Dev kurumların idari ve
yasal takip süreçlerini
hızlandıran ve kolaylaştıran
Tüm gelişmiş çözümler Lega'da
Kurum içindeki avukatların ve
sözleşmeli hukuk bürolarının uyum içinde çalışabildiği
Sonuç odaklı idari ve yasal takip sistemi
Lehe ve aleyhe tüm icra ve dava
dosyalarının bütünleşik yönetimini
Lega ile gerçekleştirin
Türkiye'deki her 3
icra dosyasından biri
Lega üzerinden yönetiliyor
ÖNCEKİ
SONRAKİ

LEGA

Erken dönem tahsilat süreçlerinden sonuç alınamayan, idari takibi başlamış veya lehe ve aleyhe icra takibine dönüşmüş tüm dosyaların yönetimi LEGA'ya emanet.


LEGA, finans kurumları başta olmak üzere, tahsilat süreçlerine bağımlı olan tüm kurumların lehe ve aleyhe tüm icra ve dava dosyalarına modern, standart ve merkezi bir yönetim anlayışı kazandırır. LEGA, idari takip ve yasal takip süreçlerinin tümünü, kurumun kadrolu avukatlarını ve sözleşmeli hukuk bürolarını etkin bir şekilde yöneterek ele alır. Kurumların lehe ve aleyhe tüm davalarının yönetimlerinin yanı sıra; kredi veya poliçe ürünlerinin, mobil/sabit hatlar, geniş bant internet ve televizyon aboneliklerinin, bireysel ve kurumsal aboneliklerde enerji, doğalgaz ve su faturalarının gecikmiş alacak takibini gerçekleştirir.
BAŞLICASEKTÖRLER

Bireysel müşterilere hizmet veren

Bankalar

Yüksek tutarda riski yöneten

Sigorta Şirketleri

Milyonlarca aboneye sahip

Telekom Operatörleri

Her ay milyonlarca fatura üreten

Enerji, Doğalgaz ve Su Dağıtım Şirketleri

Her gün yüzbinlerce geçişin yapıldığı

Otoyol ve Köprü İşletmeleri
LEGA'NIN AVANTAJLARI
GERÇEK UYAP ENTEGRASYONU

UYAP'tan alınan tahsilat, masraf, harç ve safahat bilgilerini dosyaya otomatik olarak aktaran LEGA ciddi bir zaman ve efor tasarrufu sağlar. Ayrıca UYAP formatına uygun XML dosyasını hazırlar.

WEB TABANLI
ARAYÜZ

LEGA kurulum gerektirmeksizin her zaman ve her yerden ulaşılabilir. Tüm web tarayıcılar ile uyumlu olan LEGA size en üst düzey performans ve erişilebilirlik sunar.

MEVCUT DAVAYLA İLİŞKİ KURMA

Mevcut bir icra ve/veya dava dosyasının başka bir dosya ile ilişkilendirilebildiği idari ve yasal takip sistemi LEGA ile bu dosyanın altında başka bir icra/dava dosyası da açılabilir.

GÜÇLÜ FİNANSAL YÖNETİM

LEGA, finans sisteminiz ile kolaylıkla entegre olabilir. Ayrıca vekalet ücreti ve tahsil harcı hesaplamaları , ücret kalemleri, faiz oranları, tahsilat düşüm sırası ve TAEH alacaklarının yönetimi gerçekleştirilebilir.

SEKTÖRE ÖZEL KABİLİYETLER

Uçtan uca bir idari ve yasal takip çözümü olarak LEGA, İnnova'nın farklı sektörlerdeki uzmanlığını yansıtan en önemli çözümlerden biri. Telekom, Bankacılık, Sigorta, Enerji/Doğalgaz/Su ve Ulaşım olmak üzere 5 ana sektörün ana ihtiyaçlarına doğrudan çözüm sunmayı hedefleyen LEGA bu amaçla geliştirilen bazı özelliklere sahip.

 

Toplu Dosya Yönetimi (Borçlu Bazında)
 

Bir borçluya ait birden fazla dosya toplu halde yönetilebilir. Bu özellik hukuki operasyonların konsolide edilmesini kolaylaştırır.

Teminatlı Süreçlerin Takibi
 

İpotekli ev kredisi, mortgage, taşıt kredisi gibi ürünlerin ödemelerinde yaşanan sorunların idari ve hukuki takibinin gerçekleştirilmesi mümkündür.

IFRS Temelinde Oluşturulan Raporlar
 

IFRS'ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) göre oluşturulan raporlar, bankacılık süreçlerine doğrudan dahil edilebilir.

Muallak Hesaplama
 

Sigortacılık sektörü için dosya bazında anlık muallak tutarları görüntülenebilmekte ve periyodik olarak raporlanabilmektedir.

Tahkim Sürecinin Takibi
 

Tahkim Kurulu tarafından çözülme aşamasında olan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların takibi sağlanır.

E-Devlet ile Tahsilat/İade
 

Borçluların e-devlet kapısına giriş yaparak gerçekleştirdikleri ödemelerin alınması ve gerekirse iadelerin yapılması mümkündür.

Performans Hesaplama
 

Scorecard uygulamasından alınan performans sonuçlarının değerlendirilmesi ve yeni dosya atamalarının bu sonuçlara göre yapılması mümkündür.

Cihaz Satış Alacak Takibi
 

Kontratlı olarak satılan akıllı telefon, tablet vb. elektronik cihazların alacaklarının takip edilebilmesi mümkündür.

Fatura Paydaşları Yönetimi
 

Aboneye gönderilen fatura içerisinde telekom firması ile birlikte yer alan diğer tüm paydaşların yönetiminin sağlanması ve alacakların aktarımının yapılması mümkündür.

Otomatik Suç Duyurusu (Kaçak Kullanım)
 

Dağıtıcı kurumun sorumluluk sahasındaki kaynakların yasal olmayan yollardan kullanımının ihbarı üzerine suç duyurusu dosyası otomatik olarak oluşturulabilir.

Takip Öncesi/Sonrası Faiz Hesaplama
 

Elektrik, doğalgaz veya su fatura ödemelerinde idari/yasal takip başlatılmadan önceki ve sonraki faizler ayrı ayrı hesaplanabilir.

EGM/KGM Veri Zenginleştirme
 

EGM/KGM veri zenginleştirme entegrasyonu, LEGA'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü veri tabanları üzerinden motorlu taşıtlar ve ruhsat sahipleri ile ilgili kayıtları sorgulayabilmesini ve veri aktarabilmesini (içe aktarım) sağlar.

İhlalli Geçişlerin Takibi
 

Herhangi bir OGS veya HGS etiketi/kartı bulunmayan motorlu taşıtların geçişinden veya bakiyesi bulunmayan etiket/kartlarla yapılan geçişinden sonra yasal sürede dolum/satın alma yapmayan plakaların takip edilmesi mümkündür.

Kişi/Kurum Alacak Konsolidasyonu
 

Aynı kişiye veya kuruma ait alacakların tek bir dosya altında birleştirilmesi ve tahsilatı için idari ve yasal takibinin yapılması mümkündür.

LEGA'NIN ÖZELLİKLERİ
KOLAY DOSYA ATAMA

LEGA'nın sunduğu hız ve konfor sayesinde dosyalar avukatların üzerine ister manuel olarak, istenirse de avukatların performanslarına bağlı olarak otomatik olarak atanabilir.

GELİŞMİŞ BİLDİRİMLER

LEGA üzerinden yönetilen hiçbir dosyada duruşma veya toplantılar kaçırılmaz. Avukatlar takvimlerinde özelleştirebildikleri bildirimler sayesinde etkin bir zaman yönetimi sağlar.

ÇOKLU ŞİRKET DESTEĞİ

Grup şirket veya holding yapısında birden fazla şirketin yönetimini tek bir ürün üzerinden etkin biçimde gerçekleştirin.

PAYDAŞ YAPISI TAKİBİ

Aynı alacak içerisinde birden fazla alacaklı kurumun olduğu durumlarda LEGA'nın Paydaş Yapısı Takibi özelliği devreye girer. Alacakların tahsilatı, paydaşların yapısı dikkate alınarak gerçekleştirilir.

