Daha fazla bilgi için:urunyonetimi@innova.com.tr

Documents Innova Başarı Hikayeleri

portfolio8

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Elektronik Doküman, Arşiv ve Süreç Yönetim Sistemi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı ile birlikte Türkiye’nin 81 ilinde faaliyetlerini yürütmektedir. Günlük binlerce sayfa oluşturulan evrakın takibinin fiziksel olarak yapılması, kuruma ait eski evrakın aranıp bulunmasındaki zorluklar, gelen evrakın fiziksel olarak takibi, evrakın ilgilileri nedeniyle farklı illere gönderilmesindeki zaman kayıpları gibi sorunlar nedeniyle, işlerini hızlı, güvenli ve pratik şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi’ne ihtiyaç duyulmuştur. Şu an 3.000 kullanıcı Documents Innova çözümünü kullanmaktadır.

Firma:

Tarih:

Sektör:

portfolio8

Türk Patent Enstitüsü Elektronik Doküman, Arşiv ve Süreç Yönetim Sistemi

Türk Patent Enstitüsü, yaptığı yazışmalarını fiziksel kâğıtlar üzerinden yürütmesi, mevcutta bulunan Marka, Patent ve Tasarım tescil işlemleri için ayrı uygulamalar kullanması ve bu uygulamalardan üretilen evrakın merkezi bir yönetim sistemi gereksinimi nedeniyle Elektronik Doküman, Arşiv ve Süreç Yönetim Sistemi’ne geçmeye ihtiyaç duymuştur. Günlük gelen-giden binlerce evrakın olması ve bu evrakların takibinin fiziksel ortamda yapılmasının zorluğu, ıslak imzanın kaldırılıp yerine elektronik imza ile süreçlerini hızlandırma gibi nedenlerden beklenti oluşmuştur. Kurumsal uygulamalarla entegre çözüm, Documents Innova ile sağlanmıştır.

Firma:

Tarih:

Sektör:

portfolio8

Karayolları Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi

Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı dahil 9.000 kullanıcı ile Documents Innova çözümünü kullanmaktadır.

2015 ilk çeyreği itibariyle sistemde yaklaşık 4.000.000 sayfa üretilmiş ve sisteme taranarak 1.200.000 sayfa belge dahil edilmiştir. Yaklaşık 2.000.000 sayfanın çıktısının alınmasına gerek kalmamış ve kâğıt tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca, kurumun günlük olarak taşra teşkilatıyla yaptığı yüzlerce belge yazışması fiziksel posta gönderimi ile sağlanırken, Documents Innova çözümü ile hem büyük bir ulaşım maliyetinin hem de zaman kaybının önüne geçilmiştir.

Firma:

Tarih:

Sektör:

portfolio8

Türk Telekom Elektronik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi Projesi

Türk Telekom’a fiziksel olarak gelen belgelerin elektronik olarak kayıt altına alınması, kurum içinde elektronik ortamda dolaşımının sağlanması; elektronik ortamlarda üretilecek, kayıt altına alınacak, başka birimlere ya da kurumlara iletilecek, saklanacak (arşivleme) ya da gerektiğinde imha edilecek elektronik bilgi, doküman ve belgelerin; kayıt altına alınması, arşivlenmesi, paylaşılması, imha edilmesi, raporlanması için bir sisteme ihtiyaç duyuluyordu.

Elektronik/mobil imza ile imzalanması için ihtiyaç duyulan bileşenlerin bütünleşik olarak çalışmasını sağlayacak TS 13298 standardına uyumlu bir sistem talep edilmesi ile gerçekleştirilerek devreye alınan Documents Innova, Ocak 2014’ten itibaren Genel Müdürlük, tüm bölge ve il müdürlüklerinde kullanılmaktadır.

Firma:

Tarih:

Sektör: