girişinin yapılabildiği sistem; provizyon işleminin alınması, geçmiş provizyon bilgilerinin görüntülenmesi ve provizyon sorgulama işleminin gerçekleştirilmesini sağlar.

 • Elektronik Tahsilat ve Ödeme: Banka ile Hak Sahipliği sistemi arasında bir köprü oluşturan bu bileşen, üye aidatlarının tahsil edilmesini, gerektiğinde üyelere veya kurumlara ödeme yapılması sağlar. Tahsilat ve ödeme işlemleri için gerekli dosyalar oluşturulur, gönderilir ve cevap dosyaları işlenir.

 • Raporlama ve Karar Destek: Uygulamalardan elde edilen verilerden istatistiklerin çıkarılabilmesi için gerekli desteği vererek sistemi yönetenlerin doğru ve hızlı karar alabilmesini sağlar. İşlemler hızla gerçekleştirilir, sorunlar zamanında çözülür, kriz durumunda anlık müdahale yapılır.

 • Elektronik Belge Yönetimi & Arşiv: Sistem, bir kurumun, diğer kurumlar ve kişiler arasında gelen-giden evrakını kaydeder, bu evrakın akışını sağlar ve evrak sürüm bilgilerini tutar. Bireyin evrakını ve faturalarını arşivler ve yaşam döngüsü içinde baştan sona takip eder.

 • Muhasebe ve Personel Yönetimi: Muhasebe işlemlerini kurum bünyesinde kullanılmakta olan Muhasebe ve Personel Yönetim Sistemi ile entegre biçimde kurum faaliyetleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirir. Bu sayede yasal yükümlülüklerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini kolaylaştırır.

FAYDALAR

 • Operasyon yükünün azalması
 • Operasyon maliyetlerinin azalması
 • Kişi bilgilerinin daha verimli kullanılması
 • Karar destek süreçlerinin iyileşmesi
 • Daha sağlıklı bir bilgi akışının gerçekleşmesi
 • Entegrasyon yetenekleriyle kurum içi/kurumlar arası uyumun yakalanması
 • Belge yönetimi özelliği
 • Yerel ve merkezi yönetmeliklere uygun raporlama
 • Hizmet kalitesine yansıyan verimli iş süreçleri
 • SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği’ne uygun çözüm

HİZMETLER

Gücünü uzman mühendis kadrosundan alan İnnova, tecrübeli entegratör kimliğiyle mevcut durum analizi ve ürün tasarımından başlayarak; ürün geliştirme, modüller arası entegrasyon ve test süreçlerini yönetir. Uçtan uca bir çözüm haline getirdiği bu sistemde, kurum ve kuruluşların eğitim süreçlerine ve destek ihtiyaçlarına cevap verir. Her şey bilgiye ulaşmakla başlar. Sigorta, provizyon, üyelik, tahsilat ve ödeme sistemlerinin elektronik ortama aktarılmasıyla maliyetler düşer, hizmet kalitesi artar.

Daha az kaynak, daha çok hizmet

Tüm işlemlere, iş süreçleri içinde yer veren tüm kurum ve kuruluşlar için baştan sona İnnova tarafından tasarlanan Sağlık Sigortası, Elektronik Provizyon, Üyelik ve Geri Ödeme Sistemi, bu elektronik ortamda kurumların daha az iş gücü, zaman ve kaynak harcayarak en doğru sonuçlara ulaşabilmesini sağlar. Kullanıcı hatalarının büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı bu sistem aynı zamanda detaylı raporlamaların da kolayca yapılabilmesine imkan verir.

Zamana karşı yarış başladı

Sağlık Sigortası, Elektronik Provizyon, Üyelik ve Geri Ödeme Sistemi, kurumların bu işlemler için daha az kaynak ve zaman ayırmalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Bu sebeple tebliğler Sağlık Uygulama Tebliği, Türk Tabipler Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), kurum sözleşmeleri ve hizmetlerin birbirleri ile olan ilişkileri ele alınarak doğru sonuçlar en kısa sürede ortaya çıkarılır. Geçmiş provizyonların dikkate alınarak limit kontrolü yapılmasına imkân tanıyan sistem, seçilen kuruma ve talep edilen hizmete göre işlem yapabilir. Sistemin en büyük avantajlarından biri olan Toplu işlem fonksiyonu, gerektiğinde işlerin daha az zamanda, pratik bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

Sorunsuz provizyon sistemi

En doğru ve en düşük maliyetli provizyon sonucunu en kısa sürede üretmek için tasarlanan elektronik provizyon sistemi, kurumun belirlediği kurallar çerçevesinde yüksek işlem bedellerinin ödenmesinin önüne geçmeyi hedefler. Yapılan kontroller belli bir kurallar dizisine tabidir. Bu sayede provizyon alımı sırasında kullanıcı hatası en aza indirgenir; eksiksiz, doğru ve hızlı sonuç elde edilir. Gerçekleştirilen tüm işlemlere ait raporlama kolayca yapılırken, sistem, tüm bu bileşenleri birbiriyle uyum içinde çalıştırarak kuruma üstün bir operasyon başarısı sağlar.

Kurumsal İnternet Portalı

Kuruma ait tüm bilgilerin yer aldığı ve bu bilgilerin kolayca erişilebildiği portalde, tüm kullanıcı işlemleri internet ortamında kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilir. Sistem, üretilen bilgilerin ortak kullanıma açılarak yararlanılmasına olanak sağlarken, bilginin tekrar edilmesini engeller. Bu alanda İnnova’nın hem web teknikleri hem de kullanıcı deneyimi açısından uzmanlaşmış geliştirme ekibinin katkısı çok fazla. Portal ve İşbirliği Platformları konusunda daha fazla bilgi almak için tıklayın.

“Geçmiş provizyonların dikkate alınarak limit kontrolü yapılmasına imkân tanıyan sistem, seçilen kuruma ve talep edilen hizmete göre işlem yapabilir.”