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ AV. SÖZLEŞMELERİ

Hukuk büroları ile sözleşmeli mi çalışıyorsunuz? LEGA, sözleşmeli hukuk büroları ile birden fazla ve farklı tipte sözleşmeler düzenlemenize ve buna göre çalışabilmenize olanak tanır.

ANINDA KAMPANYA TANIMLAMA

Tahsilatları hızlandıracak kampanyalar düzenlemek LEGA'da çok kolay. Tarih, tip ve tutar gibi birçok parametre ile kampanyalar kolayca belirlenebilir, başlatılabilir, değiştirilebilir veya sonlandırılabilir.

YETENEKLİ DÖKÜM EDİTÖRÜ

Talep, dilekçe, müzekkere ve ihtiyaç duyacağınız birçok formatta döküm almak için birkaç ‘tık' yeterli. Sistemin sunduğu yüzlerce şablondan biri seçilebilir veya özel bir döküm şablonu hazırlanabilir.

DOSYA GRUPLARI

Bir veya daha fazla dosya için dosya grupları oluşturmak ve bu gruplar üzerinde toplu işlem yapmak ve dosyaları avukatlara iş olarak atamak çok kolay. Tüm bu işlemler tek ekranda tamamlanabilir.

İKİNCİ ELDEN İCRA TAKİBİ

İcra dosyasının ilk elden mi, yoksa ikinci elden mi bakılan bir dosya olduğunu takip eden LEGA ayrıca, dosya başına ek bilgi tanımlama özelliği ile kurumların kendi notlarını alabilmesine olanak tanıyor.

TALEP YÖNETİMİ

Sözleşmeli avukatlar ile kurumun hukuk birimi arasında yapılan tüm iletişim (Borç düşüm, belge yükleme, dosya iade vb.) talep-onay mekanizması ile gerçekleştirilir.

AVANS YÖNETİMİ

Avukatların talep ettikleri avans tutarlarının yönetimi LEGA tarafından takip edilir. Muhasebe sistemiyle entegre olabilen LEGA bu avansların avukat hesaplarına aktarılmasını sağlar.

MASRAF YÖNETİMİ

Avukatların, dosya masraflarını (ilk icra, diğer, dava vb.) kurumun hukuk biriminden talep edebilmesi mümkündür. Hukuk ve finans birimlerinin onayları tanımlanır, önceki avanslarla mahsuplaştırılır.

SCORECARD UYGULAMASI

Scorecard uygulaması, avukatların performanslarını adil ve şeffaf şekilde yarıştırmaya olanak tanırken bir sonraki dosyada hangi avukatın görev alacağının belirlenmesi de kolaylaşır.

DİNAMİK RAPORLAMA

LEGA'nın dinamik raporlama özellikleri, operasyonel seviyede ve yönetim seviyesinde raporlar üretmenize yardımcı olur, süreçleri daha iyi okuyabilmenizi ve yorumlayabilmenizi sağlar.

ÇOKLU PARA BİRİMİ VE DİL

LEGA'da alacaklı hesaplardaki tahsilatlar, TL dışındaki para birimleri bazında da takip edilebilir. Çoklu dil desteği sayesinde LEGA arayüzü farklı dillerde kullanılabilir.

HIZLI VE TOPLU İŞLEM

Kritik sistemlerin merkezi olarak yönetildiği LEGA'da toplu işlemler hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde tamamlanır. Bu özellik ile kurumlar iş gücünden ve zamandan önemli ölçüde tasarruf eder.

LEHE VE ALEYHE TÜM İCRA VE DAVA DOSYALARI
  • - İlamlı Takip
  • - İlamsız Takip
  • - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
  • - Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
  • - Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip
  • - Adli Hukuk Davaları
  • - Adli Ceza Davaları
  • - İdari Yargı Davaları
  • - Tüketici Şikayetleri
  • - Sigorta Tahkim Komisyonu Davaları


LEGA, idari takip ve yasal takip süreçlerinin tümünü,
kurumun kadrolu avukatlarını ve sözleşmeli hukuk bürolarını
etkin bir şekilde yöneterek ele alır.


