İnnova'nın self servis cihaz pazarındaki lider markası Kiosk İnnova'nın web sitesine yönlendiriliyorsunuz...

www.kioskinnova.com

ISO 20000 Servis Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin amacı ISO 20000 standardı süreçlerinin uygulamalarla anlaşılması ve kurum ihtiyaçlarına göre süreçlerin inşa edilebilmesi için çalışanlara gerekli uygulama eğitimini sağlamaktır.

Aysun TUNCER

Yönetim Sistemleri Takım Lideri

Bu konuda daha fazla bilgi almak için doğrudan çözüm danışmanımızla temasa geçebilirsiniz.

+90 312 201 7805

Eğitim Kapsamı:

 • Hizmet yönetimi tanımı ve temel kavramları
 • ISO/IEC 20000 Hizmet Yönetim Sistemi standardı ve özellikleri
 • ISO/IEC 20000 genel gereklilikleri
 • Yönetim sorumluluğu
 • Üçüncü taraflarca yürütülen süreçlerin yönetimi
 • Doküman yönetimi
 • Kaynak yönetimi
 • ISO/IEC 20000 süreçleri
 • Yeni veya değişmiş servislerin tasarım ve geçişi
 • Servis seviye yönetimi
 • Servis raporlama
 • Servis sürekliliği ve erişilebilirliği yönetimi
 • Servislerin bütçelemesi ve muhasebesi
 • Kapasite yönetimi
 • Bilgi güvenliği yönetimi
 • İş ilişkileri yönetimi
 • Tedarikçi yönetimi
 • Olay ve servis talebi yönetimi
 • Problem yönetimi
 • Konfigürasyon yönetimi
 • Değişiklik yönetimi
 • Sürüm ve yaygınlaştırma yönetimi
 • ISO/IEC 20000 süreçleri performans göstergeleri
 • ISO/IEC 20000 süreçleri performans göstergeleri ölçümlenmesi ve raporlanması
 • Sürekli servis iyileştirme
 • Uygulamalı ISO/IEC 20000 Belgelendirme Süreci Çalışması
 • ISO/IEC 20000 Standardı Yeterlilik Sınavı

Grup Çalışmaları

 • ISO 20000 gereklilikleri farkındalık çalışması
 • Servis Kataloğu çalışması
 • Konfigürasyon nesnesi çalışması