ENTEGRASYON
KURUM İÇİ SİSTEMLER İLE ENTEGRASYON

LEGA, büyük kurumların ihtiyaç duydukları kurum içi entegrasyonların tamamını karşılayabilecek geniş entegrasyon seçenekleri sunar.

Alacak Takip Sistemi

Kurum içerisinde kullanılan erken dönem alacak takip sistemi varsa bu sistem ile entegre olabilir. İdari takip sürecindeki dosyaları doğrudan çekerek hukuki süreci başlatabilir.

Doküman Yönetim Sistemi

LEGA, kurumda kullanılan Doküman Yönetim Sistemi ile karşılıklı olarak doküman paylaşabilir.

CRM

LEGA, kurum içerisinde kullanılmakta olan CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sistemi üzerinden veri alabilir, bu veriyi kullanabilir.

Tahsilat Sistemi

LEGA, tahsilat sistemi üzerinden yapılan tahsilat verisini anlık dosyalara yansıtabilir.

Mutabakat

Sistem, tahsilat, dosya aktarım ve şüpheli alacaklı bildirimi sistemleriyle günlük otomatik online mutabakat yapabilir. Sonuçlar, sistem yönetim kullanıcıları tarafından takip edilebilir.

Kara Liste

LEGA, kurumsal kara/gri liste uygulamalarıyla entegre olabilir. Sistemde borçlu görünen dosyaları listeye alırken, borcu sıfırlanan dosyalar için listeden çıkarma bilgisi iletebilir.

E-Fatura & E-Arşiv

E-Fatura kullanan mükelleflerin sistemlerine kolayca entegre olur. Üstelik altyapının mükellefe ait olduğu durumların dışında, 'özel entegratör' yöntemini tercih edenler de bu özellikten faydalanabilir.

Muhasebe / Finans

LEGA üzerindeki tüm finansal işlemlerin kurumun muhasebe ve finans sistemlerine iletilmesi sağlanır.

Kullanıcı Yetkilendirme Sistemi

Tam güvenlikli bir erişim ortamı sağlayabilmek amacıyla LEGA, kullanıcı yetkilendirme sistemine entegre olarak kullanıcıların kimlik doğrulamasının gerçekleştirilmesini sağlar.

E-Posta Entegrasyonu

Kayıtlı kullanıcılara otomatik e-posta gönderilebilir, toplu e-posta gönderimleri yapılabilir.

 
 
 
KURUM DIŞI SİSTEMLER İLE ENTEGRASYON

Kurumlar arası entegrasyonlar konusunda en yetenekli çözümlerden biri olarak LEGA veri akışını her zaman güvenli ve kesintisiz bir şekilde sağlar.

Online UYAP Entegrasyonu (*)

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile online entegrasyon sağlayabilen LEGA, UYAP'tan dosyaya bilgi aktarımı yapabilme ve XML formatında dosya oluşturabilme yetenekleriyle ön plana çıkıyor.

Mernis Entegrasyonu

Borçluların ad, soyad, doğum yılı ve T.C. Kimlik Numarası bilgileri ile MERNİS üzerinden T.C. Kimlik Numarası doğrulaması yapabilir.

SMS Entegrasyonu

T.C. Kimlik Numarası veya doğrudan GSM numarası üzerinden borçlulara SMS gönderebilir. Ayrıca sistem avukata, ajandasındaki toplantı ve duruşmaları SMS ile hatırlatabilir.

PTT Entegrasyonu

LEGA, gönderilen tüm tebligatların durumlarını anlık olarak sorgulayabilir. Bunun için tebligat bazında PTT tarafından üretilen barkodun sisteme tanımlanması yeterlidir.

T.C.M.B. Entegrasyonu

LEGA, hesaplamalar için gerekli olan güncel döviz kurlarını T.C. Merkez Bankası üzerinden otomatik olarak alabilir. Bu sayede o gün, borcun döviz cinsinden tam tutarı şeffaf ve adil biçimde hesaplanabilir.

 

* UYAP entegrasyonunun kullanılabilmesi için kurumun Adalet Bakanlığı ile protokol imzalaması ve bakanlığın talep ettiği gereksinimleri yerine getirmesi gerekmektedir.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ
YUKARI